Twijfel over voorwaarden ontslag met wederzijds akkoord...

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

Re: Twijfel over voorwaarden ontslag met wederzijds akkoord.

#16 , 3 jaar 11 maand geleden (20 mar 2015 21:02)

Artikel 31, WIB 92 (aj. 2010)

Bezoldigingen van werknemers zijn alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever.

Daartoe behoren inzonderheid :

1° wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever ;

2° voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid ;

3° vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ;

Artikel 171, WIB 92 (aj. 2013)
5° tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad:

a) vergoedingen die al of niet contractueel betaald zijn ten gevolge van stopzetting van arbeid of beëindiging van een arbeidsovereenkomst;

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
khrai
Topic Starter
Berichten: 14

#17 , 2 jaar 9 maand geleden (13 mei 2016 18:32)

Even terugkomen op deze affaire nu ik mijn vooraf ingevulde aangifte ontvangen heb van de fiscus.
Zowel de éénmalige 'ancienniteitsvergoeding', als de maanden gedurende dewelke niet moet gepresteerd worden, worden belast als "andere vervangingsinkomsten", code 2271 op de aangifte.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”