Zesde staatshervorming - Overdracht Federaal --> Vlaams

StefanJ
Topic Starter
Berichten: 1

Zesde staatshervorming - Overdracht Federaal --> Vlaams

#1 , 3 jaar 10 maand geleden (31 mar 2015 19:22)

In juni 2014 kregen alle facilitatoren die tewerkgesteld zijn in de verschillende werkloosheidsbureaus van RVA (federale bevoegdheid) de mededeling dat onze opdracht omwille van de 6e staatshervorming zal overgeheveld worden naar de Vlaamse overheid.

Hoewel hier op zich geen probleem hoeft te zijn, is de overdracht een groot probleem gebleken.

Vandaag 31/3/2015 is mijn contract onbepaalde duur bij RVA opgeheven.
Ze hebben dit niet gedaan met een aangetekende brief maar met een algemene mail gericht aan alle facilitatoren tegelijkertijd.
Hierin werd meegedeeld dat het contract opgeheven wordt bij RVA maar overgenomen wordt door VDAB.
We krijgen een C4 als tewerkstellingsattest. Deze C4 mogen we niet gebruiken als het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
Bijgevolg krijgen we geen recht op een verbrekingsvergoeding of opzegperiode.
In mijn arbeidsovereenkomst bij RVA staat vermeld in Artikel 10:
“Deze overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden zonder opzegging noch vergoeding indien:
3) de wettelijke machtiging tot werving verleend aan de RVA verstrijkt en noch verlengd noch hernieuwd wordt, of indien ze beperkt wordt.”

Morgen op 1 april worden we verondersteld om een addendum te tekenen bij VDAB.
We kregen de mededeling dat VDAB het arbeidscontract van RVA wel overneemt maar met wijzigingen. Deze worden genoteerd in een ‘addendum’.
Ik heb vele pogingen ondernomen om reeds inzage te krijgen in dit addendum voor 1 april maar dit werd mij geweigerd. Zo hebben ze me meegedeeld dat ik reeds beschik over alle nodige informatie en de rest wordt ons meegedeeld per provincie op de informatiedag van 1 april.

Wij hebben echter helemaal geen concrete informatie gekregen. Er zijn wel vele geruchten die min of meer bevestigd worden door de vakbonden.
- zo zullen we moeten inleveren op ons brutoloon. Zij zullen ons huidig brutoloon verminderen het bruto-equivalent van maaltijdcheques. Deze maaltijdcheques hadden we niet bij RVA.
- ze zullen een nieuw barema voor ons creëren, het Vlaams Personeelsstatuut. Dit bestaat momenteel nog niet, ze moeten het nog maken. Bijgevolg zal ik morgen bij ondertekening ook niet weten hoeveel ik precies zal verdienen. Indien zij gebruik zouden maken van de bestaande barema's zou ik een hoger brutoloon moeten krijgen dan het gene ik nu heb.
- er is sprake dat we onze anciënniteit niet mogen meenemen.
- er is sprake dat in het addendum zal staan dat onze standplaats in de toekomst "provincie Antwerpen" zal zijn, zonder concrete benoeming van effectieve standplaats. In de beginfase hadden ze me echter mondeling beloofd dat een tewerkstelling in provincie Limburg mogelijk was.
- in dit addendum zal niet vermeld staan welk job ik bij VDAB zal uitvoeren (voorlopig blijft RVA belast met de uitvoering en blijf ik dus op mijn oude stoel zitten, toch al zeker tot 1 juli, ik zal dus de komende maanden precies hetzelfde werk moeten doen maar tegen een lager loon)

Samengevat: ik word morgen verondersteld een contract te tekenen maar ik weet niet voor welke job ik teken, ik weet niet waar ik deze job zal moeten uitvoeren en ik weet niet tegen welk brutoloon.

Ik heb geprobeerd om hulp te vragen bij het syndicaat maar zij kunnen/willen mij niet adviseren over wat ik morgen verondersteld ben te doen.
Kan ik hiermee naar de arbeidsrechtbank gaan omdat er een eenzijdige wijziging is van de essentiële arbeidsvoorwaarden? Welke stappen moet ik hiervoor zetten of juridisch gezien in orde te zijn?

Kan ik daarnaast ook een schadevergoeding eisen? Door de manier van non-communicatie hebben ze me tegen de muur gezet. Ik heb vandaag van mijn oude werkgever ook te horen gekregen dat ik gesanctioneerd zal worden door de RVA als ik het contract weiger te tekenen. Zij zullen hierin geen uitzondering toestaan omdat we toevallig bij RVA gewerkt hebben.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 3 jaar 10 maand geleden (01 apr 2015 07:27)

Gisteren nog met een collega van jou gesproken. Jullie situatie is inderdaad héél onduidelijk en alvast minstens laakbaar. Of het juridisch fout is, durf ik niet met zekerheid te zeggen, het statuut van openbare diensten ken ik daarvoor te weinig. Jullie hebben immers geen klassieke arbeidsovereenkomst, maar een aanstelling.

Als het aan mij zou liggen, zou ik, uit voorzorg, vandaag tekenen "voor ontvangst" (handtekening plaatsen én "voor ontvangst" erbij schrijven).

Dan heb je je wat tijd gekocht, tijd waarin je een aangetekende zending schrijft dat wat jou betreft je niet protesteert tegen de overheveling van RVA naar VDAB (dat is een politiek feit), maar gezien er geen duidelijkheid bestaat over de loonsvoorwaarden je niet akkoord bent met het document zonder duidelijk ingelicht te worden over de concrete werkomstandigheden én verloning. Stel duidelijk dat je onder druk gezet werd om het document te tekenen en van de tegenpartij verduidelijking wil over de concrete loonsvoorwaarden. Zet er laconiek bij "In het kader van het continuïteitsbeginsel, blijf ik voorlopig belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop de overheid operationeel in staat is om een degelijk loonbeleid uit te oefenen."

Ivm je laatste post: het is effectief zo dat het weigeren van een tewerkstelling of zélf verantwoordelijk zijn voor een ontslag, dat je door de RVA gesanctioneerd kan worden. Ik betwijfel echter of de RVA dit voor een rechter juridisch hard zou kunnen maken, gezien de duidelijke tekortkomingen.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”