PC218 en Eindejaarspremie

SjarelDeschrandere
Topic Starter
Berichten: 9

PC218 en Eindejaarspremie

#1 , 3 jaar 4 maand geleden (09 okt 2015 15:28)

Ik ben werknemer van Paritair Comité 218 (intussen PC200).
Ik ben in dienst getreden bij mijn huidige werkgever midden december 2011.
Afgelopen maandag, hetzij 05/10/2015, gaf ik mijn ontslag, met opzeg 1.5m + 5weken.
Einddatum werd op 31/12/2015 gezet, gehandtekend door beide partijen.

Nu stelden we ons de vraag in hoeverre ik nog aanspraak maak op 13de maand;
- Gezien ik geen 5j in dienst ben
- Gezien ik wel nog in dienst ben op het moment dat de premie uitbetaald wordt, zei het in 'opzegperiode'

Werknemer valt terug op eerste punt uiteraard, ik berust op het 2de punt...

Kan iemand hier uitsluitsel geven, graag gestaafd met link waar mogelijk!

ENORM bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 4 maand geleden (10 okt 2015 19:08)

De tekst is duidelijk:
Art. 5

Voor zover voldaan wordt aan de hierna vermelde voorwaarden wordt een premie gelijk aan het maandloon betaald aan de bedienden.

De te vervullen voorwaarden zijn de volgende:
– verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, op het ogenblik van de betaling van de premie, behalve voor de hiernavermelde gevallen; check
– een anciënniteit hebben van tenminste zes maanden op het ogenblik van de betaling van de premie;check
–in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar; voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en die een effectieve aanwezigheid hebben van ten minste zes maanden, verhoudt de premie zich tot het aantal maanden effectieve prestatie. check
je hebt dus recht op de uitbetaling van de premie.

de rest van het artikel...
Het bedrag van de premie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van het jaar, die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, 3[vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof]3, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 60 dagen ziekte of ongeval.

Behoudens andere bepalingen overeengekomen op ondernemingsvlak, wordt deze premie uiterlijk betaald hetzij bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen, hetzij op het einde van het burgerlijk jaar, dit wil zeggen in de maand december.

Hebben recht op de premie berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, wanneer zij de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie en voor zover zij een anciënniteit hebben van zes maanden op het ogenblik van hun vertrek:
a) de bedienden die, behalve om dwingende reden, door de werkgever in de loop van het jaar werden ontslagen;
b) de gepensioneerden;
c) de bruggepensioneerden in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 17 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975), aangevuld bij de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 17bis gesloten op 29 januari 1976 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1976 (Belgisch Staatsblad van 3 juni 1976);
d) de gerechtigden van een brugrustpensioen, in toepassing van het koninklijk besluit nr. 95 van 28 september 1982 betreffende het brugrustpensioen voor werknemers – (Belgisch Staatsblad van 29 september 1982);
3[e) de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht is beëindigd.]3
2[Hebben recht op een premie naar rata van de prestaties van het lopende werkjaar, de bedienden die in de loop van het jaar, zelf ontslag hebben genomen en voor zover zij een anciënniteit in het bedrijf van minstens 5 jaar kunnen bewijzen.]2
... zegt nergens dat dat recht je ontnomen wordt, het biedt gewoon een extra (niet-aanvullend) recht aan mensen die ontslag genomen hebben tijdens het jaar en niet aan de eerste voorwaarden voldoen (omdat ze niet meer in dienst zijn op datum van betaling).

SjarelDeschrandere
Topic Starter
Berichten: 9

#3 , 3 jaar 4 maand geleden (12 okt 2015 09:36)

Bedankt voor de verduildelijking JPV!
Ons sociaal secretariaat (Attentia) -en bijgevolg ook de werkgever- neemt echter een ander standpunt in; valt terug op de 5j-anciënniteit-regeling, waardoor ik geen recht zou hebben op de premie...
Enige wat ik kan doen is verhaal halen bij de vakbond, neem ik aan?

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 3 jaar 4 maand geleden (12 okt 2015 12:39)

vakbond of advocaat, idd. Kan tot 1 jaar NA uitdiensttreding.

SjarelDeschrandere
Topic Starter
Berichten: 9

#5 , 3 jaar 4 maand geleden (15 okt 2015 11:52)

JPV, wg is intussen gevolgd in deze redenering! Waarvoor nogmaals mijn dank!
Opzeg loopt dan ook tot laatste dag van dit jaar, inclusief eindejaarspremie.

Daarop heb ik nu een tegenvoorstel gekregen;
  1. 1. Opzeg vervroegen naar 30/11
  • 2. 11/12 van eindejaarspremie, uitbetaald einde november
  • 3. VakantieGeld, wordt ook einde november betaald, "according Belgian law and PC200"
Enkele bedenkingen bij dit voorstel;

Cf Puntje 1&2;
Hoe wordt dit dan uitbetaald(cf belastingen; bonus of eindejaarspremie-regime?)
Verlies ik bijgevolg meer tgv belastingen etc? of verhoud zich dit "exact" tot 11/12den van de eindejaarspremie die ik anders zou gekregen hebben?

Cf Puntje 3;
Wat impliceren de laatste woorden?
Bij wettelijk verlof moet normaal gezien dubbel vakantiegeld uitbetaald worden lees ik & gezien ik nog 4 resterende verlofdagen heb, heeft dit een impact op vakantiegeld neem ik aan? (zie vorige)
Ik treed -in dit voorstel- in dienst op 1/12 bij nieuwe werkgever, wat maakt dat ik daar nog 4 dagen kan opnemen?
1/12 van eindejaarspremie verlies ik dus + ... nog andere zaken?


Enorm bedankt voor de verduidelijking, het verhaal van het bos & de bomen is hier zeker van toepassing :)

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 3 jaar 4 maand geleden (15 okt 2015 12:02)

1 & 2: bedrijfsvoorheffing verschilt, maar uiteindelijke behandeling zal niet verschillen op je belastingsbrief. Dus niet echt iets om zorgen over te maken. Zal als eindjaarspremie zijn trouwens. Je verliest 1/12e bruto én netto, bij afrekening van de belastingen zal gekeken worden naar je totale loon.
punt 3: is gewoon om zich veilig te stellen, maakt geen verschil. Je moet zowel enkel vakantiegeld (voor 4 dagen dit jaar + BIJNA 4 weken volgend jaar) als dubbel vakantiegeld (voor BIJNA 4 weken volgend jaar)

(bijna = 11/12e)

Bij nieuwe werkgever kan je idd 4 dagen nog opnemen.

SjarelDeschrandere
Topic Starter
Berichten: 9

#7 , 3 jaar 4 maand geleden (15 okt 2015 13:19)

1 & 2: bedrijfsvoorheffing verschilt, maar uiteindelijke behandeling zal niet verschillen op je belastingsbrief. Dus niet echt iets om zorgen over te maken. Zal als eindjaarspremie zijn trouwens. Je verliest 1/12e bruto én netto, bij afrekening van de belastingen zal gekeken worden naar je totale loon.
punt 3: is gewoon om zich veilig te stellen, maakt geen verschil. Je moet zowel enkel vakantiegeld (voor 4 dagen dit jaar + BIJNA 4 weken volgend jaar) als dubbel vakantiegeld (voor BIJNA 4 weken volgend jaar)

(bijna = 11/12e)

Bij nieuwe werkgever kan je idd 4 dagen nog opnemen.
Punt 1 & 2;
Bijgevolg mag ik stellen dat de 'vervroegde uitbetaling' niet verschilt qua belasting (netto-bedrag) tov de 'normale uitbetaling' van eindejaarspremie?
Ik vreesde er namelijk voor dat vervroegde uitbetaling namelijk onder 'bonusstelsel' zou kunnen vallen (vrij zwaar belast meen ik mij te kunnen herinneren) terwijl 'eindejaarspremie' misschien minder belast wordt?

Punt 3;
klopt de "BIJNA 4 weken volgend jaar" in jouw reactie?
Dat verhaal volg ik namelijk niet helemaal.
Dit slaat op de houdige (oude) werkgever?

Hartelijk dank voor de -wel zeer- snelle reactie!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#8 , 3 jaar 4 maand geleden (15 okt 2015 14:48)

1. De bedrijfsvoorheffing bij bonussen of eindejaarspremie is anders, de uiteindelijke belasting niet.
3. je hebt recht op bijna 4 weken (18 dagen) volgend jaar op basis van de tewerkstelling van je oude werkgever, op 2 dagen op basis van de tewerkstelling van je nieuwe werkgever voor de maand december 2015.

sdk_ia
Berichten: 5

#9 , 3 jaar 4 maand geleden (17 okt 2015 06:14)

Ik zit in dezelfde situatie, zelfde PC en als je zelf ontslag neemt dan verlies je je recht op eindejaarspremie, tenzij je langer dan 5 jaar in dienst bent.
De werkgever kan wel vrijwillig een deel pro rata toekennen, maar is dat niet verplicht.
Als je je ontslag 2 weken later had gegeven, zodat je effectief het volle jaar in dienst was, dan kreeg je hem wel.
Vorig jaar ook meegemaakt, anciënniteit van 4 jaar en 7 maand, einde opzeg eind nov... Niets gekregen!
Zeer jammer... :(

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”