vormvereisten opzegging of verbreking arbeidsovereenkomst

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

vormvereisten opzegging of verbreking arbeidsovereenkomst

#1 , 3 jaar 10 maand geleden (16 apr 2015 00:57)

Hallo,

Ik heb me reeds suf gegoogeld maar vind geen antwoord.

Wanneer een werknemer ontslagen wordt per opzegging dient de opzeggingsbrief aan bepaalde vormvereisten te voldoen.

Art. 37.(§ 1.) " Indien de opzegging uitgaat van de werkgever, kan de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid enkel geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending.."

Nu lees ik op meerdere websites dat bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst met betaling van een opzeggingsvergoeding geen specifieke vormvereisten bestaan?
Deze zou dus onmiddellijk in gaan.
Ik vind hier echter in de wetgeving niets over terug? Mij lijkt het alsof er in de arbeidsovereenkomstenwet niets van staat.
En dat er enkel een onderscheid is tussen de manier waarop de opzeggingstermijn moet worden afgewerkt. Vrij van prestaties of niet.
Kent iemand de juiste wetgeving die zegt dat de verbreking niet aan dezelfde vormvereisten moet voldoen dan de opzegging?

M.a.w.: kan dan zoals in mijn geval, een verbreking 'vandaag' aangetekend toekomen die stelt dat ik vanaf 'gisteren' ben ontslagen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
ddanck
Berichten: 1517
Locatie: Antwerpen
Contacteer: Website

#2 , 3 jaar 10 maand geleden (16 apr 2015 13:38)

Er gelden geen bijzondere vormvoorwaarden voor de beëindiging met betaling van een opzeggingsvergoeding. Het zou dus zelfs mondeling kunnen gebeuren.
Gratis je verkeersboete berekenen - www.overtreding.be
Verzoekschrift eerherstel - www.eerherstel.be
Hoeveel loonbeslag kan er bij jou gelegd worden? www.beslagcalculator.be

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#3 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 00:12)

Dat had google me ook al verteld, maar ik had graag geweten waar dat staat in de wet. ;)

Reclame

ddanck
Berichten: 1517
Locatie: Antwerpen
Contacteer: Website

#4 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 10:34)

Het feit dat er geen bijzondere vormvoorwaarden gelden, volgt uit het feit dat de wet er niets over zegt....
Gratis je verkeersboete berekenen - www.overtreding.be
Verzoekschrift eerherstel - www.eerherstel.be
Hoeveel loonbeslag kan er bij jou gelegd worden? www.beslagcalculator.be

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#5 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 12:02)

Als de wet geen afwijkende vormvereisten specificeert voor de opzegging met betaling van een opzeggingsvergoeding, blijft dan niet Art. 37 gewoon van kracht?
Art 39 stelt dat een overeenkomst kan worden beëindigd zonder inachtneming van de opzeggingstermijn en welke voorwaarden dan wel moeten worden voldaan, maar dat vrijwaart de vormvereisten van de opzegging toch niet?
Het is mijn idee dat wanneer de wet geen afwijking van een artikel bepaald, dat hierop ook niet mag afgeweken worden.
Voor zover de wet toelaat om af te wijken van de opzeggingstermijn - wat toch verstaan wordt onder verbreking? - wijzigt dit toch niets aan de opzegging en zijn vormvereisten zelf?
Tenzij verbreking van de overeenkomst meer wil zeggen dan wat Art.39 bepaald? Maar dan zou er dus wel een afwijking op Art. 37 bestaan (en afwijking op - of andere vormvereisten).

Ik veronderstel dat er dus wel ergens wetgeving bestaat, anders lijkt mij de vormloze interpretatie van de opzegging bij verbreking een foutieve aanname.

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#6 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 12:20)

Dus m.a.w., ik kan vandaag 17/04 een brief in de brievenbus van mijn werknemer duwen die ik 2 weken geleden opstelde waarin gesteld dat hij ontslagen wordt met een verbrekingsvergoeding van 2 weken? Dat ik hem stiekem 2 weken aan de draai heb gehouden weet namelijk niemand en zal hij dan maar moeten bewijzen!?

Milo72
Berichten: 877

#7 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 13:09)

Er is geen sprake van opzegging of opzeggingstermijn bij een verbreking.
Een arbeidscontract kan opgezegd worden (met opzeggingstermijn) of kan (onmiddellijk) verbroken worden.

Jouw voorbeeld van brief in brievenbus van werknemer duwen: als de werknemer kan bewijzen ook maar 1 dag gewerkt te hebben NA die verbreking, kan dit door arbeidsrechtbank aanzien worden als een contract voor onbepaalde duur. Die je dan weer opnieuw moet verbreken of opzeggen ...

Hoe kom je trouwens aan een verbrekingsvergoeding van 2 weken ?
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

denlowie
Berichten: 12318
Juridisch actief: Nee

#8 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 13:14)

2 weken verbreking vergoeding ?

Hoelang is hij in dienst ????
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#9 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 13:30)

Maar waar staat dan dat je dat contract gewoon onmiddellijk mag verbreken? Dat moet toch wettelijk bepaald zijn dan, ergens?

Het voorbeeld was hypothetisch, ik nam het gewoon het eerste hier:
"Art. 37/2. [1 § 1. Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever, wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op :
- twee weken wat de werknemers betreft die minder dan drie maanden anciënniteit tellen;"
Maar voor alle duidelijkheid, ik ben geen werkgever!

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#10 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 13:54)

@Milo72: in die veronderstelling is er toch een vormvereiste?
Dan kan een verbreking pas als dusdanig beschouwd worden vanaf de wederpartij er kennis van genomen heeft.

Milo72
Berichten: 877

#11 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 14:32)

Hier staat alle info die je nodig hebt: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42154" onclick="window.open(this.href);return false;

Dat de tegenpartij op de hoogte moet zijn als een vormvereiste gaan zien, is spijkers op laag water zoeken, en slechts echt van toepassing in het geval je de verbreking dient te bewijzen.
Beide partijen hebben trouwens belang bij het hebben van een bewijs van de verbreking: als de werkgever geen bewijs heeft van de verbreking kan de werknemer de volgende dag gewoon weer komen werken, als de werknemer geen bewijs heeft zou hij kunnen thuisblijven en eventueel ongewettigde afwezigheid aangesmeerd kunnen worden.

Draai eens de vraag om: waar staat dat je een contract NIET onmiddellijk mag verbreken ?
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#12 , 3 jaar 10 maand geleden (17 apr 2015 18:22)

Dat is mijn vraag niet. (En de link helaas ook niet.)
Ik weet dat de overeenkomst kan verbroken worden. Ook art. 39 geeft aan dat het kan.
Ik zoek de wetgeving die bepaald dat hiervoor geen vormvereisten zijn, zoals ik overal hoor en lees.
Niet alleen of de tegenpartij op de hoogte is van de verbreking is dan een vormvereiste maar ook sinds wanneer.
Het belang van dat bewijs is nu net mijn punt.
Kan je stellen dat een ontslag door verbreking dat je vandaag 'opmaakt' en (eventueel) vandaag verzend geldt vanaf de opmaak
of vanaf de moment dat de tegenpartij hiervan kennis heeft kunnen nemen?

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#13 , 3 jaar 10 maand geleden (18 apr 2015 00:00)

Draai eens de vraag om: waar staat dat je een contract NIET onmiddellijk mag verbreken ?
in het burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 art 1134 staat dat overeenkomsten ter goeder trouwen dienen te worden uitgevoerd
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#14 , 3 jaar 10 maand geleden (18 apr 2015 00:21)

Dat is mijn vraag niet. (En de link helaas ook niet.)
Ik weet dat de overeenkomst kan verbroken worden. Ook art. 39 geeft aan dat het kan.
u heeft toch het juiste artikel
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42154" onclick="window.open(this.href);return false;

en er is art 870, 10/10/1967, hij die een zaak beweert dient daarvan het bewijs te leveren
vandaar u best een bewijs hebt dat u de arbeidsovereenkomst hebt verbroken


hier staat een volledige lijst van publicaties die u gratis kan aanvragen, bvb wegwijs in de arbeidsovereenkomst
http://meta.fgov.be/moduleHome.aspx?id=163" onclick="window.open(this.href);return false;
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Johan.vraagt
Topic Starter
Berichten: 17

#15 , 3 jaar 10 maand geleden (18 apr 2015 19:36)

u heeft toch het juiste artikel
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42154" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is een samenvattend artikel.
De mosterd voor dit artikel wordt - naar eigen zeggens - gehaald uit art 39 en art 39bis uit de arbeidsovereenkomstenwet.
Die artikels stellen niets anders dan dat een partij de overeenkomst kan beëindigen zonder inachtneming van de opzeggingstermijn (en dat zij dan gehouden zijn de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.)
De enige vormvereisten die daarmee gevrijwaard worden uit art 37 zijn deze betreffende de opzeggingstermijn, niet de opzegging noch de kennisgeving ervan.

Maar omdat het een algemene regel lijkt dat een verbreking aan geen vormvereisten moet voldoen, gaat er vast meer in de wet staan dan dit.
Misschien ergens in een uitspraak?

Bovengenoemd artikel heeft juridisch maar weinig slagkracht an sich om vormvereisten te vrijwaren.

Ik ben niet op zoek naar het belang van een aantoonbare verbreking van de arbeidsovereenkomst maar het belang van zijn inhoud.
Kan in het Belgisch recht een werknemer ontslagen zijn zonder daarvan op de hoogte te zijn?
Kan iemand op donderdag ontslaan zijn maar dit pas op maandagavond weten?
(bv: Baas maakt aangetekend schrijven op donderdag, vrijdag op de bus, maandag aangeboden door postbode)
(bv2: werknemer ziek of vakantie en baas ontslaat vandaag per aangetekend schrijven dat werknemer pas 1 of 2 dagen later aangeboden krijgt.)

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”