Ontslag gegeven - problemen

Valerie1203
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Ontslag gegeven - problemen

#1 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 12:29)

Hallo iedereen,

Ik zit met een vervelende situatie, ik ben ten einde raad en zou graag wat advies inwinnen.

Sinds 9 maart werk ik bij een klein familiebedrijf. Eerst 6 maanden met interimcontracten, daarna vast contract van onbepaalde duur. Een aantal maanden geleden heb ik enkele frustraties geuit bij de zoon van de baas, en die zijn blijkbaar niet goed aangekomen. Wat ik dacht dat een constructief gesprek was, is uitgedraaid in een nachtmerrie voor mij. Hij had het blijkbaar moeilijk met de kritiek die ik had, want sindsdien krijg ik van hem niets goed meer te horen.

Een maand na mijn gesprek met hem krijg ik plots een evaluatiegesprek, waarin ik te horen krijg dat ik zal ontslagen worden als ik zo verder blijf werken, en "dat is iets wat niet goed zou zijn, aangezien ik pas een huis heb gekocht en een lening moet afbetalen". Het werk dat ik die periode deed was niet minder dan het werk dat ik vóór het eerste gesprek deed, integendeel, eind juni heeft mijn collega ontslag genomen waardoor ik sindsdien het werk van twee jobs op mij neem. Desondanks wordt dit niet gewaardeerd en krijg ik alleen maar negatieve kritiek over mij heen. Als ik vraag wat ik beter kan doen of wat ik verkeerd doe krijg ik een ontwijkend antwoord waar ik niets kan uit opmaken. Sinds september staan er drie vacatures online, voor functies in het bedrijf. Als je die drie vacatures combineerd dan heb je de job die ik nu alleen uitvoer. In september werd het ook plots nog persoonlijker, in een ruimte waar nog 6 andere personen zaten is mijn baas me komen zeggen dat "ik morgen toch iets deftiger kon aandoen".

Uiteraard ben ik sinds augustus op zoek naar een andere job, met succes. Ik heb vrijdag mijn ontslag kunnen geven, het kon niet anders dan via mail, aangezien mijn twee bazen niet aanwezig waren. Ik heb een standaard document uitgewerkt en ondertekend, en ingescand doorgemaild. Daarin heb ik vermeld dat mijn opzegperiode nog vier weken is. Ze hebben gisterenavond, zondag 21u, mij ge-smst en gemaild: Ze bevestigen goede ontvangst van mijn ontslag en uit verschillende overwegingen is het beter dat ik vandaag en morgen niet kom werken.

Vandaag krijg ik van collega's het bericht dat mijn baas mijn computer aan het doornemen is en foto's aan het nemen is van het scherm. Samen met alles wat er de voorbije maanden gebeurd is vrees ik dat ze iets aan het zoeken zijn om mij op staande voet nog te ontslaan, of er alleszins alles aan doen om mij niet uit te betalen. Op die computer kunnen ze vinden dat ik af en toe mijn persoonlijke mail open op het werk, en een internetradio opzet. Eventueel ook nog andere sites opzoek (nieuwssites, Google maps,...), maar meer denk ik niet.

Ik ben altijd correct en vriendelijk geweest, ik begrijp ook echt niet waarom het op deze manier moet. Als ik zelf wat dingen opzoek denk ik dat ze mij verplicht moeten uitbetalen, of dat ze mij mijn vier weken opzeg moeten laten presteren. Maar ik ben niet helemaal zeker, en ik wil goed op de hoogte zijn van mijn rechten en plichten als ik woensdag terug naar het werk ga en mijn ontslag verder moet bespreken.

Kan iemand mij helpen a.u.b.?

Vriendelijke groeten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 12:47)

Eerst in het algemeen:
1) Onderteken niks vooraleer je zeker bent dat je de tekst goed snapt. Twijfel je, vraag dan of je de tekst mee naar huis mag nemen. Als men dat weigert, is er meestal geen goeie zaak om die tekst te tekenen. Mag je die meenemen naar huis, doe dat dan en laat die nalezen door iemand die er iets van kent (vakbond/advocaat, ...)

2) Voel je je op enige manier fysiek/mentaal bedreigd tijdens het gesprek, stap dan op en ga naar je arts. Zo'n gedrag van je werkgever hoort niet. De arts zal je dan normaal thuisschrijven en stuur dan dat ziektebriefje aangetekend op naar de werkgever (NIET gewoon opsturen).

Dan concreet:
- Je hoeft niet akkoord te gaan dat je thuis geplaatst wordt vandaag en morgen. Weigert men je tewerk te stellen, dan is dit een inbreuk op art. 20 van de arbeidsovereenkomsten:
Art. 20. De werkgever is verplicht :
1° de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen;


Natuurlijk is het gezien de omstandigheden mss lastig voor jou om tegen de manier van handelen van de werkgever in te gaan. Echter, nu zoekt men duidelijk ook hoe men je wil "pakken". Even dat gaan controleren is zeker geen slechte manier van handelen, ook al krijg je bagger op je kop.

- de vraag of ze iets kunnen vinden hangt af van de vraag die ik je stel: is er een policy door jou getekend ivm gebruik van internet? (kan in je arbeidsreglement staan of in je arbeidsovereenkomst). Laat eens weten of je dat kan uitdokteren.

Valerie1203
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 16:35)

Beste,

Alvast bedankt voor het snelle antwoord. Ik heb ondertussen mijn contract er bij genomen, maar ik vind geen arbeidsreglement.
In het contract staat er niets vermeld van eventuele regels rond internetgebruik, er staat wel vermeld dat er een arbeidsreglement is en dat ik dit ga naleven. Dat vind ik echter niet terug. Ik heb dit nagevraagd bij collega's maar zij denken zelf ook dat dit niet is meegegeven, enkel de contracten.

Ik heb zelf nog wat dingen opgezocht, en kom dus tot de volgende opties voor woensdag:
1. Overeenkomst stopzetting opzeg
Waar zowel werkgever als werknemer een akkoord bereiken en de opzegtermijn vervroegd stopzetten. Bv. Ik werk nog een week bij het bedrijf, daarna vertrek ik en wordt ik ook niet meer uitbetaald. Als ik dan niet onmiddellijk bij mijn volgende job kan beginnen ben ik dus enkele weken werkloos. Dit heeft z'n gevolgen voor pensioen, ... .
2. Opzegvergoeding
Mijn werkgever wilt niet dat ik nog kom werken maar betaalt wel de vier weken opzegtermijn, met vrijstelling van prestaties, uit.
3. Opzeg uitdoen
Ik doe mijn opzegtermijn van vier weken uit, ik ga gewoon werken en word betaald.
4. Ontslag om dringende redenen
Mijn werkgever kan mij nog ontslaan omwille van dringende redenen en hierdoor krijg ik dus geen opzeggingsvergoeding. Hij heeft hier wel bewijs voor nodig.

Afhankelijk van wat hij vandaag/morgen vindt en van wat er in het arbeidsreglement staat zal het dus waarschijnlijk optie 4 of optie 2 worden... Klopt het wat ik zeg?

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 20:35)

arbeidsreglement kan je opvragen bij de FOD Werk. Als je niet weet wat daar in staat, kan je moeilijk zeker zijn. Mogelijks zal je het binnenkort zeker moeten opzoeken. Nu, niet panikeren.

Kan optie 1-4 allemaal zijn, maar ze gaan duidelijk voor 4

Valerie1203
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 jaar 4 maand geleden (11 okt 2016 21:32)

Ze hebben met net gemaild met de vraag of ik wil thuisblijven tot dinsdag 18 oktober...
Ik ga morgen toch eens langsgaan om zeker alle mails nog eens te laten ondertekenen, dat dit allemaal zeker in orde is.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 2 jaar 4 maand geleden (12 okt 2016 07:26)

- pas op met dat mailtje: afhankelijk hoe ze het geschreven hebben kan dat een uitnodiging zijn tot het nemen van onbetaald verlof. Dat is natuurlijk niet wat je wil :).
- heb je dat bericht van je collega ivm dat ze foto's aan het nemen zijn van je pc op mail/SMS?

Valerie1203
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#7 , 2 jaar 4 maand geleden (12 okt 2016 10:02)

Ik heb hen gisterenavond nog een mailtje teruggestuurd. Daar stond in dat ik niet akkoord was en dat ik vandaag gewoon naar het bedrijf zou komen. Als reden had ik er bijgezet dat ik het vermoeden had dat ze mijn resterende verlofdagen van dit jaar aan het inzetten waren voor mijn afwezigheid. Ik heb hen ook gevraagd wat de 'verschillende overwegingen' zijn waarom ik niet meer mag komen. En dat ik graag mijn vier weken had komen werken om opdrachten af te ronden en collega's meer uitleg te geven over de opdrachten die nog lopende zijn...

Ze hebben mij nog beantwoord: Ik word betaald om niet te komen werken. Ik kan de mail gebruiken als bewijs, en ik krijg de duidelijke instructie om tot 18 oktober niet naar het bedrijf te komen. De redenen waarom krijg ik niet te horen. Telkens weer 'uit verschillende overwegingen'...

Dat bericht van mijn collega's is via Facebook Messenger verstuurd... Dus dat heb ik nog ja.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#8 , 2 jaar 4 maand geleden (12 okt 2016 10:26)

OK,
- als ze zouden argumenten dat je om dringende redenen ontslaan zou moeten worden, kan je dan aangeven dat ze op maandag al kennis hadden van de feiten (los van de discussie of de feiten nu al dan niet ernstig zijn). Dan is donderdag de laatste dag dat ze binnen de termijnen een ontslag om dringende reden kunnen versturen. Na die datum lijkt me het ontslag om dringende reden door je Messenger-bericht niet meer mogelijk.
- je hoeft niet akkoord te gaan met het feit dat je niet moet komen worden. Zie het voorgaande art. 20 van de arbeidsovereenkomstenwet. Bij niet-tewerkstelling verbreekt de werkgever de arbeidsovereenkomst en is deze een verbrekingsvergoeding verschuldigd voor de resterende opzegtermijn. Deze kan u dan vorderen van de werkgever, maar wss zal je daarvoor wel een rechtzaak nodig hebben, dus mss is dat nu niet de beste optie als ze je toch geen werk geven en het maar over enkele weken opzegtermijn/verbreking gaat. Je kan hen wel al in gebreke stellen voor het niet-verschaffen van werk.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”