Arbeidsovereenkomst beëindigen voor aanvang

Rina83
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Arbeidsovereenkomst beëindigen voor aanvang

#1 , 2 jaar 6 maand geleden (12 aug 2016 18:16)

1.5 maand geleden heb ik gesolliciteerd voor een job die mij echt op het lijf is geschreven. Omdat er zich een 30-tal sollicitanten voor de andere vacature hadden aangeboden, heb ik ondertussen ook voor andere jobs gesolliciteerd. Voor één van deze jobs kreeg ik meteen een werkaanbieding, het contract is ondertussen ondertekend.

Gisteren kreeg ik echter onverhoopt het bericht dat ik, samen met nog iemand, als laatste in de running ben voor mijn droomjob... Een laatste gesprek volgt volgende week, en op maandag 22 augustus weet ik of ik de job heb. Nu is mijn probleem natuurlijk dat ik al een ander contract heb getekend, met ingang 1 september. Wat zijn mijn opties? Ik heb al gezien dat er een opzeg is van 1 week, maar als ik pas op 22 aug meer weet en mijn ontslag geef ,gaat de opzeg pas vanaf 29 augustus in, veronderstel ik? Kan ik het contract dan verbreken mits het betalen van een verbrekingsvergoeding? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 2 jaar 6 maand geleden (13 aug 2016 08:10)

Zal idd een opzeg of verbrekingsvergoeding vanaf 29 augustus zijn. Ik zou de ao opzeggen en dan een onderlinge overeenkomst regelen met die werkgever dat de opzeg niet toegepast moet worden. Zoniet zal je een schadevergoeding moeten betalen van het brutoloon dat je van 1 tot 2 september zou verdienen, maw zo'n 10% van je brutoloon van een gewone maand.

Rina83
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 6 maand geleden (13 aug 2016 13:15)

Super bedankt voor jouw snelle antwoord! Nog een vraagje, hoe gaat het praktisch in zijn werk om de AO te beëindigen in onderlinge overeenkomst? Stelt de werkgever een document op dat hij doorstuurt en dat ik ondertekend en aangetekend moet terugsturen? Stel ik zelf dit document op? Of moet dit ter plaatse op de werkplek opgemaakt worden?

Kan de werkgever eisen dat ik de schadevergoeding betaal als ik aangeef bereid te zijn die twee dagen te komen werken?

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 2 jaar 6 maand geleden (13 aug 2016 18:10)

onderstaand document kan je gebruiken. Best direct laten tekenen in aanwezigheid van beide. Als datum kan je 29 augustus nemen.

Als je een opzeg geeft, kan je werkgever geen verbreking eisen in de plaats.
BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN WEDERZIJDS AKKOORD


De werkgever ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
vertegenwoordigd door : ……………………………………………………………………

en

de werknemer ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

stellen hierbij in WEDERZIJDS AKKOORD een einde aan de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van een opzegginstermijn en zonder betaling van een opzeggingsvergoeding,
op datum van : …………………………………


Beide partijen zien hierbij dan ook uitdrukkelijk af van alle rechten in het kader van de wet op de arbeidsovereenkomsten en doen afstand van elke contractuele en andere vorderingen tot schadevergoeding op basis van welke wetgeving ook.


Opgemaakt in 2 exemplaren te …………………………. Op …………………………….Handtekening werknemer, Handtekening werkgever,

…………………………. …………………………..

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”