Eenzijdige verbreking - formule Claeys

its
Topic Starter
Berichten: 3

Eenzijdige verbreking - formule Claeys

#1 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 14:27)

Mijn werkgever stelt aan ieder de vraag om te komen tekenen voor een aanpassing in het contract. Het gaat om het verlengen van de arbeidsduur.
Ik heb gevraagd aan mijn werkgever wat de gevolgen zijn van niet te tekenen, hij vermelde zelf een verbrekingsvergoeding.
De aanpassing van het contract zou ingaan op 1 oktober.

Ik vraag me nu af hoeveel deze vergoeding zou zijn. Ik lees dat dit ofwel het minimumvergoeding van drie maanden of ófwel (indien overeengekomen) de formule Claeys (+-6maanden, wegens werkzaam sinds 1 oktober 2009 en een brutojaarloon boven de 32.000).

Nu vraag ik me af of ik recht heb op een vergoeding van 6 maanden loon of kunnen ze me de laan uitsturen met 3 maanden?
Ook vraag ik me af of ze me reeds nu kunnen ontslaan, waarbij ik de opzegperiode nog dien uit te zitten?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 3 jaar 10 maand geleden (19 apr 2015 09:00)

“Art.37. § 1. Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan heeft ieder der partijen het recht om die te beëindigen door opzegging aan de andere. Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de opzegging het begin en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden...Indien de opzegging uitgaat van de werkgever, kan de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid enkel geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, met dien verstande dat de werknemer die nietigheid niet kan dekken en dat ze door de rechter van ambtswege wordt vastgesteld...Art.37/1.De bij artikel 37 bepaalde opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven.”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

“Art.37/2.§ 1. Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever, wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op :...vijftien weken wat de werknemers betreft die tussen vier jaar en minder dan vijf jaar anciënniteit tellen. Vanaf vijf jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn verder opgebouwd met drie weken per begonnen jaar anciënniteit.”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

‘werkzaam sinds 1 oktober 2009’ = op 1 oktober 2015 begint uw 7de jaar

De opzeggingstermijn is dan = 15 weken + 3 weken per begonnen jaar x 2 begonnen jaren = 21 weken.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#3 , 3 jaar 10 maand geleden (22 apr 2015 09:09)

j.demoor is niet correct. Opzegtermijn is een combinatie van het oude en het nieuwe systeem. Opzegtermijn is 5 maand + 9 weken.

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 3 jaar 9 maand geleden (24 apr 2015 11:07)

“Hoofdstuk 4 - Overgangsbepalingen van toepassing in geval van ontslag door de werkgever of ontslag door de werknemer en bijzondere bepalingen.
Afdeling 1. - Berekening van de duur van de opzeggingstermijnen en vergoedingen.
Art.67. De na te leven opzeggingstermijn in geval van ontslag door de werkgever of ontslag door de werknemer van werknemers wier arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014, wordt vastgesteld door de twee termijnen die berekend worden zoals respectievelijk bepaald in de artikelen 68 en 69, op te tellen.”(26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen).

‘wegens werkzaam sinds 1 oktober 2009’

Hieruit volgt inderdaad dat hier voornoemd art.67 dient toegepast en niet Art.37/2. van .3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).Pas dit art.67 zelf toe.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

its
Topic Starter
Berichten: 3

#5 , 3 jaar 9 maand geleden (29 apr 2015 16:31)

Bedankt voor de uitleg, nu heb ik de volledige informatie: dit geeft me 5 maanden en 11 weken.

Het eerste deel (tot aan 31/12/2013) geeft me 5 maanden (Hoofdstuk 4, Afdeling 1, Art. 67).
Het tweede deel (vanaf 31/12/2013) geeft me 11 weken (Hoofdstuk 2, Afdeling 1, Art. 3).

Voor de volledigheid zet ik hier "Hoofdstuk 2, Afdeling 1, Art. 3" erbij:
Art. 3. In dezelfde wet wordt een artikel 37/2 ingevoegd, luidende :
"Art. 37/2. § 1. Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever, wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op :
- twee weken wat de werknemers betreft die minder dan drie maanden anciënniteit tellen;
- ...
- elf weken wat de werknemers betreft die tussen eenentwintig maanden en minder dan vierentwintig maanden anciënniteit tellen;


Nogmaals bedankt voor de moeite die jullie hebben gedaan.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 3 jaar 9 maand geleden (29 apr 2015 21:30)

als je niet tekent, zal je waarschijnlijk wel iets vlugger ontslagen worden, vandaar dat ik uitging van het feit dat je nu ontslagen zou worden, wat het verschil verklaart :)

its
Topic Starter
Berichten: 3

#7 , 3 jaar 9 maand geleden (30 apr 2015 14:23)

Ah ok, dat verklaart het verschil.
Met mijn eigen vraag te herlezen zie ik dat ik hier niet duidelijk in was: de verbreking zal ingaan op 1 oktober (mijn werkgever heeft dit ondertussen op drie verschillende vergaderingen bevestigd).
Het kan inderdaad nog steeds zijn dat ze me eerder ontslagen, maar dit lijkt niet het geval te zullen zijn.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”