ontslag

wacom
Topic Starter
Berichten: 15

ontslag

#1 , 3 jaar 9 maand geleden (15 mei 2015 10:38)

Beste,
Ik ben afgelopen maandag op staande voet ontslagen wegens zogenaamde werkweigering (ik heb het werk niet geweigerd, wenste enkel niet de verantwoordelijkheid te dragen voor dat werk)
werkte 32 jaar waarbij ik nooit enige verwittiging gekregen heb, enkele positieve evaluaties
Deze morgen ontslagbrief ontvangen, aangetekend
In mijn ontslagbrief staat nergens dat het om dringende redenen gaat, ik krijg een onderbrekingsvergoeding van 129 dagen + 9 weken

Vragen : Ben ik nu om dringende redenen ontslagen of niet ?
Ik had nog ongeveer 250 inhaalrusturen tegoed, wat daarmee ?
Ik zit in 4/5 tijdskrediet, landingsbaan
recht op outplacement ?

Dank, wacom

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 9 maand geleden (15 mei 2015 10:53)

op staande voet is niet om dringende reden. U kan op staande voet ontslagen worden (= onmiddellijk) indien u meent geen verantwoordelijkheid te moeten dragen voor een werk en de werkgever dat van je verlangt (mits je geschikt bent voor die verantwoordelijkheid).

Een onderbrekingsvergoeding bestaat niet, waarschijnlijk bedoelt u een verbrekingsvergoeding. Die 129d + 9w kan correct zijn, afhankelijk van de sector.

De inhaalrusturen die u nog moet uitbetaald worden, zullen u ook uitbetaald worden. U zal uitbetaald worden als 4/5e werknemer, niet als voltijdse werknemer (de premie van de overheid wordt gedurende die periode NIET uitbetaald). U zal een premie krijgen van de overheid om het vershcil tussen arbeiders en bediende wat te dekken, die zal het verschil bedragen tussen de normale opzegtermijn waarop u mogelijks recht op had in de nieuwe reglementering van 74 weken MIN de opzegtermijn die u kreeg (ongeveer 27,4 weken). Dit bedrag kan een aanzienlijk voordeel uitmaken voor u.

Men zal je idd outplacement moeten aanbieden.

wacom
Topic Starter
Berichten: 15

#3 , 3 jaar 9 maand geleden (15 mei 2015 11:25)

Dank u, is inderdaad verbrekingsvergoeding

Als ik het goed begrijp , dan ben ik niet om dringende redenen ontslagen en zal ik recht hebben op werkloosheidsuitkeringen indien ik niet aan een andere baan geraak ?
Kunnen ze op mijn C4 een andere reden zetten dan op mijn ontslagbrief ?

Dank, Wacom

Reclame

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#4 , 3 jaar 9 maand geleden (15 mei 2015 18:12)


Ik had nog ongeveer 250 inhaalrusturen tegoed, wat daarmee ?
zou toch eens laten controleren of er geen overuren toeslag verschuldigd is, met 250uren zit je boven de limiet van de flexibiliteit vastgelegd in de arbeidswet 16/3/1971

arbeidswet art 26bis
[1 § 1bis. In de loop van de in paragraaf 1 bedoelde referteperiode mag op geen enkel ogenblik de totale duur van de verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde arbeidsduur over dezelfde referteperiode, vermenigvuldigd met het aantal weken of delen van een week die reeds in deze referteperiode verlopen zijn, overschrijden met meer dan 78 uren.
Indien de duur van de referteperiode wordt verlengd tot één jaar met toepassing van § 1, derde lid, wordt de in het vorige lid bedoelde grens van 78 uren verhoogd tot 91 uren. Deze verhoging is evenwel slechts van toepassing vanaf drie maanden na het begin van de referteperiode van één jaar.
De grens van 91 uren kan verhoogd worden tot 130 uren of tot 143 uren............
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 3 jaar 9 maand geleden (15 mei 2015 21:15)

Dank u, is inderdaad verbrekingsvergoeding

Als ik het goed begrijp , dan ben ik niet om dringende redenen ontslagen en zal ik recht hebben op werkloosheidsuitkeringen indien ik niet aan een andere baan geraak ?
Kunnen ze op mijn C4 een andere reden zetten dan op mijn ontslagbrief ?

Dank, Wacom
Je moet 2 begrippen uit elkaar halen:

dringende reden = ontslag zonder recht op verbrekingsvergoeding
ontslag wegens foutieve houding = ontslag zonder recht op werkloosheid (of slechts na een periode van sanctie).

Je kan om dringende reden ontslagen worden, maar geen ontslag wegens foutieve houding hebben of omgekeerd. Mocht men (=RVA) het weigeren van het werk als een foutieve houding beschouwen, dan heb je geen recht op werkloosheid of een tijdelijke sanctie (in de meeste gevallen) bij jou.

wacom
Topic Starter
Berichten: 15

#6 , 3 jaar 9 maand geleden (16 mei 2015 09:46)

Beste,

Die 250 overuren zijn in de loop van een tiental jaar opgebouwd en moesten in recuperatie opgenomen worden, helaas werd er steeds verlof geweigerd (van juli 204 tot december 2014 zijn er 10 dagen aangevraagd en evenveel geweigerd)
Ik heb de controles die als reden voor mijn ontslag uitgevoerd, ik wou enkel geen handtekening zetten voor de verantwoordelijkheid van de juistheid van hetgeen ik gecontroleerd had, het betreft bedrukkingen in talen die ik niet meester ben,
Arabisch, Slavische talen, Mexicaans, Boliviaans,... volledige tekstvlakken, weliswaar met papieren voorbeeldtekst, 15 verschillende bedrukkingen juist controleren op enkele minuten !

- Ik zit ook in een landingsbaan 4/5 , ben ik bijkomend beschermd ?
- Als ik er in slaag 20 dagen na elkaar te werken vervalt dan de sanctie van de RVA ?
- Ontslag is mede ondertekend door iemand waarvan de statuten nog niet verschenen zijn in het staatsblad, rechtsgeldig ?
- moet ik bezwaar aantekenen tegen mijn ontslag ?

Dank, Wacom

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#7 , 3 jaar 9 maand geleden (16 mei 2015 21:18)

- je bent beschermd tegen ontslag wegens tijdskrediet, niet tegen elk ontslag. Werkgever moet wel bewijzen dat ontslag niks te maken heeft met tijdskrediet
- ja
- als de werkgever geen bezwaar had, nee.
- je kan een motivering vragen, de werkgever moet bewijzen dat die reden waar is én dat die motivatie niet onredelijk is. Zoals je het beschrijft, lijkt die onredelijk.

wacom
Topic Starter
Berichten: 15

#8 , 3 jaar 8 maand geleden (26 mei 2015 08:00)

Beste,

Ik heb na een week terug een job gevonden, vast contract van onbepaalde duur.
Van mijn vorige werkgever, die ondertussen mijn verbrekingsvergoeding betaald heeft, heb ik nu een voorstel tot outplacementbegeleiding gekregen.
Hiervoor zal 4 weken van mijn verbrekingsvergoeding ingehouden zijn, denk ik.
Als ik inga op het voorstel, dan zal ik het programma waarschijnlijk niet kunnen volgen tijdens de kantooruren
Als ik het voorstel weiger, welke gevolgen kan dat hebben ? (ik ben 45+)

groeten, wacom

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#9 , 3 jaar 8 maand geleden (26 mei 2015 08:01)

geen gevolgen, indien u effectief terug aan het werk blijft.

wacom
Topic Starter
Berichten: 15

#10 , 3 jaar 8 maand geleden (26 mei 2015 11:55)

Beste,
Als ik het goed begrijp, dan ben ik als 45+ verplicht het outplacement voorstel te aanvaarden
Omdat ik terug aan het werk ben, moet ik het aanvaarden , maar om uitstel vragen, en kan ik na een eventueel ontslag binnen de 3 maand na aanvaarding toch die begeleiding volgen ? juist ?
Wie betaald dat outplacement ? ik of mijn ex - werkgever, ik vind daar geen duidelijk antwoord op (verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken)

Dank, Wacom

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#11 , 3 jaar 8 maand geleden (26 mei 2015 12:00)

werkgever betaalt het, eventueel is er wel 4 weken vermindering van verbrekingsvergoeding.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”