Pagina 1 van 2

Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (30 jan 2015 21:18)
door carphius
Geachte heren,

Naar aanleiding van onvree heb ik woensdag laatstleden 28/01/2015 mondeling aan mijn werkgever laten weten dat ik ontslag nam. Ik heb toen een brief opgesteld en op de post gedaan (niet aangetekend) en een kopie ervan in zijn brievenbus gestoken daar hij op het moment van afgifte niet aanwezig was. In de brief stond duidelijk de termijn van mijn opzegperiode vermeld.
Ik ben diezelfde avond ziek geworden vanwege een ontsteking en naar de dokter gedaan. Gezien de aard van mijn werk moet ik regelmatig een veiligheidsharnas dragen en de dokter vond het niet verstandig om dit met een ontsteking op een zeer gevoelige plaats te doen. Ook de voorgeschreven medicatie heeft bijwerkingen die werken op hoogte extra onveilig maakt.

Ik heb het doktersbriefje dezelfde dag in de brievenbus gedaan maar heb dit niet laten tekenen voor ontvangst, ik kon immers niet voorzien wat erna zou gebeuren...

Vandaag, vrijdag, bericht mijn baas mij per sms dat hij van mij geen ontslagbrief heeft ontvangen én ook geen doktersbriefje. Sterker nog hij zou mij vandaag per aangetekend schrijven ontslaan om dringende reden. Hij heeft dus gewoon het doktersbriefje verduisterd en de kans gegrepen mij op deze manier te ontslaan.

Ik heb dus vandaag, vrijdag, ook per aangetekend schrijven, nogmaals mijn ontslag ingediend en een duplicaat van de werkonbekwaamheid gevraagd bij mijn arts. In de brief staat ook duidelijk vermeld dat ik eerder al mijn ontslag had gegeven en mij wens te houden aan de opzegtermijn.
Later vandaag stond mijn baas in beschonken toestand voor de deur , heeft zich toegang verschaft tot mijn woning en bedreigingen geuit. Ook eiste hij de sleutels van de bedrijfswagen die ik heb (en waar ik maandelijks voor betaal). Deze heb ik niet meegegeven.

Ik heb hier aangifte van gedaan bij de politie.

nog even de korte samenvatting :

28/01 : ik geef mondeling mijn ontslag aan de zaakvoerder en dezelfde dag ook per post (niet aangetekend). Tevens wou ik een kopie laten ondertekenen voor ontvangst maar hij was niet aanwezig.
29/01 : ik word ziek en doe het attest in zijn brievenbus
30/01 :-Ik doe mijn ontslag per aangetekende zending
-Ik krijg later die dag via sms te horen dat ik ontslagen wordt om dringende reden en dat hij niks heeft gekregen van de vorige brieven noch het attest


mijn vraag is dus :
wat moet ik doen? Ik heb hem al laten weten dat ik het bewijs van werkonbekwaamheid opnieuw heb opgevraagd en dit eerstdaags per aangetekende zending zal versturen.

Hoe kan ik bewijzen dat de aangetekende zending wel degelijk het attest bevat?

Bij wie ligt de bewijslast?

Moet ik nog gaan werken?

Moet ik de auto inleveren?

MVG
*** Misschien interessant om te weten : Er is geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Ik ben steeds tewerkgesteld via contracten van bepaalde duur en na afloop van het laatste contract bepaalde duur (juli 2014) is er geen nieuw contract opgesteld. Ik ga er van uit dat dit gewoon verder gaat in onbepaalde duur. In de tijdelijke contracten stond enkel omschreven welke functie ik had, het aanvangsuur en einduur van de werkdag, verloning en de specifieke werf. Blijven mijn arbeidsvoorwaarden gelijk aan het laatste contract of werk in nu volgens de voorwaarden PC111.02?

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 09:17)
door JPV
eerst een vraag: heb je je baas gebeld of smsjes gestuurd?

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 13:02)
door carphius
Ik heb met mijn baas zowel telefonisch als per sms contact gehad, ik heb bewijs dat ik als eerste contact heb gezocht. Ondertussen heb ik het ontslag betwist via e-mail met leesbevestiging en aangetekend schrijven.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 13:16)
door JPV
en wanneer was dat telefonisch/sms contact en waarover ging het?

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 13:43)
door carphius
Ik heb de eerste dag van mijn afwezigheid om 6.30u mijn directe leidinggevende op de hoogte gesteld van mijn afwezigheid per sms. Diezelfde dag, na consultatie bij mijn arts, heb ik omstreeks 10.30u mijn werkgever ingelicht in een telefoon gesprek. Ik heb toen de aard en de duur van mijn afwezigheid meegedeeld. De bewijzen van dit telefoonverkeer heb ik nog steeds in mijn GSM. Mijn werkgever verwijt mij nu onwettig afwezig te zijn geweest op 29/01/ en 30/01.

Daags nadien heb ik per sms nog contact gehad met 1 van de 2 zaakvoerders. De reden dat ik per sms contact heb opgenomen is omdat ik onraad rook. Het is niet de gewoonte dat beiden een gebeurtenis als ontslag negeren.


Ik citeer :


door mij verstuurd op 30/01/2015 om 15.37u : " Ik ga er van uit dat jullie mijn ontslagbrief hebben ontvangen maar ik stuur dit ook nog via mail en het is reeds aangetekend verzonden. Ik geef bij deze ook mee dat ik tijdens mijn opzegperiode gebruik zou willen maken van sollicitatieverlof, dit 1 dag per week of 2 halve dagen. Met vriendelijke groeten."

door werkgever verstuurd op 30/01/2105 om 15.53u : " Bedankt voor de info, wij hebben u vandaag per aangetekende zending ontslaan om dringende redenen, tot op heden geen ontslagbrief van uwentwege ontvangen, prettig weekend :D :D :D"

door werkgever verstuurd op 30/01/2015 om 16/04u: "verdere communicatie lijkt mij overbodig :D :D :D"


Die avond, na aangifte te doen bij de politie heb ik op 2 verschillende manieren elektronisch (met leesbevestiging diezelfde dag) het volgende naar beide zaakvoerders gestuurd:

"Naar aanleiding van de gebeurtenissen van vandaag 30/01/2015, waarop u mij heeft medegedeeld dat u van mij geen afwezigheidattest heeft ontvangen voor de periode van 29/01/2015 tot en met 03/02/2015 heb ik hiervan een duplicaat opgevraagd bij mijn behandelend arts. Ondanks het feit dat u dit eerder reeds tijdig van mij in ontvangst heeft genomen, in tegenstelling tot wat u beweert, zal ik hiervan een kopie per aangetekende zending nogmaals aan u overmaken."

Ik heb van vandaag een kopie van dit attest aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd zonder omslag, met de postzegel en ontvangstbevestiging onlosmakelijk verbonden aan het attest.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 13:49)
door carphius
Ik wil er graag nog bij vermelden dat communicatie per sms de gewoonte is binnen het bedrijf. Tevens heb ik alle communicatie tussen mij en mijn werkgever vanaf 27/01 2015 tot en met 30/01/2015 laten opnemen in het proces verbaal. Dit om de verzuurde verhouding tussen mij en mijn werkgever te kaderen.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 15:03)
door Gebruiker21
Ontslag om dringende reden door één verloren ziektebriefje, lijkt me niet aanvaard te zullen worden door een arbeidsrechtbank...

Stuur alvast het duplicaat van het doktersbriefje via AS zoals je zelf aangeeft, maar neem er eerst zelf een kopietje van. Niet het doktersbriefje aan je aangetekende brief en vermeld dit ook in de brief zelf. Schrijf iets in de aard van: "Aangezien het originele doktersattest dat ik op 28/1 persoonlijk in de brievenbus van Bedrijf X op adres X gedeponeerd heb, naar verluid verloren gegaan is, stuur ik bij deze een officieel duplicaat van van dit doktersattest in bijlage (vastgeniet aan deze brief) ter verantwoording van mijn afwezigheid van 28/1 tot..."

U hebt uw ontslag niet via AS of tegen handtekening voor ontvangst bezorgd, dus daar kan je niet veel aan doen. Als uw werkgever beweert dit nooit ontvangen te hebben, dan is dit zo.

Ga naar de vakbond om het ontslag om dringende reden aan te vechten. Ik zie geen enkele reden waarom aan arbeidsrechtbank dit zou aanvaarden, en dit zal uw werkgever ook wel beseffen (hoewel, een werkgever die in drongen toestand naar je thuis komt...?). Het zal dan op een gewoon ontslag uitdraaien door de werkgever, mogelijk met een extra schadevergoeding. Het enige dat hierbij in uw nadeel kan spelen, is dat je werkgever je je opzegtermijn laat uitdoen. En deze is langern als je je ontslag krijgt, dan wanneer je je ontslag geeft. Niets belet je echter om na je ontslag je tegenopzeg te geven (dit keer wal via AS) en zo je opzegtermijn te verkorten.

Maar belangrijkste is nu op je ontslag op dringende reden aan te vechten. Is er trouwens aan de vereisten voor ontslag om dringende reden voldaan? Je moet een aangetekende zending gekregen hebben binnen de drie dagen na je ontslag om dringende reden, met een duidelijke vermelding van de reden voor dit ontslag. Als je dus tegen woensdag geen AS gekregen hebt waarin duidelijk staat WAAROM je ontslagen bent om dringende reden, is je werkgever dus al in de fout.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 15:12)
door WP002
Je had beter van dag één alles aangetekend verstuurd, maar aangezien je de klok niet kan terugdraaien denk ik dat je op dit moment het beste hebt gedaan wat je kon doen. Volg echter de raadgevingen van Tom op.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 15:16)
door carphius
Bedankt voor het antwoord al Tom!

Is een betwisting iets wat per definitie via een vakbond dient te gebeuren? Ik heb reeds gedaan via aangetekend schrijven en per email met leesbevestiging, of gaat het hier louter om de procedure die dan via de arbeidsrechtbank wordt gestart? Op zich heb ik geen probleem met een opzegtermijn te presteren gezien ik niet continue in contact kom met de zaakvoerders.

Wat met het feit dat ik veel eerder aan mijn werkgever te kennen gegeven heb dat ik ontslag zou nemen én dat de aangetekende brieven van beide partijen op dezelfde dag zijn verstuurd?

Ben ik nu ook effectief ontslagen (al dan niet om dringende reden, ik heb tot op heden nog niks ontvangen) of moet ik mijn opzegtermijn presteren? Ik heb wel reeds online kunnen zien dat mijn schrijven in ontvangst is genomen.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 15:22)
door carphius
@WPOO2: Ik begrijp uw reactie en denk er op dit moment hetzelfde over. Het feit is wel dat ik eerder mijn ontslag heb gegeven (mondeling, schriftelijk maar ik heb ook sms'n waarin ik het over mijn ontslag heb, zowel naar mijn werkgever als naar collega's toe). Er van een dringende reden geen sprake is want Ik kan mijn afwezigheid wettigen. Kan mijn baas gewoon zonder uitbetalen van enige vergoeding tot op heden verlangen van mij dat ik woensdag niet ga werken? Een C4 heb ik ook nog niet gezien.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 16:03)
door carphius
Ondertussen heb ik deze mail ontvangen:


"Geachte heer,

Volgend op ons aangetekend schrijven “ontslag om dringende redenen” dat inging op vrijdag 30/1/15 vragen wij U om voor dinsdag 3/2/15 en 12.00u uw wagen in te leveren bij garage X, adres .. (zie wagenreglement ART.10.2).

Gelieve ervoor te zorgen dat deze wagen zich conform wagenreglement bevindt in de staat dat U deze ontving.

De onafhankelijke garage X bvba zal deze wagen nakijken en wij zullen U conform ART.11 uit het wagenreglement, kwijting geven van de correcte overdracht als aan alle voorwaarden is voldaan.

Betreffende uw verweer dat wij per mail vandaag ontvingen behouden wij ons nog het recht om hier eerstdaags op te reageren.


Hoogachtend,Dhr X / Dhr Y
Zaakvoerders"
Het betreft hier dus een verzoek mijn firmawagen in te leveren. Is het ontslag om dringende redenen dat zij mij gaven reeds effectief? Ik heb dit enkel per sms ontvangen buiten mijn normale werkuren en op een dag van ziekte, er is door mij nog geen aangetekend schrijven ontvangen.

Kan ik mij beroepen op het feit dat zij hiermee eenzijdig mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen door een firmawagen waar ik maandelijks voor betaal terug te vorderen? Ben ik verplicht hier gehoor aan te geven want volgens mij ben ik gewoon nog in dienst, ik heb nog steeds geen C4, sociale documenten, loon van januari (of bewijs van betaling), verschuldigde ecocheques en maaltijdcheques ontvangen.

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 16:52)
door Gebruiker21
Vreemde situatie dat zowel jij als je werkgever op net dezelfde dag via AS een ontslagbrief gestuurd hebben. Ik heb geen idee wat dit betekent, maar ik denk dat anderen je daar wel een antwoord op zullen kunnen geven hier.

Ontslag op staande voet aanvechten hoeft uiteraard niet sowieso via een vakbond te gebeuren. In dat geval zal je zelf een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht moeten zoeken om je bij te staan, wat je uiteraard wel wat zal kosten. In het andere geval neemt de vakbond het voor je op en zorgen zij voor een advocaat als er doorgegaan wordt met je dossier.

Ook wat het inleveren van je bedrijfswagen betreft, weet ik niet goed wat de beste strategie is. Om problemen te vermijden deze misschien wel gaan binnenleveren. Als het ontslag om dringende reden dan afgewezen wordt, heb je daarna wel recht op een vergoeding voor de periode (tijdens je opzegtermijn) dat je de wagen hebt moeten missen. Hij maakt immers deel uit van je loonpakket.

Ik hoop dat de meer gespecialiseerde mensen hier je nog wat goede raad kunnen geven... Succes!

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 17:17)
door carphius
De reden dat dit op dezelfde dag gebeurde is omdat ik ter goeder trouw gehandeld heb en mijn ontslagbrief eerder die week gewoon heb verzonden en ook een kopie in de bus van het kantoor heb gedaan samen met mijn doktersbriefje. Daags nadien aangetekend. Zij hebben, zoals uit de toon van hun sms'en blijkt en uit de confrontatie bij mij thuis, gedaan alsof ze niks ontvangen hebben en hebben mij die dag ontslaan om dringende reden. Die reden is tot op vandaag nog niet gemotiveerd.

De grote vraag is : is de kennisgeving mij te ontslaan wegens dringende reden per sms waardevol rekening houdende met het feit dat ik al eerder had aangegeven ontslag te nemen. Als er diezelfde dag persoonlijk contact is , waren zij dan verplicht mijn c4 te overhandigen alsook alle sociale documenten en mijn andere eigendommen (het gaat hier over lascertificaten op naam, VCA-Diploma's, ecocheques, maaltijdcheques en loon) ?

Ik heb in mijn verweer aangegeven dat ik het ontslag betwist, wil dit zeggen dat ik nog kan gaan werken of ben ik nu sowieso werkloos en moet ik als een mak lammetje wachten tot mijn (ex)werkgever zich in regel stelt.

Op zich heeft hij officieel mijn ontslagbrief wel al ontvangen (de aangetekende met ontvangstbevestiging) en ik helemaal niks buiten sms'en en een mededeling van een dronken werkgever buiten mijn reguliere arbeidstijd.
In principe wijzigt hij dan met bovenstaande mail toch eenzijdig mijn arbeidsvoorwaarden en heb ik recht op een verbrekingsvergoeding of is dit te kort door de bocht?

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 17:19)
door de reden

Is een betwisting iets wat per definitie via een vakbond dient te gebeuren?
dat zou verstandig zijn, jij gaat begin van bewijs leveren dat door de tegenpartij kan worden gebruikt

wet 3/7/1978
art 35 De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren

Re: Ontslagperikelen

Geplaatst: 4 jaar 5 maand geleden (02 feb 2015 17:35)
door carphius

Is een betwisting iets wat per definitie via een vakbond dient te gebeuren?
dat zou verstandig zijn, jij gaat begin van bewijs leveren dat door de tegenpartij kan worden gebruikt

wet 3/7/1978
art 35 De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren


De bedrijfswagen op zich is natuurlijk niet mijn eigendom en ik zal deze ook in goede staat inleveren op het moment dat ik hiertoe verplicht ben. Wel stel ik mij ook de vraag of mijn (ex)werkgever mij tijdens ziekte kan verplichten naar die garage te gaan ik zit momenteel wel in de periode van gewaarborgd loon indien het ontslag om dringende reden ongeldig is. Wat met ontslag om dringende reden tijdens ziekte?