ontslag om bijberoep ?

Els1982
Topic Starter
Berichten: 17

ontslag om bijberoep ?

#1 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 10:32)

Hallo,

Ik werk al ong. 10 jaar als bediende (vast contract) maar wil ik op termijn full time zelfstandige worden met +/- dezelfde dienstverlening maar met de focus op een bepaald niche en klantensegment. Omdat dat nogal een bruske stap is ben ik recent in bijberoep gestart om te zien wat dat geeft.
In m'n contract staat geen concurrentiebeding en ik ben loyaal genoeg om geen klanten af te snoepen van m'n werkgever, ik probeer ook klanten aan te trekken buiten de regio van m'n werkgever.
Vraag : ik vermoed dat een werkgever steeds een werknemer ontslaan maar kan m'n bijberoep een argument zijn voor geen of een lagere ontslagvergoeding ?

mvg

Els

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 11:54)

als u geen deloyale concurrentie voert, is er op zich geen probleem.

Els1982
Topic Starter
Berichten: 17

#3 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 12:41)

Bedankt voor de reactie. Er zijn 2 klanten waar ik in de loop der jaren een goede persoonlijke relatie mee heb opgebouwd, die weten dat ik inmiddels zelfstandige in bijberoep ben en klant willen worden bij mij. Ik weet dat ze al een tijd ontevreden zijn over de stijl van m'n werkgever en er hoe dan ook weg willen op 't einde van hun contract. Ik ben tegen het principe om met vrienden een handelsrelatie aan te gaan maar ze blijven aandringen : wat doe ik best : toch rechtstreeks aannemen of hen tussentijds bij een derde concurrent laten tekenen ?

thanks

Els

Reclame

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#4 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 13:23)

Indien u klanten van uw huidige werkgever afsnoept, rechtstreeks of onrechtstreeks en deze komt dat te weten en kan eea bewijzen dan is dat absoluut deloyaal en m.i. een grond voor ontslag om dringende reden (en eventuele schadevordering).
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

Els1982
Topic Starter
Berichten: 17

#5 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 15:44)

ook indien betreffende klanten schriftelijk bevestigen dat ze de laatste jaaren alleen maar o.w.v. mij bij m'n werkgever zijn gebleven ?

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 15:48)

tuurlijk. Echter, vanaf dat je zelfstandig in hoofdberoep werkt (of in bijberoep naast je job bij een andere werkgever), kan je perfect werken voor klanten van je huidige werkgever. Deloyaal concurreren kan ook dan echter niet.

Els1982
Topic Starter
Berichten: 17

#7 , 3 jaar 2 weken geleden (07 feb 2016 15:54)

Bedankt voor de info, een extra reden dus om het niet te doen. Verduidelijkt de wetgever ergens het begrip loyaliteit ? 't Lijkt me een ruim begrip dat ook van werkgever naar werknemer mag verondersteld worden, juist ?

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 3 jaar 2 weken geleden (09 feb 2016 11:34)

“Art.63.Onder willekeurige afdanking wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor het ontslag ingeroepen redenen. Onverminderd artikel 39, § 1, zal de werkgever die een voor een onbepaalde tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werkman een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met het loon van zes maanden, behalve indien een andere vergoeding is vastgesteld door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst...”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten)

U ontslaan wegens het enkele uitoefenen van uw bijberoep is mijns inziens willekeurig.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”