het concept ontslagvergoeding

ganapathi tantra
Topic Starter
Berichten: 1257

het concept ontslagvergoeding

#1 , 3 jaar 3 maand geleden (12 nov 2015 00:35)

ik heb beetje op het forum gezocht maar niet gevonden. Mocht het antwoord te vinden zijn dan graag een linkje en dan kan ik verder. Mocht dat niet zo zijn misschien kan klaarheid worden geschept over volgende:

Bij verbreking van contracten staan veelal vergoedingen in de kantlijn als een van de partijen eenzijdig verbreekt. Tegenover die vergoeding moet eigenlijk geen prestatie meer staan.
Maar hoe zit dat eigenlijk bij arbeidscontracten ? Maw als een werkgever een arbeidscontract verbreekt en er is bvb een opzeg van zes mnd wat zal dit dan inhouden. Wil dat bvb zeggen dat een werkgever nog iemand zes mnd in dienst moet houden maar dat die wernemer daar ook voor moet presteren ? Je kan dan toch moeilijk van een verbrekingsvergoeding spreken ? Of moet de werkgever die zes mnd uitbetalen aan de werknemer en kan diezelfde werkgever dan direct vertrekken ?
Belangrijk is niet wie je bent maar wel wie je kent

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 3 maand geleden (12 nov 2015 07:03)

Je haalt 2 zaken door elkaar. Je hebt grosso modo 2 soorten ontslagen:
- ofwel is er een opzeg (met opzegtermijn): dan geeft werkgever of werknemer een ontslag en moet men nog een opzegtermijn respecteren (bij een werknemer meestal de helft van de opzeg van een werkgever (en bij een werknemer max 13 weken). Die opzegtermijn moet men uitdoen en daarna is de arbeidsovereenkomst gedaan. Er zijn wel verlengingen mogelijk (bij ontslag door werkgever) of verkortingen (tegenopzeg door werknemer).
- ofwel is er een verbreking: dan verbreekt de ene partij direct de arbeidsovereenkomst en moet deze de opzegtermijn die hierboven uitgelegd staat uitbetalen, weliswaar maximaal de resterende duur van het contract. Daar staat dan geen prestatie meer tegenover, uitbetaling moet ook direct gebeuren.

ganapathi tantra
Topic Starter
Berichten: 1257

#3 , 3 jaar 3 maand geleden (13 nov 2015 21:24)

Beste JPV

Misschien was de woordkeuze idd slecht gekozen. En ik begrijp wel degelijk wat je bedoelt maar ik probeerde geen zaken te verwisselen. Laat het ons steken op de juistheid van de terminologie.

Maar als als ik in simpel gedacht een contract eenzijdig verbreek dan moet ik tegenpartij als dat is overeengekomen een schadevergoeding betalen.
Hij die de schadevergoeding ontvangt moet daar tegen over geen prestatie meer zetten van welke aard ook. Dat is de prijs die je betaald

Maar als jij spreekt over opzeg dan heb ik het idee dat de werkgever dan geen schadevergoeding verplicht is zonder tegenprestatie. Of moe tik dat zo zien dat de enige "straf" die de werkgever krijgt wegens opzegging van het arbeidscontract de arbeider/bediende nog een paar maand aan de slag moet houden en dat de bediende/arbeider daar dan spijtig genoeg ook nog moet voor werken ?
Belangrijk is niet wie je bent maar wel wie je kent

Reclame

berenod
Berichten: 814

#4 , 3 jaar 3 maand geleden (14 nov 2015 06:36)

Inderdaad, er is geen enkele schadevergoeding voorzien in de wet wanneer een arbeidscontract eenzijdig word verbroken.
De enige verplichting is dat, afhankelijk van het aantal jaren dienst, de werknemer nog een bepaalde periode moet in dienst blijven, inderdaad om de tijd te geven van een andere job te vinden.
Dit gaat in twee richtingen, dus indien de werknemer ontslag geeft, moet hij nog een bepaalde periode blijven werken, zodat de werkgever tijd heeft om vervanging te vinden.

Enkel indien deze opzegperiode niet in acht genomen word, moet er een vergoeding betaald worden. Ook in de twee richtingen!

In het geval van opzegperiode word de werknemer gewoon maandelijks betaald, ingeval van verbrekingsvergoeding (dus wanneer de opzegperiode niet gewerkt word), is deze vergoeding in 1 keer betaalbaar.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#5 , 3 jaar 3 maand geleden (14 nov 2015 11:12)

+1. In praktijk hangt alles af van het bedrijf. Ik heb ooit (gelukkig als extern adviseur) bij een Amerikaanse firma gewerkt (hier in België). En daar was het eenvoudig: bij ontslag werd men bij de personeelsdirecteur geroepen, uitleg over wat er gebeurde, documenten die overhandigd werden in een mooi pakketje (inbegrepen psychologische begeleiding), een bankcheque met vergoeding voor de volledige opzegperiode en men werd onder begeleiding naar zijn/haar bureau gebracht om persoonlijk spullen mee te nemen, ondertussen was toegang tot mail en het gebouw geblokkeerd. Wie geen wagen had werd op kosten van de firma in een taxi thuis gedropt en dat was het. Om veiligheidsredenen en om het andere personeel niet te 'demotiveren', mocht er niet meer gewerkt worden. Ik heb daar mensen zien buitenwandelen met een kartonnen doos waarin hun spullen zaten en een cheque voor 2 jaar loon op zak.

Maar het is geen recht in hoofde van de ontslagene, men kan iemand tot de laatste dag van de opzegperiode laten komen.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 3 jaar 3 maand geleden (14 nov 2015 21:30)

bij misbruik van recht kan wel bij een opzeg mét opzegtermijn een extra vergoeding bekomen worden, maar de keren dat dit gebeurt is ZO zelden, dat je hier geen rekening moet mee houden.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”