Kennelijk onredelijk ontslag procedure - Termijn en kosten

koon
Topic Starter
Berichten: 6

Kennelijk onredelijk ontslag procedure - Termijn en kosten

#1 , 2 jaar 5 maand geleden (26 aug 2016 13:20)

In December 2015 heb ik ontslag gekregen als bediende.

Aangezien ik nu (Augustus 2016) pas te weten ben gekomen dat er zoiets bestaat als het "kennelijk onredelijk ontslag" en ik denk aan alle voorwaarden te voldoen, vraag ik mij af:

1) Of ik nog een procudure kan opstarten? (Of is dat al te laat, vermits ik mijn ontslag al bijna 9 maand geleden kreeg ?)

2) Wat met de kosten? Kan mijn vakbond kosteloos voor mij optreden? Vermits ik schat dat de kosten van een advocaat ongeveer gelijk of zelfs hoger zullen zijn dan een mogelijke schadevergoeding indien ik de procedure win.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
koon
Topic Starter
Berichten: 6

#2 , 2 jaar 5 maand geleden (01 sep 2016 03:51)

Iemand die hier het antwoord op kent?
Heeft dit te maken met verjaringstermijnen in het ontslagrecht of dien je nog lang voor de verjaring een procedure op te starten?

tiwed14
Berichten: 1
Juridisch actief: Ja

#3 , 2 jaar 5 maand geleden (02 sep 2016 22:28)

Een procedure kan je opstarten tot 1 jaar na ontslagdatum.
De vakbond kan je juridisch verdedigen mits je minstens 1 jaar lid bent denk ik.

Reclame

sloeberken
Berichten: 10282
Locatie: Erpe Mere

#4 , 2 jaar 5 maand geleden (03 sep 2016 20:51)

Is dit veranderd, vroeger was het binnen de 6 maand.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 2 jaar 5 maand geleden (04 sep 2016 06:35)

Is al sinds de jaren 70 één jaar, bij mijn weten

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#6 , 2 jaar 5 maand geleden (04 sep 2016 09:35)

Is al sinds de jaren 70 één jaar, bij mijn weten
= na einde arbeidsovereenkomst, ontslagdatum is nogal vaag

je vakbond kan ook eenvoudig al wat tijd winnen met een simpele ingebrekestelling
bw art. 2244 [1 § 2. Onverminderd artikel 1146, stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser, naar de schuldenaar met woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België, tevens de verjaring en doet zij een nieuwe termijn van een jaar ingaan, evenwel zonder dat de vordering vóór de vervaldag van de initiële verjaringstermijn kan verjaren. De stuitende werking van deze ingebrekestelling is slechts eenmalig, onverminderd andere stuitingsoorzaken

728§ 3. Voor de arbeidsgerechten mag bovendien de afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders of bedienden die een schriftelijke volmacht heeft, de arbeider of bediende, partij in het geding, vertegenwoordigen, in zijn naam alle handelingen verrichten die bij deze vertegenwoordiging behoren, pleiten en alle mededelingen ontvangen betreffende de behandeling en de berechting van het geschil.

vroeger 6 maanden??? de cao 109 is pas van 28/2/2014 inwerkingtrede 1/4/2014
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

koon
Topic Starter
Berichten: 6

#7 , 2 jaar 4 maand geleden (27 sep 2016 16:19)

Bedankt voor de reacties!

Ik ben al enkele jaren aangesloten bij het aclvb.
In het juridisch charter van het aclvb lees ik:

"De gerechtelijke bijstand of de voortzetting hiervan wordt geweigerd :
- wanneer de ACLVB oordeelt dat er onvoldoende kans op slagen is;"


Heeft iemand hier praktijkervaring met het starten van een juridische procedure via het aclvb?
Waarop dien ik te letten en hoe werkt deze inschatting? Is dat iemand bij het aclvb die met de keizerlijke duim omhoog of omlaag zijn inschatting kenbaar maakt?

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#8 , 2 jaar 4 maand geleden (27 sep 2016 16:30)

Is dat iemand bij het aclvb die met de keizerlijke duim omhoog of omlaag zijn inschatting kenbaar maakt?
Uiteindelijk is er inderdaad iemand die finaal moet beslissen of een procedure kans op slagen maakt. Waarschijnlijk zullen daarvoor genoeg specialisten ter zake geraadpleegd worden, voor men zo'n evaluatie afrond.

Als jij bijvoorbeeld onredelijk ontslag wenst in te roepen omdat uw werkgever u ontslagen heeft na enkele negatieve evaluaties of iets dergelijks, heb je niet echt veel gerechtelijke kennis nodig om te concluderen dat je weinig kans op slagen maakt.

Waarom ga je niet bij het ACLVB langs dit alles te bespreken? Zij zouden aan uw kant moeten staan...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”