Artikel in arbeidsovereenkomst graag verduidelijking

lex11
Topic Starter
Berichten: 70

Artikel in arbeidsovereenkomst graag verduidelijking

#1 , 2 jaar 11 maand geleden (21 mar 2016 18:13)

Beste,

Deze twee artikels zijn onderdeel van mijn arbeidsovereenkomst.
Kan er iemand eenvoudig verwoord de betekenis hiervan uitleggen
Dank u

1/
De werknemer erkent dat de eventuele toekenning van bijkomende voordelen, bv premies, 13de maand zelfs wanneer ze hem regelmatig toegekend en gelijktijdig met het loon uitbetaald zijn, hem geen recht geven om deze premies steeds te ontvangen, voor zover ze hem niet gewaarborgd worden door een K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O van het bevoegd paritair comité


2/
Ingevolge het boek XI van het Wetboek economisch Recht betreffende het auteursrecht en de naburige rechten draagt de werknemer zijn vermogensrechten in hun meest volledige wettelijke omvang onherroepelijk en exklusief over aan zijn werkgever.
De opdracht slaat op werken door de werknemer tot stand gebracht en op prestaties door de werknemer geleverd in uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De werkgeer beslist zelfstandig en onbeperkt over elke vorm van aanwending hiervan binnen de perken van voornoemde wet. Ingeval daarbij een op het ogenblik van de overdracht nog onbekende exploitatievorm aangewend wordt, ontvangt de werknemer een bij bijzondere overeenkomst te bepalen aandeel in de exploitatiewinst

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#2 , 2 jaar 11 maand geleden (21 mar 2016 18:54)

1. Dat behalve indien een CAO of KB expliciet anders bepalen, u geen 'recht' heeft op een 13e maand of premies en u, zelfs al heeft men deze u 20 keer toegekend en de 21e keer niet, u niet met verworven rechten kan komen zwaaien.

2. Alles wat u schrijft, doet, ontwikkelt...tijdens de werkuren wordt eigendom van uw werkgever die dat kan gebruiken zoals hij wil zonder dat hij u daar extra voor moet vergoeden. Stel dat u iets ontwikkelt dat verkocht kan worden op een manier die nu nog niet bestaat (vb: u schreef muziek in de jaren 70 en plots kwam daar de CD) dan dient er een aparte overeenkomst te worden afgesloten die bepaalt of en op wat u recht heeft qua vergoeding ( lid 'weo' zal hier meer kunnen over zeggen, dat is zijn specialisme, ik dacht dat de reden was dat u nog geen rechten kan overdragen op exploitatievormen die nog niet bestaan.

Voilà, dat is kort door de bocht de betekenis. Wat u dient te onthouden: u heeft nergens recht op als het niet wettelijk bepaald is en uw baas mag alles verkopen wat u produceert of bedenkt tijdens de werkuren zonder u extra te moeten vergoeden bovenop uw loon en indien hij door 1 of ander ongeluk toch niet alles mag doen wat hij wenst en u dient te vergoeden, dan mag hij marchanderen om de som zo laag mogelijk te houden.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”