Op zelfstandige basis opdrachten doen voor klant van ex-werkgever

lfla
Topic Starter
Berichten: 1

Op zelfstandige basis opdrachten doen voor klant van ex-werkgever

#1 , 3 jaar 1 maand geleden (21 jan 2016 22:24)

Mijn situatie is alsvolgt:
  • Ik ben bediende bij bedrijf X (groot bedrijf, ICT diensten).
  • Momenteel doe ik uitsluitend opdrachten voor klant Y.
  • Binnen zéér korte termijn wordt ik ondergebracht in een ander bedrijf, dit via CAO 32bis.
  • Wegens tal van redenen ben ik ongelukkig met de huidige gang van zaken bij bedrijf X.
  • Ik zou graag zelfstandige worden. Ik ben bereid hiervoor ontslag te nemen bij bedrijf X.
  • Ik wil - op zelfstandige basis dan - opdrachten blijven doen voor klant Y.
  • De bedoeling is niet uitsluitend opdrachten voor klant Y te doen.
  • Ik heb geen concurrentiebeding ondertekend.
Passage uit mijn bediendencontract:
Bij toepassing van artikel 17 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, zal de bediende zich er zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen ervan van onthouden:
  • fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;
  • daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of eraan mee te werken
Partijen zijn het er uitdrukkelijk over eens dat aan de werkgever eigen productiemethodes en klantenlijsten als geheimen als voormeld beschouwd moeten worden.
Passage uit het samenwerkingscontract tussen bedrijf X en klant Y:
Elke Partij verzaakt behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, uit eigen beweging een aanwerving
aan te bieden aan een medewerker van de andere Partij of deze uit eigen beweging in dienst
te nemen of te doen nemen onder om het even welk statuut, binnen zowel de eigen organisatie als de
organisatie van de samenstellende leden, door het actief stellen van daden die de werknemers of
aangestelden van de andere Partij er zouden kunnen toe aanzetten bij de aanwervende Partij in
dienst te gaan.

Deze verzaking blijft geldig voor de hele duur van de Overeenkomst en van de daaropvolgende twaalf
(12) maanden vanaf het einde van de Overeenkomst. Indien één van beide Partijen deze verbintenis
niet naleeft, zal zij de andere Partij schadeloos stellen door het storten van een vergoeding die gelijk is
aan het bruto-loon dat de medewerker heeft gedurende de zes (6) maanden die aan zijn vertrek voorafgaan.
Zijn er mogelijkheden voor mij? Of zal ik sowieso 12 maanden moeten wachten vooraleer ik terug opdrachten voor klant Y mag doen? Dat laatste is niet echt een optie, gezien ik klant Y dan waarschijnlijk kwijt ben (klant Y kan niet wachten & uiteindelijk is iedereen vervangbaar).

Wat ik me ook nog afvraag: beginnen die 12 maanden te tellen vanaf mijn ontslag aanvaard wordt, of vanaf mijn opzegperiode voldaan is?

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.