Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
gbracq
Topic Starter
Berichten: 5

Ontslag tijdens vakantie door faillissement

#1 , 2 jaar 5 maand geleden (17 mar 2016 14:48)

Hallo,

Ik heb onlangs vernomen dat onze firma een grote klant is kwijt gespeeld waardoor de kans op faillissement zeer groot is. Nu zou men erover nadenken om het faillissement aan te vragen rond de periode juni/juli.

Daar ik reeds vakantie geboekt heb midden juli voor ik hier iets vanaf wist vraag ik mij af wat de gevolgen zijn moest het faillissement net worden uitgesproken als ik in het buitenland ben? Ben ik dan meteen ontslagen of zal de curator mij pas kunnen ontslaan zodra ik terug op kantoor ben? Gezien je natuurlijk een hoop in orde moet brengen vraag ik mij ook af of ik dan niet in de problemen kom met RVA/VDAB als ik niet meteen mij kan inschrijven als werkzoekende...

denlowie
Berichten: 10527
Juridisch actief: Nee

#2 , 2 jaar 5 maand geleden (17 mar 2016 16:03)

Normaal ben je altijd onmiddellijk ontslagen bij een faillissement, het is de curator die zorgt voor de ontslagbrieven, en het is ook de curator die beslist of er nog enkele een tijd je aan de slag kan of dat het niet nodig is, normaal zijn de activiteiten gedaan op de dag van het vonnis.

Het is wel zeer raar dat een bedrijf maanden op voorhand beslist wanneer het in faillissement gaat, moet er daar soms het één en andere nog geritseld worden soms !
Ieder bedrijf voelt dit aankomen, maar gaat dan geen maanden meer voort werken !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#3 , 2 jaar 5 maand geleden (17 mar 2016 16:34)

denlowie schreef:Normaal ben je altijd onmiddellijk ontslagen bij een faillissement, het is de curator die zorgt voor de ontslagbrieven, en het is ook de curator die beslist of er nog enkele een tijd je aan de slag kan of dat het niet nodig is, normaal zijn de activiteiten gedaan op de dag van het vonnis.
Onmiddellijk ontslag is niet vanzelfsprekend. Meestal wel, maar het kan zijn dat die persoon nog in dienst blijft voor enige tijd (of zelfs voor héél lange tijd). Vakantie blijft sowieso wel gegarandeerd.

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 2 jaar 4 maand geleden (19 mar 2016 12:58)

“Art.46...§ 2. Indien bij de stopzetting van de activiteiten, met name naar aanleiding van het vonnis van faillietverklaring, de curators uitdrukkelijk of stilzwijgend hun wil te kennen geven de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, zijn zij niet verplicht de bijzondere formaliteiten en procedures te vervullen die van toepassing zijn op de beëindiging van die overeenkomsten.Indien de curators, met het oog op de gehele of gedeeltelijke voortzetting of de hervatting van de activiteiten, nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten met de in het vorige lid bedoelde contractanten, genieten die laatsten de formaliteiten en procedures die van toepassing zijn op de overeenkomsten die werden beëindigd gedurende de tijd waarin de activiteiten werden voortgezet. Na de faillietverklaring en vóór de sluiting van de vereffening van het faillissement, hebben de curators de mogelijkheid de ontslagen werknemers, met toestemming van de rechter-commissaris, een voorschot toe te kennen dat gelijk is aan de verschuldigde bezoldigingen en vergoedingen, en dat niet hoger mag liggen dan 80 % van het in artikel 19, 3°bis, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 bedoelde bedrag.”(8 AUGUSTUS 1997. - Faillissementswet).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”