ontslag als vakbondsafgevaardigde wegens werkuur-wijziging.

lemmens1987
Topic Starter
Berichten: 2

ontslag als vakbondsafgevaardigde wegens werkuur-wijziging.

#1 , 3 jaar 4 maand geleden (06 okt 2015 11:14)

dag iedereen,

ik wil mijn verhaal hier even kort schetsen en vragen of dit allemaal zomaar kan gebeuren.

ik werk al 20 jaar bij bedrijf "x" en ben er al een aantal jaren delegee
dit jaar zijn er helaas dingen gebeurt die niet kunnen blijven duren.
ik heb nooit een goede relatie gekend met mijn baas maar dit jaar is het erg...
begin dit jaar deden de geruchten dat door overname ander bedrijf er ploegen dienden bij te komen om het werk op te vangen.
ook door de opkomst van online bestellen,dag erna geleverd moest alles sneller en efficienter worden.
wij gingen er van uit dat er extra volk zou worden aangenomen om dit op te vangen maar de baas kwam met een voorstel (meer verplichting) dat er een aantal mensen andere uren kregen,later zouden beginnen om het werk 's avonds op te vangen.
dit heeft enkele maanden geduurd maar er was wat op til.
in juni kwam er een voorstel in ploegensysteem te werken.de personen die al later werkten qua daguur zouden de late doen,de anderen de vroege die ervoor kozen en dan een gewone dagploeg.
ik ben in bijberoep en werk 's avonds dus de late ploeg was nooit een optie voor mij.
nu in augustus kwam er opstand van degene die in de late ploeg zouden moeten en werd er door de baas beslist dat de dagploeg wegvalt en er enkel nog een wekelijks wisselend ploegensysteem kwam,verplicht.
ik weigerde dit en men wist me te zeggen dat ik mijn ontslag zou krijgen, mijn vakbond melde me dat ze de ontslagvergoeding van delegee omzeild hadden daar ze me ander werk konden aanbieden in ploegverband maar ik dit weigerde.
is dit echt wettelijk dan?je bent toch beschermd tegen dit soort ontslag dacht ik?
nu hebben ze een cao opgesteld met alle voorwaarden e.d. waar duidelijk instaat dat er voor niemand een uitzondering wordt gemaakt.
nu hebben ze twee mensen die ook weigerden in ploegen te werken een bedienden contract aangeboden in dagploeg! ook al staat er duidelijk in cao vermeld dat er geen uitzonderingen worden gemaakt...
indien iemand er meer over kan vertellen hoor ik hier graag over .
mvg

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#2 , 3 jaar 4 maand geleden (06 okt 2015 11:36)

Heu... U bent zelf delegee? U zit dus aan de bron om de informatie te krijgen die u nodig hebt: de vakbond! Het staat u uiteraard vrij om ook hier uw licht op te steken, maar ik vind het een beetje vreemd dat een vakbondsafgevaardigde de vakbond niet consulteert met dit soort problematiek. Uw vraag is immers zeer "vakbond-specifiek" zal ik maar zeggen, dus ik denk dat zij héél goed geplaatst zijn om u een correct antwoord te geven.

Ik dacht ooit eens ergens gelezen te hebben dat de ontslagbescherming van een vakbondsafgevaardigde kan opgeheven worden bij een herstructurering, als de afgevaardigde niet in die herstructurering wil meedraaien. Maar zeker ben ik hier niet van...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

lemmens1987
Topic Starter
Berichten: 2

#3 , 3 jaar 4 maand geleden (06 okt 2015 17:03)

probleem bestaat eruit dat mijn vakbond me in het ongewisse laat.
ze zitten erbij op de ondernemingsraad of vergadering ivm de verandering en keuren alles goed wat de werkgever zegt.
heb al meerdere malen alles onderhoort bij de vakbond maar krijg telkens een mailtje met antwoord van max 2 zinnen,waar dan nog de uitleg die ik wens niet instaat.
heb hiervoor nooit beroep moeten doen op mijn vakbond dus is dit me nooit opgevallen,nu dus wel...
zou willen overwegen een advocaat te nemen maar weet niet juist of e wel iets gaan kunnen doen,daarom vraag ik hier informatie.
bedankt al voor de reactie.

Reclame

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#4 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 10:38)

Tja, ik ben geen expert, maar als ik het zo eens opzoek, dan lijkt het me dat de bescherming wegvalt indien het om een herstructurering gaat en je daar niet wenst in mee te draaien. Geen idee of dit zo is en of uw situatie als een herstructurering kan beschouwd worden. Misschien dat JPV je hier meer nuttige info kan over geven...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 11:18)

klopt wat TomVDJ zegt. Je bent beschermd tegen ontslag WEGENS je vakbondsactiviteiten, maar als de werkgever kan aantonen dat dit niet daarom is (wat hier het geval lijkt) én hij de juiste procedure volgt, is er geen probleem om je te ontslaan.

bescherming tegen ontslag is absoluut niet absoluut :)

j.demoor
Berichten: 10362

#6 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 11:48)

“Art.18. De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicale afgevaardigde om gelijk welke reden, met uitzondering van dringende reden, af te danken, verwittigt voorafgaandelijk de syndicale afvaardiging evenals de syndicale organisatie die de kandidatuur van deze afgevaardigde heeft voorgedragen...De betrokken syndicale organisatie beschikt over een termijn van zeven dagen om mee te delen dat zij de geldigheid van de voorgenomen afdanking weigert te aanvaarden...”(24 mei 1971 CAO nr.5 Statuut Syndicale Afvaardiging).

“Art.20.De werkgever is verplicht : 1° de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen,...”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

“Art.38bis. Het is verboden arbeid te doen of te laten verrichten buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement of...”(16 maart 1971 Arbeidswet).

“Art.4.De in artikel 1 bedoelde werkgevers moeten een arbeidsreglement opmaken. De werkgever en de werknemers zijn gehouden door de bepalingen die in het arbeidsreglement voorkomen. Het arbeidsreglement kan echter niet tegen de werknemer worden ingeroepen indien de werkgever hem daarvan geen kopie heeft bezorgd. De wijzigingen van het arbeidsreglement kunnen niet tegen de werknemer worden ingeroepen indien de werkgever de door deze wet voorziene wijzigingsprocedure niet heeft nageleefd. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen mag in individuele gevallen worden afgeweken van het arbeidsreglement. Deze afwijking moet schriftelijk worden vastgesteld...Art.6. § 1. Het arbeidsreglement moet vermelden: 1° de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid. Voor de deeltijdse tewerkgestelde werknemers worden die vermeldingen afzonderlijk voor iedere deeltijdse arbeidsregeling opgenomen. Wanneer in opeenvolgende ploegen wordt gewerkt, worden die vermeldingen voor elke ploeg afzonderlijk opgenomen. Het ogenblik en de wijze waarop de ploegen elkaar afwisselen worden bovendien aangegeven.”(8 april 1965 Arbeidsreglementenwet).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#7 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 13:10)

Dus samengevat: indien de nieuwe arbeidstijden opgenomen worden in het arbeidsreglement, en deze wijziging wordt correct doorgevoerd, en de topic starter weigert zich aan dit nieuwe arbeidsreglement te houden, kan hij/zij ontslagen worden?
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

denlowie
Berichten: 12318
Juridisch actief: Nee

#8 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 14:35)

Ja TOM ik heb dit vele jaren terug meegemaakt dat een vakbondsafgevaardigde enkel beschermd is tijdens de uitoefening van zijn mandaat
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#9 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 15:03)

Lijkt me ook logisch...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#10 , 3 jaar 4 maand geleden (08 okt 2015 15:26)

Ja TOM ik heb dit vele jaren terug meegemaakt dat een vakbondsafgevaardigde enkel beschermd is tijdens de uitoefening van zijn mandaat
Tijdens is dan wel niet in de strikte zin van het woord te begrijpen.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”