Verlofdagen na zelf ontslag te hebben genomen

ktc1990
Topic Starter
Berichten: 20

Verlofdagen na zelf ontslag te hebben genomen

#1 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 10:47)

Even de situatie schetsen. 1 januari 2016 eindigde de arbeidsovereenkomst als bediende bij mijn vorige werkgever. Ik had zelf ontslag genomen.

Ik heb een onbetaalde sabbatperiode genomen tot 1 oktober en ben nu een opnieuw begonnen als bediende bij een nieuwe werkgever.

Vorige werkgever had volledige enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald.

Hoeveel dagen verlof heb ik dit jaar dan nog? Zijn dit de volle 20 dagen aanegezien ik vorig jaar volledig gewerkt? Wanneer zal de verrekening van het al betaalde vakantiegeld gebeuren?

Bedankt alvast voor de hulp.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Blaatpraat
Berichten: 2675

#2 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 10:58)

Je hebt recht op 20 verlofdagen, je hebt geen recht op geld voor deze 20 dagen.
Je geld heb je immers al uitbetaald gekregen.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#3 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 11:37)

maar voor alle duidelijkheid: je zal ook niks moeten terugbetalen als je dat verlof niet neemt.

Reclame

denlowie
Berichten: 12318
Juridisch actief: Nee

#4 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 11:43)

Je heeft al negen maanden verlof genomen !!
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

ktc1990
Topic Starter
Berichten: 20

#5 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 12:01)

Bedankt voor de info.

Dus als ik het goed begrijp, als ik dit jaar geen verloff meer neem zal ik volgend jaar niks moeten terugebetalen?

Ik veronderstel dat ik volgend jaar maar 5 dagen wettelijk verlof zal hebben?

denlowie
Berichten: 12318
Juridisch actief: Nee

#6 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 12:24)

Als je geen verlof neemt hoef je nooit iets terug te betalen !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

ktc1990
Topic Starter
Berichten: 20

#7 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 12:45)

Als je geen verlof neemt hoef je nooit iets terug te betalen !
Is het niet verplicht het wettelijk verlof op te nemen? Wat ik op internet vind, is dat het wettellijk verlof moet opgenonem worden in het vakantiedienstjaar.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#8 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 12:56)

Als je geen verlof neemt hoef je nooit iets terug te betalen !
Is het niet verplicht het wettelijk verlof op te nemen? Wat ik op internet vind, is dat het wettellijk verlof moet opgenonem worden in het vakantiedienstjaar.
Wat je op internet ziet, is gebaseerd op art.2 van de wetten van de jaarlijkse vakantie:
Art. 2. _ De bij artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op een jaarlijkse vakantie naar verhouding tot hun dienstprestaties.Het recht op vakantie is aan de werknemers verworven niettegenstaande elke strijdige overeenkomst. Het is de werknemer verboden van de vakantie waarop hij recht heeft, af te zien.
----
Dit moet je in 2 zaken zien:
- je hebt het recht om het verlof te nemen: dit recht geeft je dus de (maximaal) 20 dagen verlof die je kan nemen. Dat is per periode gedefinieerd en loopt dus per jaar. Die (maximum) 20 dagen dien je aldus in dat jaar ook nemen.
- je kan niet van het recht afzien: dit wil zeggen dat niemand je kan beletten die dagen op te nemen. Echter, vaak wordt dit vertaald als "je moet" het verlof opnemen. Dit klopt niet. Het is wél zo dat niemand je dat verlof kan ontnemen, maar op zich is er geen enkele wet die je verplicht om dat verlof ook effectief op te nemen. Het is wel zo dat een werkgever die zijn werknemers niet de mogelijkheid geeft om dat verlof op te nemen, strafbaar is. Voor een werkgever betekent dit dus, als hij zich helemaal in orde wil stellen, dat hij best in december een aangetekende zending stuurt waarbij hij expliciet oproept om het resterende verlof op te nemen. Op die manier kan hij aantonen dat hij "alle moeite" doet om je het verlof op te laten nemen. Echter, als jij dat niet wil opnemen, negeer het dan gerust.

Trouwens: volgend jaar heb je recht op 5 dagen betaald verlof, maar kan je ook 15 dagen aanvullend verlof nemen. Zie: http://www.rjv.be/nl/content/de-aanvullende-vakantie

ktc1990
Topic Starter
Berichten: 20

#9 , 2 jaar 4 maand geleden (10 okt 2016 13:09)

Bedankt voor de info.

Stel dat ik het verlof niet opneem. Wat gaat er volgend jaar gebeuren met het al betaalde vakantiegeld door mijn vorige werkgever. Dit jaar is er geen verrekening geweest aangezien ik pas begin deze maand begonnen ben.

Stel dat ik ze niet neem gaat er dan ook niets moeten betaald worden? Of moet ik sowieso betalen, dan is het beter dat ik ze opneem in mijn ogen.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”