Ontslag werknemer vakbondsbescherming wegens herstructurering

ITer
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Ontslag werknemer vakbondsbescherming wegens herstructurering

#1 , 2 jaar 2 maand geleden (13 dec 2016 10:01)

Ik ben begin dit jaar voor de eerste maal opgekomen bij de sociale verkiezingen.

Binnenkort wordt mijn functie, een onderdeel van de ICT afdeling van een multinational stop gezet, omdat de functie verhuist naar een ander land, maar deze blijft onder dezelfde multinational.
Mijn werkgever stelt mij voor te vertrekken in onderling overleg aan een vergoeding berekend volgens de wet Claeys + 6 maand zoals opgenomen in de CAO. Een 2de optie is dat ik in een soort van poule stap die opgenomen is in de CAO, waar ik geacht wordt een nieuwe functie te vinden, binnen of buiten de onderneming in een termijn van 6 maand, indien dit niet het geval is wordt ik alsnog ontslagen volgens de berekening Claeys, zoals opgenomen voor deze poule in de CAO.

Ongeveer 1/4de van mijn loon nu, is afhankelijk van het feit dat ik een contract heb waarin vermeld staat dat ik in ploegen werk zoals vermeld in een CAO die dateert uit de jaren 80.

Volgens mijn werkgever heb ik enkel deze 2 opties(voorstel onderling overleg aanvaarden of de poule), en is mijn vakbondsbescherming niet van toepassing omdat het over een economisch ontslag gaat.

Voor zover ik weet is mijn ontslag niet goedgekeurd door een paritair comité .

Mijn vragen:
-Primeert een CAO boven mijn vakbondsbescherming?

-Dien ik deze poule te beschouwen als een nieuwe functie, of kan mijn werkgever mij daadwerkelijk zomaar verplaatsen in deze poule zonder mijn goedkeuring?
En bijgevolg mijn contractuele bepalingen en ploegenwerk te verliezen?
En daarbovenop dan nog eens de berekening van mijn ontslagpremie gebaseerd op de laatste 12 maand gedurende 6 maand te laten zakken door verlies van mijn ploegen?

-De onderneming is zeer rendabel met hoge kwartaalwinsten, het laatste jaar werd 10% dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, kan de onderneming dan zomaar economische redenen aanhalen voor het sluiten van mijn dienst?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 2 jaar 2 maand geleden (13 dec 2016 12:36)

Niet-relevante posts verwijderd.


Ben je lid van de OR, CPBW of van de syndicale delegatie?

ITer
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 2 maand geleden (13 dec 2016 12:56)

Nee, ik ben opgekomen voor het CPBW, maar ik ben niet verkozen. Het was wel de eerste keer dat ik mij verkiesbaar stelde, waardoor mij lijkt dat ik dezelfde bescherming geniet als iemand die verkozen is.

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 2 jaar 2 maand geleden (13 dec 2016 14:05)

Mijn vragen:
1-Primeert een CAO boven mijn vakbondsbescherming?

2-Dien ik deze poule te beschouwen als een nieuwe functie, of kan mijn werkgever mij daadwerkelijk zomaar verplaatsen in deze poule zonder mijn goedkeuring?
En bijgevolg mijn contractuele bepalingen en ploegenwerk te verliezen?
En daarbovenop dan nog eens de berekening van mijn ontslagpremie gebaseerd op de laatste 12 maand gedurende 6 maand te laten zakken door verlies van mijn ploegen?

3-De onderneming is zeer rendabel met hoge kwartaalwinsten, het laatste jaar werd 10% dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, kan de onderneming dan zomaar economische redenen aanhalen voor het sluiten van mijn dienst?
1. Je bescherming is van openbare orde en staat dus zeker boven een CAO. Echter, je kan wel degelijk ontslagen worden omwille van de sluiting van een afdeling. Dit is een economische reden die, mits aanvaarding door het PC, perfect beantwoordt aan de wet.
2. Zal afhangen van de CAO.
3. Ja. Een economische reden hoeft geen "onderneming-in-moeilijkheden"-reden te zijn. Het moet gewoon duidelijk zijn dat het niets met jou te maken heeft, maar met de normale bedrijfslogica. Een outsourcing KAN dat perfect zijn (al kan het natuurlijk ook bijbedoelingen hebben, waardoor het ook door de vakbond tegengehouden kan worden).

ITer
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 jaar 2 maand geleden (13 dec 2016 15:04)

Mijn vragen:
1-Primeert een CAO boven mijn vakbondsbescherming?

2-Dien ik deze poule te beschouwen als een nieuwe functie, of kan mijn werkgever mij daadwerkelijk zomaar verplaatsen in deze poule zonder mijn goedkeuring?
En bijgevolg mijn contractuele bepalingen en ploegenwerk te verliezen?
En daarbovenop dan nog eens de berekening van mijn ontslagpremie gebaseerd op de laatste 12 maand gedurende 6 maand te laten zakken door verlies van mijn ploegen?

3-De onderneming is zeer rendabel met hoge kwartaalwinsten, het laatste jaar werd 10% dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, kan de onderneming dan zomaar economische redenen aanhalen voor het sluiten van mijn dienst?
1. Je bescherming is van openbare orde en staat dus zeker boven een CAO. Echter, je kan wel degelijk ontslagen worden omwille van de sluiting van een afdeling. Dit is een economische reden die, mits aanvaarding door het PC, perfect beantwoordt aan de wet.
2. Zal afhangen van de CAO.
3. Ja. Een economische reden hoeft geen "onderneming-in-moeilijkheden"-reden te zijn. Het moet gewoon duidelijk zijn dat het niets met jou te maken heeft, maar met de normale bedrijfslogica. Een outsourcing KAN dat perfect zijn (al kan het natuurlijk ook bijbedoelingen hebben, waardoor het ook door de vakbond tegengehouden kan worden).
Bedankt voor de veruidelijking,

Ik heb wel gevonden ( http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=22994 ) dat bij een ontslag wegens economische redenen de werkgever eerst goedkeuring dient te vragen bij het bevoegde paritaire comité.
Voordat de werkgever kan overgaan tot ontslag om economische of technische redenen, moet hij deze redenen ter goedkeuring voorleggen aan het paritair comité waaronder hij ressorteert.
Voor zover ik weet is dit dus niet goedgekeurd.

Bijgevolg lijkt het mij dus een zaak voor een arbeidsrechtbank
=> in het geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep moet de werkgever de zaak aanhangig te maken bij het arbeidsgerecht.

Men moet dus waakzaam blijven en ‘afdeling van een onderneming’ niet verwarren met een interne dienst van de onderneming (in dit laatste geval kan de werkgever, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair comité, niet overgaan tot het ontslag van één of meerdere beschermde werknemers, behalve als het een ontslag betreft van een welbepaalde personeelsgroep en in dit geval moet hij het arbeidsgerecht om voorafgaandelijk erkenning van de reden verzoeken). Het is van belang dit onderscheid te benadrukken. Het begrip afdeling is namelijk niet gedefinieerd in de wet van 19 maart 1991. De rechtspraak, en meer het bijzonder, een arrest van 4 februari 2002 van het Hof van cassatie geeft enkele verduidelijkingen aan welke voorwaarden een activiteit moet voldoen om beschouwd te worden als een afdeling van een onderneming:

een afdeling moet betrekking hebben op een onderdeel van een onderneming dat een zekere samenhang vertoont;
ze moet zich bovendien onderscheiden van de rest van de onderneming door 3 criteria (1° een eigen technische onafhankelijkheid; 2° een onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid; 3° een onderscheiden personeelsgroep).


Bijvoorbeeld: de arbeidsrechtbank van Brussel heeft op 2 april 2009 de onderhoudsdienst van een hotelbedrijf niet beschouwd als een afdeling van een onderneming, overwegende dat een onderhoudsdienst integrerend deel uitmaakt van de uitbating van een hotel, aangezien het niet mogelijk is om een hotel uit te baten zonder technische dienst. Zelfs al heeft de dienst specifieke bevoegdheden, toch raakt hij aan de essentie van de activiteit van de onderneming. Deze dienst werd overigens niet geschrapt, maar uitbesteed. Deze dienst moet bijgevolg altijd worden verzekerd, des te meer dat elektrische herstellingen, afregelingen en onderhoud moeten worden voortgezet.
Het arbeidshof van Bergen was in een arrest van 5 juni 2001 van mening dat een schoonmaakdienst van een scholengroep geen afdeling van een onderneming vormde.
In mijn specifiek geval kan het bedrijf nooit functioneren zonder een IT afdeling, de dienst wordt ook niet geschrapt maar verhuist naar een lageloonland.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 2 jaar 2 maand geleden (13 dec 2016 15:47)

Ik heb wel gevonden ( http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=22994 ) dat bij een ontslag wegens economische redenen de werkgever eerst goedkeuring dient te vragen bij het bevoegde paritaire comité.
Voordat de werkgever kan overgaan tot ontslag om economische of technische redenen, moet hij deze redenen ter goedkeuring voorleggen aan het paritair comité waaronder hij ressorteert.
klopt, maar zoals je het schrijft is er nu nog geen ontslag gebeurd, bekijkt men eerst gewoon wat men kan doen met jou om een ontslag te vermijden.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”