Onwettig afwezig

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

Onwettig afwezig

#1 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 08:45)

Hallo,

Ik heb iemand in dienst die binnenkort in verlof gaat. Zij vroeg 5 weken.
De policy in het bedrijf is 3 weken max. aangezien zij overuren heeft hebben wij een overeenkomst voor 4 weken. Dit is echt het max. aangezien zij kookt binnen het bedrijf en er iemand moet inspringen die ook recht heeft op verlof in de maanden juli/augustus.
Gisteren met het meedelen van het uurrooster voor komende maand liet ze weten dat ze een "mis" is geweest bij de boeking van haar reis en dat haar reis dus 5 weken duurt.
Ik heb haar meegedeeld dat dit niet de afspraak was en ik hiermee niet akkoord kan gaan.

Bij mijn sociaal secretariaat eens mijn licht opgestoken, blijkbaar moet ik haar tijdens het onwettig afwezig zijn 2x een AZ doen met telkens 1 week tussen. Komt er eigenlijk op neer dat je als WG nergens staat en niet kan doen.

Dit kan toch niet! Als je hieraan niets kan doen, welk signaal geef je dan aan de collega's. Ik heb in totaal 25 WN, dat gaat mooi worden als die allemaal dezelfde mentaliteit krijgen en hun zin kunnen doen.

Als zij na haar 4de week verlof toch nog niet komt opdagen, kan ik dan niet de overeenkomst verbreken om dringende reden, onwettig afwezig. Zij wist heel goed dat dit niet kon dus voor mij is dit een vorm van insubordinatie.

Alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 08:49)

hoeveel overuren heeft zij?

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

#3 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 10:11)

Zij werkt in een variabel uurrooster als arbeider. Ze heeft ongeveer 35u maar dit verandert snel aangezien zijn elke vrijdag thuis is en om de 3 weken een week-end werkt. Ze mag nog 100u hebben staan het probleem is dat de werking van haar dienst in het gedrang komt als zij 5 weken afwezig is. Zij kan dit en andere dagen verlof tijdens het jaar opnemen maar geen 5 weken aaneensluitend. De persoon die haar vervangt heeft ook recht op verlof in die maanden.

Reclame

meeboo
Berichten: 1131

#4 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 10:18)

amaai die stelt u nogal voor voldongen feiten. 3 weken policy, er al 4 krijgen en dan nog zomaar 5 weken boeken. straffe madam

Kan u ze al niet op voorhand een aangetekend schrijven doen dat ze verwacht wordt na 4 weken verlof en dat u niet zal nalaten bij afwezigheid de nodige stappen te ondernemen?

TheJudge007
Berichten: 329

#5 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 10:27)

Hoelang is die persoon reeds in dienst bij U ?

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

#6 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 10:50)

Persoon is in dienst sedert 16/08/2016 arbeidster PC 330.

Als ik hier geen gevolg aan geef is dit een zeer slecht signaal naar de collega's toe.
De grote vraag is wat ik hieraan kan doen natuurlijk. Als ik op voorhand een aangetekende zending doe met de melding dat deze verwacht wordt bij ons na 4 weken vakantie mag is zeker en vast een doktersattest verwachten.

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

#7 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 10:51)

Ik heb de zaak vorig jaar overgenomen van iemand die hier heel laks mee omging. Ik moet hier nu alles op punt stellen omdat ik een volledige andere visie heb dan de vorige uitbater.

denlowie
Berichten: 12318
Juridisch actief: Nee

#8 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 10:59)


Als ik op voorhand een aangetekende zending doe met de melding dat deze verwacht wordt bij ons na 4 weken vakantie mag is zeker en vast een doktersattest verwachten.
Dit is het schandalige in Belgie dat zeer veel huisartsen te snel een briefje schrijven, en je moet ze dan ook nog betalen ook, en de overuren verminderen zo ook niet, met zulke werknemers ben je eigenlijk niks, beter iets meer betalen per uur voor werknemers waar je kan op rekenen, natuurlijk iedereen heeft recht op vakantie.
Ik zou persoonlijk toch voor zorgen dat juist die bepaalde werknemers ook geen enkele overuur laten doen, want ze gaan ze te pas en te onpas opnemen !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

meeboo
Berichten: 1131

#9 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 11:05)

stuur dan een controle arts op haar af.

je weet op voorhand het resultaat !

dan heb je wel een stok achter de deur

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#10 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 11:17)

Zij werkt in een variabel uurrooster als arbeider. Ze heeft ongeveer 35u maar dit verandert snel aangezien zijn elke vrijdag thuis is en om de 3 weken een week-end werkt. Ze mag nog 100u hebben staan het probleem is dat de werking van haar dienst in het gedrang komt als zij 5 weken afwezig is. Zij kan dit en andere dagen verlof tijdens het jaar opnemen maar geen 5 weken aaneensluitend. De persoon die haar vervangt heeft ook recht op verlof in die maanden.
Het probleem is niet enkel dat, het probleem is ook dat jij je moet houden aan de regels qua overuren. ALS ze dus 100 uren overuren zou hebben, dan stond ze volledig in haar recht om 5 weken verlof na elkaar te nemen. Dat die andere persoon ook recht heeft op verlof, klopt ook. Maar dan is het aan jij, als je die overuren vroeger hebt laten gebeuren en je iedereen (ook zij zonder een overtal aan overuren) 3 weken gunt, om een tijdelijke kracht in dienst te nemen om dat verlof op te vangen.

Als ze geen overtal aan overuren heeft, heeft ze natuurlijk géén recht op 5 weken verlof na elkaar. Daarvoor kan u nu al een aangetekende zending sturen dat u vernomen heeft dat werknemer X 5 weken verlof na elkaar zal nemen gezien ze een reis gepland heeft gedurende 5 weken. Dat dit voornemen niet overeenkomt met haar verlofplanning en dat het effectief nemen van die 5 weken als een ernstige verstoring van de arbeidsrelatie zal beschouwd worden, met de nodige gevolgen. Dat u dan ook, indien zij zich niet houdt aan de verlofplanning en onwettig afwezig zou zijn, de volledige kost op haar zal verhalen.

Bij een eventuele ziekte (waarover je in de brief niet moet spreken), heb je het recht om een controlearts te sturen. Deze kan dan de ziekte controleren.

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

#11 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 11:21)

Wat is de procedure als zij zich ziek meld vanop de vakantiebestemming? Controle sturen lijkt dan toch moeilijk of is daar een regeling voor? Zij gaat op reis naar Marokko, dus niet direct achter de hoek.

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

#12 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 11:38)

Ik heb het eens bekeken qua overuren
Ze heeft 35.6u staan en heeft nog 121.6u verlof.
Haar verlof dat ik heb goedgekeurd zou 129.2u zijn, wat wil zeggen dat haar verlof volledig is opgebruikt en er nog 7.6u van haar overuren afgaan. Bijgevolg heeft ze nog 28u verlof staan op 09/08/2016.
Ik ben toch niet verplicht om die resterende 28u overuren te geven op die moment aangezien er geen vervanging is. Een interim inschakelen is niet zo simpel aangezien het over een kok in een rusthuis gaat en geen bandwerk.
De persoon die haar vervangt heeft haar verlof reeds 3 weken verlegt aangezien er sedert enkele maanden reeds een overeenkomst was dat zij maar 4 weken ging nemen en de vervangster haar verlof hierop heeft afgestemd.

meeboo
Berichten: 1131

#13 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 11:43)

als ze 5 weken neemt komt ze er niet met haar overuren he.

johanb1977
Topic Starter
Berichten: 117

#14 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 11:53)

jawel, want ze heeft tijdskrediet en werkt maar 4 dagen aan 7.6u. Na 5 weken heeft ze geen verlof meer maar wel nog 5.2u overuren.

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#15 , 2 jaar 8 maand geleden (17 jun 2016 12:04)

Persoon is in dienst sedert 16/08/2016 arbeidster PC 330.

Als ik hier geen gevolg aan geef is dit een zeer slecht signaal naar de collega's toe.
De grote vraag is wat ik hieraan kan doen natuurlijk. Als ik op voorhand een aangetekende zending doe met de melding dat deze verwacht wordt bij ons na 4 weken vakantie mag is zeker en vast een doktersattest verwachten.
pas in dienst over 2 maanden !!!

u kan een controlearts sturen ook in het buitenland

de procedure tot aanvraag van verlof is een verplichte inhoud in het arbeidsreglement, wat staat daar in?

voor periodes van langer dan 2 weken verlof kan u zich als werkgever verzetten
Art. 65. Bij ontstentenis van beslissing of van collectief akkoord omtrent de data van de vakantie en de eventuele verdeling ervan, kan de werknemer die 18 jaar oud is bij het verstrijken van het vakantiedienstjaar vragen dat de derde vakantieweek bij de eerste twee wordt gevoegd; de werkgever kan zich hiertegen evenwel verzetten, indien zulks de organisatie van het werk zou kunnen verstoren. (De vierde week kan op dezelfde wijze bij de andere vakantieweken gevoegd worden, ongeacht de leeftijd van de werknemer.)
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”