ontslag om dwingende reden

lerka
Topic Starter
Berichten: 6

ontslag om dwingende reden

#1 , 3 jaar 2 maand geleden (11 dec 2015 11:50)

Beste

vorige week vrijdag 04/12 heb ik mondeling ingelicht geweest dat ik per direct ontslagen word om dringende redenen. Mijn werkgever had door hem ondergetekende brief klaar maar ik heb deze niet getekend. In dat brief stond dat ze deze ook per aangetekende gaan versturen en ook de redenen/ feiten die geleid hebben to hun beslissing gingen ze binnen 3 werkdagen per aangetekende sturen. Als ik goed begreep telt zaterdag ook mee als een werkdag, dus ten laatste 08/12 moesten ze me die brief versturen. Gisteren 10/12 kreeg ik ploots een mail van mijn werkgever met bijlage ven desbetreffende ontslagbrief met redenen en stempel van de postkantoor dd 07/12. Blijkbaar hadden ze de brief op mijn oude adres verstuurd gehad, nochtans deze dateerd 4jaar geleden, daarna ben ik nog op een adres gewoond en sinds 10/2011 ( ! ) op mijn huidige adres. In zijn mail halt de werkever aan dat hij niet in staat was om mijn brief te bezorgen aangezien mijn adres is gewijzigd en ik heb onderneming daaromtren niet geinformeerd gehad, wat helemaal niet juist is. Ik heb bv al die tidj mijn loonbrieven correct op mijn huiduge adres gehad, en SDWorx heeft die gegevens van mijn werkgever gehad. Ik heb dan ook direct op zijn mail gereageerd dat deze reden van laattijdige bezorging van verplichte brief niks waard is en dat bij deze wordt de ontslag om dringende reden niet aanvaard. Heb ik gelijk ? Het is toch aan de werkever om de brief te bezorgen binnen 3 werkdagen en op juiste adres ? graag een antwoord

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#2 , 3 jaar 2 maand geleden (11 dec 2015 12:18)

Art. 35. Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.
Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Ontslag om een dringende reden mag niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept.
(Alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn.
Op straffe van nietigheid, geschiedt de kennisgeving van de dringende reden hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.
Deze kennisgeving kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan de andere partij.
De handtekening van deze partij op het duplicaat van dit geschrift geldt enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving.
De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren; bovendien moet zij bewijzen dat zij de termijnen voorzien in het derde en vierde lid geëerbiedigd heeft.)


Ik ga ervan uit dat geen discussie bestaat over de grond van de zaak (nl. de gewettigdheid van de ingeroepen reden voor het ontslag) en het hier louter over de vormvereisten gaat.

Kennisgeving kan enkel bij ter post aangetekende brief of deurwaardersexploot, die mail (zelfs indien op tijd) is ongeldig. Via geschrift was ook mogelijk maar daar stelt zich een probleem van bewijslast aangezien u niets ondertekend heeft.

Ontslag vrijdag de 4e, 3 werkdagen daarna: zaterdag, maandag, dinsdag. Dus uiterlijk kennisgeving dinsdag de 8e lijkt me. De bewijslast ligt bij de ex-werkgever.

Verzending naar een verkeerd adres is uiteraard ongeldig; indien u kan aantonen (middels loonbriefjes en/of andere documenten) dat men u geruime tijd op het juiste adres aanschreef is het argument dat de werkgever niet op de hoogte was van uw correcte adres m.i. bezwaarlijk ernstig. Gelet op de strikte vormvereisten voor dergelijk ontslag en uw weigering om ter plaatse een geschrift te ondertekenen voor kennisname hadden ze dit grondig moeten nakijken en bij twijfel eventueel laten betekenen door een deurwaarder (die over andere methoden beschikt om het adres na te kijken).

Op het eerste zicht denk ik dat u vrij sterk staat om te argumenteren dat de vormvereisten niet werden gerespecteerd. Contacteer een advocaat.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

lerka
Topic Starter
Berichten: 6

#3 , 3 jaar 2 maand geleden (11 dec 2015 12:50)

bedankt voor info. bij deze wil ik nog aangeven dat de reden dat ik de kenisgeving niet ondertekend heb, is omdat ik helemaal niet akkoord ben met die redenen, dus ik was sowieso van plan om deze te betwisten. maar nu hoeft het niet meer, toch ? en ik wou nog vragen wanneer ik naar rva of vdab moet gaan om mijn uitkering aan te vragen ? Ik heb eigenlijk nog geen C4 gehad , enige wat ik heb is die mail met bijlage van 10/12 en ook de kenisgeving die ik op 04/12 ontvangen heb (zonder mijn handtekening )

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 3 jaar 2 maand geleden (11 dec 2015 14:22)

-> naar de RVA moet je nu nog niet, wel inschrijven bij de VDAB als werkzoekende. Je uitkering moet je aanvragen bij de vakbond of de hulpkas.
-> C4 moet je van de werkgever krijgen, waarschijnlijk zal daar nog steeds opstaan dat het ontslag om dringende reden is. Je zal dit moeten indienen via vakbond/hulpkas, de RVA zal je uitnodigen om je versie van de feiten ivm het ontslag te horen. Voor de RVA maakt enkel de reden van het ontslag uit, niet de vormvereisten. RVA zal jouw standpunt over de reden van het ontslag aanhoren en vergelijken met de versie van de werkgever. Als de RVA oordeelt dat je fouten gemaakt heb waardoor je zélf verantwoordelijk bent voor je ontslag, zal je een periode geen uitkeringen krijgen. Bijstand voor dat gesprek kan je bij je vakbond of je advocaat.
-> betwisting van ontslag om dringende redenen zal via de rechtbank moeten indien werkgever zelf niet overtuigd is van zijn fout (is idd in de fout). Je kan zowel de vormvereisten aanvallen als de reden van het ontslag. Als werkgever géén reden had, zal hij naast de verbrekingsvergoeding ook nog een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag moeten betalen (tussen de 4 en 17 weken).

lerka
Topic Starter
Berichten: 6

#5 , 3 jaar 2 maand geleden (11 dec 2015 15:20)

Dank je wel voor uitgebreide inlichting. Ik zal er maandag naar VDAB gaan. Zit wel met probleem van vakantiedagen die ik al lang geleden met mijn gezin gepland had, deze waren al bij mijn ex werkgever geregistreerd geweest en de vliegtuigtickets zijn al een tijdje geleden aangekocht geweest. Kan het bij VDAB probleem zijn aangezien ik één week niet beschikt kan zijn voor arbeidsmarkt ? Wat de vakbond betreft ga ik daar ook maandag naartoe, ben helaas net geen 6mnd lid van en weet niet zeker of ik op hun bijstand mag rekenen. Kent misschien iemand een goede advocaat van arbeidsrecht ?

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 3 jaar 2 maand geleden (11 dec 2015 15:59)

Ik ken er eentje in Noord Korea, wint al zijn rechtzaken tegen bedrijven uit Zuid-Korea. Om maar te zeggen: een advocaat uit Veurne zal niet pleiten in Tongeren. Je zal ook weinig mensen écht goeie advocaten zien aanraden, gezien weinig mensen met verschillende advocaten hebben gewerkt (en dus kunnen vergelijken) noch genoeg mensen weten waarom een advocaat goed is of slecht is :) (als je wint, heb je dan een goeie advocaat? Heb je een slechte advocaat als je verliest? Heb je een slechte advocaat als hij aanraadt om de procedure stop te zetten of een minnelijke regeling te aanvaarden?)

Als werkloze kan je 4 weken verlof nemen. Je moet een "V" op je dopkaart aanduiden. Natuurlijk kan je niet én 4 weken verlof als werkloze én 4 weken verlof als werknemer opnemen.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”