kan werkgeven mij verplichten om vacantie dagen op te nemen tijdens opzeg?

black_halo
Topic Starter
Berichten: 4

kan werkgeven mij verplichten om vacantie dagen op te nemen tijdens opzeg?

#1 , 3 jaar 1 week geleden (09 feb 2016 20:42)

Het is zo dat ik werk als gedetacheerde. Op fit moment heb ik geen project en meer dan een maand zit ik gewoon thuis aangezien zij hebben niets anders voor mijn. Op verlof kan k ok niet gaan want zij kunnen op elke moment bellen en zeggen dat er is werk voor mijn. Ik blijf doorbetaald, ook omdat als zij mij onstalgen het is 6 manden opzeg.

Ik heb zelf gesoliciteerd in een bedrijf, zij zijn geintereseerd maar hier zijn paar vragen:

1. Kan mijn werkgever mij verplichrten om mijn vacantie dagen op te nemen of gewoon vorige dagen als vacantie uitbetalen alleen omdat ik zelf ontslag neem?
2. Indien zou ik blijven bij huidige werkgever, kunnen zij mij verplichten om werk te nemen op verre afstand bvb. 80 of 100km? Volgens mij dit is niet meer redelijke afstand woon-werk maar in mijn contract staat dat ik ka overaal in Belgie geplaatst worden.
3. In CAO staat er dat wij jaarlijkse bonus krijgen als wij bepaalde doelen bereiken. Normaal gezien bonus van januari tot december jaar daarvoor maar uitbetaald pas in maar. Als ik onstald zelf neem, verlies ik recht op deze bonus?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 1 week geleden (09 feb 2016 22:04)

1. Nee
2. Werkgever kan dat idd opleggen, gezien je contractueel akkoord gegaan bent met een tewerkstelling overal in België
3. hangt af van de bepalingen van de CAO

black_halo
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 3 jaar 1 week geleden (09 feb 2016 22:40)

1. Dus als nu 20 gewoone vacantie dagen heb en 5 extra legale dagen, die moeten uitbetaald worden in geval van ontslag?
2. Is afstad 80 of meer kilometers redelijk nog? Van vakbond weet ik dat als werkloze kan ik werk weigeren indien het is meer dan 60km van mijn huis. Is dat niet de geval hier?

Indien ik zou werk weigeren, is dat reden to ontslag om dringende reden?

3. CAO 90 voor bedienden - prestatie gerichte bonus.

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 3 jaar 1 week geleden (09 feb 2016 22:46)

1. Ja
2. Eerst vraag ja, tweede vraag nee, want je bent geen werkloze.
3. Ik bedoel de cao in het bedrijf. Bij afwezigheid van een bepaling van datum van verwerven van het recht, is dit op het einde van de periode, december dus.

black_halo
Topic Starter
Berichten: 4

#5 , 3 jaar 1 week geleden (09 feb 2016 22:56)

1. OK
2. Kan dit dus de reden zijn om iemand te ontslagen?
3. Als ik nu nog in dienst ben, dan heb ik recht voor deze bonus, als ik goed begrijp?

In elk geval, bedankt voor antwoorden.

Kan jij eventueel zeggen wat is de wet ivm vacantie dagen?

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#6 , 3 jaar 1 week geleden (10 feb 2016 21:57)Kan jij eventueel zeggen wat is de wet ivm vacantie dagen?
30 maart 1967
Art. 63. De paritaire comités kunnen beslissingen treffen omtrent de datum van de vakantie en de eventuele verdeling ervan. De Minister van Sociale Voorzorg moet ten laatste op 31 december van het jaar dat datgene voorafgaat waarin de vakantie moet worden genomen, over deze beslissingen worden ingelicht.
Indien het paritair comité zijn beslissing op genoemde datum niet heeft meegedeeld, mag de ondernemingsraad omtrent ditzelfde object beslissingen treffen. Bij ontstentenis van ondernemingsraad of indien de ondernemingsraad geen beslissing heeft getroffen mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen de werkgever een deels en de syndicale afvaardiging anderdeels of bij ontstentenis van deze laatste, de werknemers. Indien op deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”