Studentenjob na tekenen vast contract

Vivi_
Topic Starter
Berichten: 1

Studentenjob na tekenen vast contract

#1 , 3 jaar 6 maand geleden (04 aug 2015 19:03)

Hej,
Ik ben in juni afgestudeerd en heb ook direct een vast contract getekend. Ik zal ten laatste op 1 september beginnen met mijn vast werk. Nu heb ik een studentenjob aangeboden gekregen voor de maand augustus bij een andere werkgever in dezelfde sector. Nu is mijn vraag of dit mag? Ik weet dat ik in de maanden na het afstuderen studentenjobs kan doen maar mag dit ook als ik al een vast contract heb getekend ergens anders?
Alvast bedankt voor de antwoorden.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 6 maand geleden (04 aug 2015 19:58)

ja

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 3 jaar 6 maand geleden (06 aug 2015 12:43)

“Art.130bis.De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waaronder minderjarigen van vijftien jaar en meer en die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, overeenkomsten voor de tewerkstelling van studenten kunnen sluiten.Art.130ter. De studenten beoogd in deze titel behouden ten aanzien van de verschillende regelingen inzake sociale zekerheid, hun hoedanigheid van personen ten laste.”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten)

“Art.68.De werkloze kan geen uitkering genieten gedurende de periode tijdens dewelke hij in België studies met volledig leerplan volgt georganiseerd, ingericht of erkend door een Gemeenschap of gedurende dewelke hij in het buitenland een daarmee vergelijkbare studie volgt, behalve indien de lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven of indien hij een vrijstelling heeft bekomen in toepassing van artikel 93.De werkloze kan evenmin van uitkeringen genieten gedurende de periode tijdens dewelke hij een opleiding volgt in de zin van artikel 92, behalve indien hij vrijstelling geniet van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en ingeschreven te zijn als werkzoekende of indien deze opleiding hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur wordt gegeven.In afwijking van de vorige leden, kan de werkloze geen volledige werkloosheidsuitkeringen genieten gedurende de periode tijdens dewelke hij verbonden is door een leerovereenkomst bedoeld in artikel 27, 15°, behalve indien hij een vrijstelling heeft gekregen in toepassing van artikel 94, § 6.”(25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering). Zie ook art.91 en volgende van dit besluit.

Het tekenen van een vast contract , zolang dit niet in werking treedt, heeft geen effect op uw ‘studentenjobs‘.

Zie ook :
http://www.vdab.be/campus/overeenkomst.shtml
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”