Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
bergmans
Topic Starter
Berichten: 5

Contractwijziging : andere functie en uurregeling.

#1 , 2 jaar 10 maand geleden (24 sep 2015 19:15)

Ik ben bij mijn werkgever aangenomen voor een functie waarbij we in 2 shiften werken, de vroege en de late.
Verleden jaar werd aan de werknemers van deze functie aangekondigd dat de functie verdwijnt en dat de betrokken werknemers naar een nieuwe functie zullen geleid worden. De werknemer heeft tot nu toe inderdaad verschillende stappen ondernomen om ons te begeleiden naar een keuze van enkele nieuwe functies.
Bij al deze nieuwe functie echter valt de shift weg en dus een behoorlijk deel van mijn bruto inkomen als shiftvergoeding.
Bij het wegvallen van mijn huidige functie, zal ik gevraagd worden een addendum aan mijn contract te tekenen die de nieuwe functie bepaald, de werkuren veranderd (8:30-17:30) en vooral het loon verlaagt ( ze doen wel een kleine compensatie).
Kan ik mij hiertegen verzetten?
Ben ik verplicht dit te tekenen of moet de werkgever mij ontslagen indien ik dit niet doe?
Ik heb al laten weten dat ik niet gevraagd heb om uit de shiftregeling te stappen en bij gevolg mijn huidig bruto loon wil behouden in de nieuwe functie en dus niet zal tekenen.
Maar wat moet ik dan doen? Nog steeds volgens de uurregeling van mijn huidig contract verder werken?
Is het aangewezen zich te laten verdedigen door een jurist of de vakbond?
Dank bij voorbaat voor eventuele reacties.

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#2 , 2 jaar 10 maand geleden (24 sep 2015 19:45)

staat er letterlijk in je arbeidsovereenkomst dat je ploegwerk hebt? Wanneer ben je in dienst gekomen en in welk paritair comité?

bergmans
Topic Starter
Berichten: 5

#3 , 2 jaar 10 maand geleden (25 sep 2015 15:01)

Dank je wel voor de interesse.
Het is een beetje verdoken…
"Artikel 1 van mijn arbeidsovereenkomst bevat:
De werkgever neemt de werknemer met ingang van 03/10/2011 voor onbepaalde duur in dienst als bediende
De beschrijving van de functie is als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegd."
Dus niets over de uurregeling in het contract of de bijlage 1 zelf.
In bijlage 12 van het arbeidsreglement echter is het werkrooster van mijn functie bepaald met voor- en namiddagen van 9u30 en zaterdag 3 shiften van 8uur.
Later is er daar nog verandering aan gekomen.
in 2013 heb ik een addendum aan de arbeidsovereenkomst getekend, nadat er gevraagd werd om zondag bij te werken, waar in staat:
"De werknemer stemt ermee in om te werken in een regime van vier dagen per week, volgens het werkrooster dat wordt beschreven in tabel 2 hieronder, per jaar moeten er tien werkdagen op een zondag worden gepresteerd."
Het rooster bevat 3 shiften (geen nacht shift) en één zondag shift.
Verleden jaar een ander addendum:
"Artikel 2: de werkgever kent de werknemer een maandelijkse shift premie toe van xxx € bruto.
De shiftpremie hangt samen met de functie die door de werknemer wordt uitgevoerd. Wanneer de werknemer van functie verandert, verliest hij de shiftpremie."
Dus vermits ik van functie verander verlies ik normaal deze premie, maar de verandering vraag ik niet!
PC 334 denk ik.

Reclame

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#4 , 2 jaar 10 maand geleden (28 sep 2015 07:38)

als je van functie verandert, zal de werkgever je moeten ontslaan indien de functie essentieel verandert en je dat niet wil.

bergmans
Topic Starter
Berichten: 5

#5 , 2 jaar 10 maand geleden (28 sep 2015 12:44)

Ok, tks.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”