Uitbetaling loon na ontslag

Atomsk
Topic Starter
Berichten: 16

Uitbetaling loon na ontslag

#1 , 2 jaar 6 maand geleden (29 jul 2016 14:05)

Beste,

Even kort de feiten:
- Contract onbepaalde duur, gestart 11/2013, 40u week
- Opzeg gegeven op 14/07/2016, gaat in op eerst volgende maandag 18/07/2016, als ik het goed heb
- Bediende, PC 200 (IT sector)
- Op de 28e van elke maand krijg ik steevast mijn loon betaald als voorschot (ook zo vermeld op de loonbrief), en in de eerste 5 dagen van de volgende maan krijg ik de rest uitbetaald.

Opzeg gegeven omdat ik elders een jobaandbieding kreeg die me gunstiger viel qua inhoud, verloning, etc. Verder geen problemen met oude werkgever. Opzeg overhandigd volgens documenten die ik hier had ontvangen. In opzeg brief ook verklaard mij ter beschikking te stellen voor een correcte afhandeling in opzegtermijn, die ik graag met hem had besproken. Ik ging uit van een correcte afhandeling.
Bij het overhandigen van de opzeg bleek mijn oude werkgever erg gekrenkt te zijn. Reageerde kil, tegen mijn verwachting, maar goed. Ik heb er begrip voor als een werkkracht het schip verlaat, dat hij daar niet gelukkig om is.
Dat was echter geen nieuws, ik had reeds in vorige gesprekken, enkele weken ervoor laten weten dat me niet meer kon vinden in de strategie van het bedrijf.

Vanaf 18/07 ging echter een week van collectief verlof in. Ik heb mijn werkgever na het overhandigen van opzeg niet meer gesproken. Ik had echter wel nog 15/07 een gesprek gevraagd om de opzeg te kunnen bespreken. Dit heeft hij niet bijgewoond omdat hij plotsklaps op verplaatsing moet. Hij stuurde echter een mail om de opzeg ondertekend binnen te brengen en na het verlof een termijn te bespreken. Zo gezegd, zo gedaan.

Op 15/07 bij de assistende van de werkgever, opzeg document binnengebracht. Ze presenteerde mij met een ander document dat ik zelf eerst wilde doornemen ("Beeindiging van de AO met wederzijdse toestemming").

Fast forward week na collectief verlof, dus deze week. Op 25/07/2016 vroeg ik per mail of we konden spreken over de opzeg termijn. Ik had dat uiteraard willen laten weten aan mijn nieuwe werkgever. Daarnaast had ik ook graag geweten hoe de overdracht van kennis en projecten ging verlopen.
Kort daarna riep hij mij bij zich en liet hij weten dat hij mij woensdag, 27/07/2016 reeds wilde laten vertrekken. Op 28 en 29 had ik ook verlof gepland. Die zal hij niet hebben willen uitbetalen?
De opzeg termijn was dus 3 dagen, wat mijn weinig realistisch leek om alles correct af te handelen. Ik heb deze zorg uitgedrukt, waaorp hij reageerde dat hij erg ontgoogcheld was in mij, om vervolgens te praten over hoe mijn nieuwe werkgever niet hetzelfde kan bieden als wat hij kan, met nog wat andere bedekte verwijten naar de nieuwe werkgever en mezelf toe.
Uit bezorgdheid vroeg ik of er iets mis was, ik had deze reactie niet verwacht. Ik wenste mijn vertrek daar correct en rustig af te handelen. Om verder het vuur niet aan te porren, heb ik dan maar op korte tijd mijn best gedaan om alles in kaart te brengen, zodanig mijn huidige projecten juist zouden verlopen.
Ik kan afleiden dat zijn beslissing eerder impulsief en emotioneel was, maar daar valt verder niet over te twisten, lijkt me. Dat is nu eenmaal zijn recht en verantwoordelijkheid als werkgever?

Op 27/01/2016 kreeg ik opnieuw het document dat hij heeft opgesteld, voorgelegd, waarin staat dat op 27/07/2016 er een einde werd gesteld aan de AO. Dat dan ook ondertekend en vertrokken. Op het laatste uur onder zijn vleugels, was hij ook plots niet meer op kantoor, dus ik heb hem zelfs niet meer kunnen spreken en bedanken voor de tijd. Be the bigger man, denk ik dan?

Nu mijn vraag en bezorgdheid:
Ik heb mijn voorschot gisteren, de 28e niet ontvangen. Mijn ex-collega's wel, blijkt uit navraag. Een andere ex-collega die enkele weken ook zijn ontslag gaf, bleek het zelfde traject te hebben doorlopen: emotioneel en met enige wrok snel naar buitengejast en heeft 3+ maanden moeten wachten op zijn verder loon en vakantie geld.

Wat is de termijn die mijn ex-werkgever moet inwilligen voor het betalen van mijn laatst gewerkte maand? Voor zover ik begrijp, dient hij de laatste gewerkte maand, gewoonweg uit te betalen. Los van de afrekening van premies en vakantiegeld. In het ondertekende document bij mijn vertrek staat ook dat er geen eindejaarspremie meer verschuldigd is en dat begrijp ik.

Ik zit momenteel in een situatie waarin ik reken op een tijdige afhandeling en heb geen zin meer in touwtrekken. Ik wens hem nog éénmaal, vriendelijk per mail te vragen wat de termijn is, maar wil me daarna correct inlichten wat de verdere opties zijn.

Wat ik vind uit andere posts hier en met rondzoeken, vind ik artikel 11 over loonbescherming:
" Art. 11. Wanneer de dienstbetrekking een einde neemt, moet het nog verschuldigde loon onverwijld worden uitbetaald en uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt, onverminderd, wat betreft de handelsvertegenwoordigers, het bepaalde in de wet tot instelling van hun statuut.
In zodanig geval moet de uitbetaling van het nog verschuldigde loon, indien de werknemer het verzoekt, door tussenkomst van (DE POST) of een bank worden uitbetaald. <W 1991-03-21/30, art. 130, 005; Inwerkingtreding : 01-10-1992>"

Legalees ontgaat me een beetje. Begrijp ik het goed, mits het voorschot steeds werd betaald op de 28e, dat dit een betaaldag is, en ik bijgevolg mijn loon reeds mocht ontvangen?
In artikel 10 lees ik:
" Art. 10. <W 2002-06-26/55, art. 82, 011; Inwerkingtreding : 01-07-20005> Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt.
Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht."
Wil dit zeggen dat, indien hij dit verzaakt, er een rente opeisbaar, bij uitstelling?

Zie ik het goed, of sla ik de bal mis?

Alvast ontzettend bedankt voor jullie expertise!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#2 , 2 jaar 6 maand geleden (29 jul 2016 15:15)

je hebt de wetgeving al gevonden,

scan dat document eens in van dat onderling akkoord en stuur dat per privébericht naar jpv.
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Atomsk
Topic Starter
Berichten: 16

#3 , 2 jaar 6 maand geleden (29 jul 2016 16:47)

Dank u, doe ik. Ik stuur meteen een berichtje.

Reclame

Atomsk
Topic Starter
Berichten: 16

#4 , 2 jaar 6 maand geleden (30 jul 2016 10:17)

Nog iemand inzicht?

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 2 jaar 6 maand geleden (01 aug 2016 07:13)

1. Kort daarna riep hij mij bij zich en liet hij weten dat hij mij woensdag, 27/07/2016 reeds wilde laten vertrekken. Op 28 en 29 had ik ook verlof gepland. Die zal hij niet hebben willen uitbetalen?
maakt op zich niet uit. Als bediende word je toch je vakantiegeld onmiddellijk uitbetaald.
Wat ik vind uit andere posts hier en met rondzoeken, vind ik artikel 11 over loonbescherming:
" Art. 11. Wanneer de dienstbetrekking een einde neemt, moet het nog verschuldigde loon onverwijld worden uitbetaald en uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt, onverminderd, wat betreft de handelsvertegenwoordigers, het bepaalde in de wet tot instelling van hun statuut.
In zodanig geval moet de uitbetaling van het nog verschuldigde loon, indien de werknemer het verzoekt, door tussenkomst van (DE POST) of een bank worden uitbetaald. <W 1991-03-21/30, art. 130, 005; Inwerkingtreding : 01-10-1992>"
klopt, loon moet in theorie onmiddellijk uitbetaald worden.
Legalees ontgaat me een beetje. Begrijp ik het goed, mits het voorschot steeds werd betaald op de 28e, dat dit een betaaldag is, en ik bijgevolg mijn loon reeds mocht ontvangen?
In artikel 10 lees ik:
" Art. 10. <W 2002-06-26/55, art. 82, 011; Inwerkingtreding : 01-07-20005> Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt.
Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht."
Wil dit zeggen dat, indien hij dit verzaakt, er een rente opeisbaar, bij uitstelling?
ja, maar stel je niet veel voor van de rentevoet.

Verder geen enkel probleem met het document dat je me doorstuurde.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”