ontslag om dwingende reden

bart buelens
Topic Starter
Berichten: 4

ontslag om dwingende reden

#1 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 14:16)

Beste,
op 13/10/2015 kreeg mijn werkgever een mail van een concurrent( ex werkgever van mij ook) waarin stond dat ik promotieflyers maakte en een firma bezat in het plaatsen van dezelfde producten als mijn werkgever en dus concurrerende activiteiten deed. hierop kreeg ik mijn ontslag op staande voet zonder mij te kunnen verdedigen.

ik heb geen firma sta in geen enkel statuut opgeschreven als zelfstandige nog op die firma die zij bedoelen. die firma is van mijn vader en heb ik niets mee te zien.
ik ben niet in het bezit van bedrijfsbeheer noch beroepskennis om uberhaubt bij de kbo te gaan om zelfstandig te worden.
langs de vakbond gegaan van de metaalsector en die hebben tot op heden nog steeds geen antwoord gegeven aan mijn schrijven.
enige punt waar zij over vallen is dat op de flyers een gsm nummer staat( pay and go kaart) die ik van mijn vader ter beschikking kreeg .

Gevolg ik krijg niets uitbetaald noch eindejaarspremie, opzegvergoeding of uitkering.

wat zijn mijn opties tegenover mijn baas en de persoon die heel deze procedure tot stand heeft gebracht met als gevolg dat ik ontslaan werd

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#2 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 14:25)

U kan naar de arbeidsrechtbank trekken en het ontslag aanvechten. Normaliter heeft u binnen de 3 dagen na het ontslag een aangetekende brief gekregen waarin de ontslagreden wordt uiteengezet.

Niet onbelangrijk detail is uiteraard of uw ex-werkgever een punt heeft of niet: is de firma van uw vader inderdaad een concurrent en indien ja, kan uw ex-werkgever bewijzen dat u daarin actief was en/of deze informatie bezorgde die u enkel kon hebben in hoofde van uw vorige functie? Indien ze bv een klant van uw vader kunnen opvoeren die verklaart dat u de telefoon opnam of ter plaatse bent geweest dan vrees ik dat u geen kans maakt. Indien het een prepaid kaart was waarvan het nummer op die flyer stond vermeld, hoe weet uw ex werkgever dan dat u die telefoon bijhad? Indien de zaakvoerder in het bijzijn van de personeelsdirecteur en uzelf gebeld heeft naar het nummer op de flyer en uw gsm ging af....tja....
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

k.b.
Berichten: 876

#3 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 14:39)

Als uw arbeidsovereenkomst u niet verbiedt om activiteiten te ontplooien in dezelfde sector dan uw werkgever is er helemaal geen probleem ...
Dus eerst daar eens aanvatten ...

k.b.

Reclame

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#4 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 15:05)

Wet Arbeidsovereenkomsten, Art 17:

Art. 17. De werknemer is verplicht :
1° zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen;
2° te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst;
3° zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden :
a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken;
b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken;

4° zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van derden;
5° het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven.

Ik heb altijd geleerd dat een concurrentiebeding ertoe strekte om, mits compensatie, werknemers ervan te weerhouden gedurende een bepaalde tijd ná afloop van hun arbeidsovereenkomst hun voormalige werkgever te beconcurreren. Maar rechtstreekse concurrentie terwijl men er nog voor werkt is m.i. nooit toegestaan, ook zonder expliciet concurrentiebeding. Dat lijkt me zonder meer onder 'oneerlijke concurrentie' te vallen, al was het maar omwille van de informatie waarover de werknemer beschikt.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 15:20)

wanneer ben je ontslagen, wanneer heeft de werkgever je met deze zaken geconfronteerd, waarom staat je gsm-nummer op die flyer, wat doet je vader concreet in die zaak?

heb je aandelen in de zaak van je vader?

k.b.
Berichten: 876

#6 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 15:58)

Maar "eerlijke concurrentie" is dus wettelijk toegestaan .... behoudens een beperking in de onderlinge overeenkomst ...

Indien alle timingen en milestones werden gerespecteerd in deze zeer strikte procedure van ontslag voor dwingende reden vraag ik mij toch af hoe men de "oneerlijkheid" zal kunnen aantonen ... Of men gooit het over de boeg van de "onherstelbare schade van de vertrouwensband" ofzo ...
maar een ontslag om dringende reden is nog niet zo eenvoudig staande te houden voor een rechtbank ...

Vraag is natuurlijk ( en daar refereert ook JPV naar) of de werkgever onmiddellijk na ontvangst van deze mail is overgegaan tot het ontslag of dat hij deze mail heeft aangegrepen om eerst nog enkele zaken "te onderzoeken" en ook nog andere "bewijzen" te vergaren ...

En even nog een vraagje ... wat was de werkwijze als er iemand telefoneerde op dit pay and go nummer terwijl u aan de slag was bij deze werkgever ??
Beantwoorde u dan deze telefoon tijdens uw werktijd ?

k.b.

k.b.
Berichten: 876

#7 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 16:06)

Wet Arbeidsovereenkomsten, Art 17:

...

Ik heb altijd geleerd dat een concurrentiebeding ertoe strekte om, mits compensatie, werknemers ervan te weerhouden gedurende een bepaalde tijd ná afloop van hun arbeidsovereenkomst hun voormalige werkgever te beconcurreren. Maar rechtstreekse concurrentie terwijl men er nog voor werkt is m.i. nooit toegestaan, ook zonder expliciet concurrentiebeding. Dat lijkt me zonder meer onder 'oneerlijke concurrentie' te vallen, al was het maar omwille van de informatie waarover de werknemer beschikt.

Dus als we dit een beetje ruimer zien stelt iedereen die via bvb een ambachtsregister activiteiten verricht die zijn werkgever uit zijn hoofdberoep ook uitvoert zich bloot aan "ontslag voor dwingende reden"
Dus een metser werkt 4/5 in loonverband en heeft daarbuiten een kleine ebvba voor vrijdag en zaterdag ... BINGO ...

k.b.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#8 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 16:23)

Er zijn m.i. 2 onderscheiden zaken:

1. Deloyale concurrentie terwijl de AO loopt, lijkt me nooit te zijn toegestaan. Indien die metser tijdens het weekend actief is in dezelfde regio en daar tijdens het weekend achter dezelfde klanten gaat jagen dan degene waar hij tijdens de week (in loonverband) zat dan is er een probleem denk ik. Indien hij tijdens het weekend in dezelfde regio vioolles geeft of op 200 km afstand, in een regio waar zijn werkgever helemaal niet actief is gaat metsen, dan niet.
2. Concurrentiebeding behelst gedrag nádat de AO tot einde is gekomen. Maar concurrentiebedingen in contracten van metsers zullen m.i. vrij zeldzaam zijn want indien de werkgever het beding triggert dan dient hij ook te betalen om de werknemer te compenseren voor die beperking van zijn arbeidsvrijheid. Realistisch voorbeeld (meegemaakt, voor zover dat een rol speelt). IT-er werkt als werknemer voor een bedrijf x dat hem uitbesteedt aan een multinational à 1800 EUR/dag. Vet concurrentiebeding in het contract en werkgever kiest eieren voor zijn geld, triggert het beding en dokt (een aardig bedrag). 3 weken na het ontslag zegt de multinational het contract op met x en die komt er achter dat de ex-werknemer er in dienst getreden is en identiek hetzelfde werk doet (IT-er verdiende meer, multinational betaalde minder). Had zeer slecht kunnen aflopen voor de ex-werknemer maar er werd besloten dat een deal beter was dan een proces.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

bart buelens
Topic Starter
Berichten: 4

#9 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 17:44)

ik heb geen enkele betrekking met de firma van mijn vader dus geen aandelen in de firma.
in mijn overeenkomst staat ook niets vermeld over concurrentie beding. en bij mijn weten is dit in voorbereiding en een bepaald artikel in de wet zegt dat als met voorbereidingen treft met het oog op concurrerende activiteiten het beding nietig is.
en op die firma is nog niets verkocht geweest. dit staat zelfs nog niet op punt.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#10 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 18:12)

En het antwoord op de rest van de vragen gesteld hierboven, te weten:

wanneer ben je ontslagen, wanneer heeft de werkgever je met deze zaken geconfronteerd, waarom staat je gsm-nummer op die flyer, wat doet je vader concreet in die zaak? (en heb je die gsm beantwoord tijdens de arbeidstijd)

Die werkgevers van vandaag toch, bovennatuurlijke gaven hebben ze, te weten komen dat een werknemer de intentie heeft onder hun duiven te schieten vanuit een onbestaande firma die nog nooit activiteiten ontplooid heeft en waarmee hij geen enkele band heeft.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

bart buelens
Topic Starter
Berichten: 4

#11 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 18:18)

staat in mijn bericht bovenaan. 13/10/2015 en door een vorige baas van mij die die flyer heeft gevonden en het nodig vond om dit door te sturen naar mijn huidige werkgever.
die gsm nummer heeft mijn vader gekocht voor die zaak en deze aan mij gegeven daar ik meer weet van de producten. daarom ook die nummer op die flyer. mijn vader is zaakvoerder van die zaak. heeft dit ter voorbereiding van een defenitieve opstart gedaan en een website gemaakt.
daar mijn vorige werkgever met mijn pa school gelopen heeft weet hij maar al te goed wie hij is en wie de zoon is en heeft gedacht dan is dit de firma van de zoon.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#12 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 18:21)

Hoeveel tijd is er verstreken tussen het moment dat je ex-werkgever op de hoogte was daarvan en je ontslag? (indien bekend) Was het onmiddellijk of heeft hij er een paar dagen laten overgaan?

'de producten', zijn dit dezelfde als waar u mee werkte/vertrouwd was bij uw ex-werkgever?
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

bart buelens
Topic Starter
Berichten: 4

#13 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 18:41)

ja dit zijn dezelfde producten enkel het merk niet komt allemaal van een andere fabrikant.
mijn werkgever is op 12/10/2015 op de hoogte gebracht per mail s'middags en de dag erna ben ik op bureau geroepen en onmiddellijk ontslagen.

Xenophon
Berichten: 2650
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#14 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 18:50)

En binnen de 3 dagen na het ontslag van uw werkgever een aangetekende brief of deurwaardersexploot of document, ondertekend voor ontvangst gekregen waarin u wordt meegedeeld van de feiten die aanleiding waren tot uw ontslag?
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#15 , 3 jaar 3 maand geleden (28 okt 2015 20:08)

Je hebt niks te maken met de zaak, maar geeft wel uitleg met een gsm nummer van de zaak over producten van de zaak. En dat aangekondigd via flyers van die zaak waarop je gsm nummer staat.
Je vader heeft daarentegen een zaak over producten waar hij niet goed genoeg over kan antwoorden en daarom toevallig (enkel?) jouw gsm nummer op die flyer staat.

Denk je nu zelf dat dit geloofwaardig over komt? Als aan de vormvereisten voldaan is (zie hierboven, op tijd verstuurd etc), heb je geen punt om op te staan.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”