niet-concurrentiebeding - Te laat opgezegd?

bartgabriels
Topic Starter
Berichten: 1

niet-concurrentiebeding - Te laat opgezegd?

#1 , 3 jaar 5 maand geleden (31 aug 2015 10:41)

Hallo,

Ik nam op 14/8 afscheid van mijn werkgever. Toen ik startte, zat er een niet concurrentiebeding in mijn contract:

"De werknemer ziet ervan af na het einde van de arbeidsovereenkomst gedurende een
periode van 6 (zes) maanden rechtstreeks of onrechtstreeks soortgelijke activiteiten uit te
oefenen hetzij door zelf een concurrerende onderneming uit te baten, hetzij door in dienst
te treden bij een concurrerende onderneming.

De toepassing van dit beding wordt beperkt tot volgende plaatsen: België

De werkgever verbindt er zich toe bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan de
werknemer een vergoeding te betalen gelijk aan de helft van het bruto-loon dat
overeenstemt met de toepassingsduur van het beding, tenzij hij schriftelijk binnen een
periode van 15 dagen te rekenen vanaf het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst
verzaakt aan de toepassing van dit beding.

Bij overtreding van dit beding is de werknemer ertoe gehouden aan de werkgever het
voorgenoemde bedrag terug te storten aan de werkgever en zal hij daarenboven een
gelijkwaardig bedrag moeten betalen.

De werkgever behoudt zich het recht voor een hogere vergoeding te eisen mits het bewijs
te leveren van de geleden schade.

Dit beding heeft geen uitwerking indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens
de proefperiode of nadien door de werkgever zonder dringende reden of door de
werknemer om een dringende reden."Brutoloon: +/- 77k (zonder bonus)

Een eerste vraagje: Welke datum is van tel, als de werkgever toch het beding willen opzeggen:
- Dag van verzending van de brief
- Dag van ontvangst van de brief
- Dag van verzending van de brief + 3 dagen (zoals bij een aangetekend schrijven voor het opzeggen van het arbeidscontract)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 5 maand geleden (31 aug 2015 10:45)

datum van verzending van de brief.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”