Goed gedrag en zeden, in 2012 blanco vandaag niet blanco!

M.Peeters
Topic Starter
Berichten: 4

Goed gedrag en zeden, in 2012 blanco vandaag niet blanco!

#1 , 3 jaar 8 maand geleden (29 mei 2015 18:15)

Heren,

Een korte terugblik, In 2012 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan, een job waarvoor ik een getuigschrift van goed gedrag en zeden heb moeten voorleggen. Bij de aanvraag via het stadhuis in 2012 heb ik toen een Blanco getuigschrift ontvangen.
Rond dezelfde periode in 2012 heb ik ook gedacht aan het aanvragen van eerherstel maar daar ik een Blanco getuigschrift overhandigd kreeg leek mij dit onnodig.

Vandaag wil ik een actueel getuigschrift aanvragen en wordt mij dit geweigerd. Naar verluid zou er in 2012 een fout zijn gebeurt en had ik geen Blanco getuigschrift mogen ontvangen.

Mijn vraag; hoe kan dit gebeuren, is dit überhaupt wettelijk en wat doe ik nu!? Ik begin namelijk Maandag aanstaande, 1 juni, met mijn nieuwe job en ik heb het contract reeds ondertekend. Er wordt mij uiteraard gevraagd achter een getuigschrift van goed gedrag en zeden.De feiten: datum van het vonnis is 07/12/1995 uitgesproken voor de correctionele rechtbank te Hasselt. Misdrijf betreft verdovende middelen. Straf, 5m+ 1000BF of 2m/Uitstel: 3j voor 900BF+ 5m gevang.


Dit gezegd wil ik jullie mededelen dat de feiten dateren van meer dan 20 jaar terug en dat ik duidelijk de fout van mijn misstap inzie! Ik heb spijt en draag dit vandaag nog steeds als een zware last met mij mee.

Graag jullie hulp.


Met dank,
C

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 31971

#2 , 3 jaar 8 maand geleden (29 mei 2015 18:30)

Er bestaan drie modellen voor een uittreksel strafregister
Bewijs goed gedrag en zeden bestaat niet meer.

Indien geen eerherstel aangevraagd zal dit feit zeker nog staan op model 2 en 3.

Vermoedelijk staat het niet op een model 1.

U zl dus eerherstel moeten aanvragen ...maar dat duurt wel enige weken/maanden al naargelang welke onderzoeken er moeten gebeuren. Best is dat u eens afspreekt
https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/strafregister" onclick="window.open(this.href);return false;

M.Peeters
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 3 jaar 8 maand geleden (29 mei 2015 19:11)

Hallo Franciscus,

Bedankt voor het snelle antwoord.

Het uittreksel is een model 1 wat ik in de hand heb. Zowel dat van 2012 als dat van vandaag.

Je geeft aan dat het vermoedelijk niet op model 1 zou moeten staan? Kan je dit bevestigen!? Dit zou betekenen dat er wel duidelijk een foute beoordeling is gebeurt door de personen in het stadhuis.

Nogmaals dank.

Gr,
C

Reclame

Franciscus
Berichten: 31971

#4 , 3 jaar 8 maand geleden (29 mei 2015 19:18)

Normaal kunnen die niets beoordelen.
Die vullen uw persoonsgegevens is controleren uw foto in het systeem en drukken op
vakje model 1 en rest komt uit de printer.

Een van de problemen is dat Centraal Strafregister en de gemeentelijke nog steeds problemen hebben om alle feiten te vermelden.
Een politierechter uit D heeft daar al verschillende malen de overheid een veeg uit de pan gegeven.

M.Peeters
Topic Starter
Berichten: 4

#5 , 3 jaar 8 maand geleden (29 mei 2015 19:38)

Ik vind het dan toch vreemd dat de dame die mij geholpen heeft in 2012 wel de mogelijkheid heeft gehad het te beoordelen en het zodoende ook de verwijderen van het uittreksel.

Wat ik vandaag begrepen en gezien heb is dat er toch één dame diep in de papieren is gedoken om het uit te zoeken en dat het maar een vinkje zou geweest zijn om het te verwijderen. Uiteindelijk merkte ik een bepaalde onzekerheid en irritatie bij de dames en hebben ze mijn maar naar huis gestuurd met een vermelding op het uittreksel. M.a.w. beoordelen (en veroordelen) doen ze toch en dit zijnde administratief bediendes... Ik stel mij hier toch vragen bij!

Wat bedoel je precies met het nog steeds problemen hebben met alle feiten te vermelden?

Bedankt!

Franciscus
Berichten: 31971

#6 , 3 jaar 8 maand geleden (29 mei 2015 20:22)

Normaal heeft een bediende niet de bevoegdheid om ook maar enige wijziging aan te brengen aan zo'n attest.
Dit is een bevoegdheid van de burgemeester en die kan een hoge ambtenaar aanstellen om in zijn plaats te werken.
Het is die zijn naam die onderaan staat om te tekenen.

M.Peeters
Topic Starter
Berichten: 4

#7 , 3 jaar 8 maand geleden (30 mei 2015 09:28)

Oké goed! Ik heb deze tekst hier op het forum kunnen vinden. Enkel de taal (rechtspraak) is voor mij minder goed verstaanbaar. Graag zou ik willen weten of deze tekst nog accuraat is, correct is. En of er iemand mijn straf kan koppelen aan deze tekst en zodoende kan bepalen of ik wel dan niet recht heb op een blanco uittreksel model 1.

Alvast dank!


Uittreksels uit het strafregister : regels van uitwissing en niet vermelding - model 1
Regel 1 : vonnissen uitgesproken minder dan 3 jaar vóór datum uittreksel : worden niet gewist
Regel 2 : uitgesproken vonnissen meer dan 3 jaar : worden uitgewist (of worden niet vermeld), voor zover de veroordeling niet voorziet in een verval of ontzetting van meer dan 3 jaar, bij vonnis uitgesproken (behalve de vervallenverklaringen van het recht tot sturen, uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, die geen beletsel uitmaken voor de uitwissing) :
- elke gevangenisstraf tot (en met) 4 maanden
- uitgezonderd veroordelingen voor inbreuken opgenomen in de A-lijst, waar de voorwaarden voor uitwissing nauwer omschreven worden.
- elke geldboete tot (en met) 500 F (of euro )
- uitgezonderd veroordelingen voor inbreuken opgenomen in de A-lijst, waar de voorwaarden voor uitwissing nauwer omschreven worden.
- elke geldboete op grond van de gecoördineerde wetten door het K.B. 16.03.1968 (wegverkeer)
Regel 3 : bovendien wist men, indien uitgesproken vóór 02.01.1992, en voor zover de veroordeling niet voorziet in een verval of ontzetting van meer dan 3 jaar, bij vonnis uitgesproken (behalve de vervallenverklaringen van het recht tot sturen, uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, die geen beletsel uitmaken voor de uitwissing) :
- elke gevangenisstraf tot (en met) 6 maanden voor een onopzettelijk misdrijf;
- elke gevangenisstraf tot (en met) 6 maanden met uitstel (volledig) voor een opzettelijk misdrijf (zonder afbreuk te doen aan wat voorzien wordt in de A-lijst);
- elke gevangenisstraf tot (en met) 6 maanden met gedeeltelijk uitstel, voor een opzettelijk misdrijf, waarvan het effectieve gedeelte minder bedraagt dan 3 maanden (zonder afbreuk te doen aan wat voorzien wordt in de A-lijst);
lijst A
opmerking : indien de uitwissing van een geldboete met uitstel is toegestaan, moet het uitstel volledig zijn (het uitstel moet dus op het volledige bedrag van de geldboete slaan); indien een gedeelte van de geldboete effectief is, dan wist men de veroordeling niet uit.

Franciscus
Berichten: 31971

#8 , 3 jaar 8 maand geleden (31 mei 2015 23:15)

Volgens mij mag er niet gewist worden maar ik ben niet echt zeker mijn gegevens zijn enkele jaren oud.

- feit is boven 4 maanden
- geldboete boven 500 bf nu €
- inhoud A-lijst hieronder voor wat betreft inbreuken verdovende middel
- feit van na 1992
- uitstel was niet volledig


Voorzien in A-lijst :

verdovende middelen wet 24.02.1921
— vanaf 02.10.1989 : geen enkele correctionele veroordeling wordt gewist;
— straf uitgesproken vóór 02.10.1989 :
— geen uitwissing van de straffen groter dan of gelijk aan 3 maanden effectief (de straffen van 3 tot 6 maanden met gedeeltelijk uitstel waarvan het effectieve gedeelte ten minste 3 maanden bedraagt, inbegrepen);
— geen uitwissing van de straffen minder dan 3 maanden effectief (de straffen tot 6 maanden met gedeeltelijk uitstel waarvan het effectieve gedeelte minder dan 3 maanden is, inbegrepen) als, op de datum waarop met deze veroordeling voor de eerste maal rekening is kunnen gehouden worden op niveau van de uitwissing (deze datum betreft 15.02.1991 voor de veroordelingen uitgesproken vóór 15.02.1988), ten vroegste op 15.02.1991 en tot 01.10.1992, deze effectieve veroordeling (of het effectieve deel in geval van gedeeltelijk uitstel) deel uitmaakte van een geheel van veroordelingen van 12 maanden effectief voor opzettelijke misdrijven, uitgesproken vóór deze datum;
— gelijk aan of minder dan 6 maanden met volledig uitstel : uitwissing.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”