Ontslagperikelen

cimarose1
Berichten: 8

Re: Ontslagperikelen

#16 , 4 jaar 3 maand geleden (03 feb 2015 19:43)

De reden dat dit op dezelfde dag gebeurde is omdat ik ter goeder trouw gehandeld heb en mijn ontslagbrief eerder die week gewoon heb verzonden en ook een kopie in de bus van het kantoor heb gedaan samen met mijn doktersbriefje. Daags nadien aangetekend. Zij hebben, zoals uit de toon van hun sms'en blijkt en uit de confrontatie bij mij thuis, gedaan alsof ze niks ontvangen hebben en hebben mij die dag ontslaan om dringende reden. Die reden is tot op vandaag nog niet gemotiveerd.
Binnen drie werkdagen (zon- en feestdagen worden niet meegerekend, zelfs als de werknemer op die dagen diende te werken) na het ontslag om dringende reden begint een nieuwe termijn van drie werkdagen te lopen, waarbinnen de motieven van het ontslag om dringende reden formeel betekend moeten worden per aangetekend schrijven of bij gerechtsdeurwaarderexploot. In principe kan de kennisgeving van de motieven ook gebeuren door afgifte aan de andere partij van een geschrift mits een duplicaat van het geschrift door de ontvanger wordt ondertekend als bewijs van die afgifte (de handtekening van de partij die het geschrift ontvangt, is absoluut noodzakelijk voor een geldige opzegging), doch de betekening via aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot valt absoluut te verkiezen (o.a. gezien er bij die betekeningswijzen geen enkele discussie kan ontstaan over de effectieve datum van betekening).

Als dus binnen 3 werkdagen geen motivatie schrijven is, is het ontslag om dringende redenen ongeldig.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#17 , 4 jaar 3 maand geleden (03 feb 2015 20:13)

De werkgever moet de bedrijfswagen terugkrijgen, gezien hij je ontslaan heeft met dringende reden ben je niet meer in dienst. Als het ontslag later foutief blijkt, zal je een verbrekingsvergoeding krijgen die alles dekt.

Ontslag om dringende reden, zolang aan alle vorm & inhoudsvereisten voldaan zijn, kan perfect tijdens ziekte.

carphius
Topic Starter
Berichten: 24

#18 , 4 jaar 3 maand geleden (04 feb 2015 14:29)

Ik heb reeds enkele malen laten weten dat ik de wagen zonder enig probleem wil teruggeven maar dat ik niet bereid ben verplaatsingen te maken met deze wagen. Het feit dat ik niet meer in dienst ben stipuleert dat er op mijn hoofd geen ongevallenverzekering lopende is.
Hij kan mij niet dwingen tot het plegen van een strafbaar feit.


Het ontslag op zich kan perfect, dat heeft mijn advocaat ondertussen bevestigd. De vormvereiste én motivatie deugen niet, ik kan ook elk feit dat hij inroept weerleggen aan de hand van bewijzen. Is het wijs een voorstel tot dading te doen of kan ik beter een jaartje wachten
en de rechter een beslissing laten nemen?

Reclame

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#19 , 4 jaar 3 maand geleden (04 feb 2015 16:25)

waarom zou je een dading doen als je volledig in je recht staat? Dan span je gewoon een proces in en wacht je het resultaat af, dat zal dan altijd voordeliger zijn tenzij de dading quasi 100% van je vergoeding regelt (wat dan zou betekenen dat de werkgever direct inziet dat hij mis is.

Je bedrijfsmiddelen, strikt genomen dus ook je auto, moet je terugbrengen bij uitdiensttreding. Als je niet meer met die auto wil rijden, kan je een takelwagenfirma inschakelen om de auto tot daar te laten brengen. Het is echter niet omdat je niet meer in dienst bent, dat de auto niet meer verzekerd zou zijn. Maak afspraken met de werkgever dat je de wagen terugbrengt, mits natuurlijk wel een afgiftebewijs en neem eventueel foto's vna de staat van de wagen. Over eventuele kosten terugvorderen (takelfirma, eventuele taxirit naar huis), durf ik me niet uit te spreken. Ik vind hierover geen rechtspraak, al dacht ik ooit gelezen te hebben dat je perfect de taxirit naar huis zou kunnen terugeisen van de firma indien de werkgever je niet naar huis wil brengen.

carphius
Topic Starter
Berichten: 24

#20 , 4 jaar 3 maand geleden (04 feb 2015 17:13)

Ik heb geen er geen enkele behoefte aan om hem te pluimen en hier lang mee verveeld te zitten. Mijn advocaat beweert dat ik niet hoef in te gaan op zijn eis en heeft mij het begrip "schuld is haalbaar, niet draagbaar" haarfijn uitgelegd.
Natuurlijk is het zo dat ik niet ongevoelig ben voor het zoveelste feit van agressie van mijn ex-werkgever. Ik wil hem graag in het bezit stellen van zijn wagen maar ik wil niet naar zijn pijpen dansen.
Hij heeft mij kennis gegeven van het ontslag op een dag dat ik thuis was wegens ziekte. Ik kon dus onmogelijk op het eind van de "werkdag" de wagen inleveren. Ondertussen heb ik hem reeds 5 maal op de hoogte gesteld van het feit dat de wagen vrij ter zijner beschikking op de openbare weg staat geparkeerd voor mijn woning. De wagen op zich blijft natuurlijk verzekert maar ik ben geen werknemer, ik heb mijns inziens ook niet de verplichting een verplaatsing van 30 km te maken en daar gedurende een uur of langer te wachten terwijl de garage de wagen aan een controle onderwerpt alvorens hij mij een kwijting wilt geven.

of ben ik verkeerd?

JPV
Berichten: 14657
Juridisch actief: Ja

#21 , 4 jaar 3 maand geleden (04 feb 2015 21:49)

ik denk dat je verkeerd bent, gezien er reeds vonnissen zijn waarbij het bijhouden van het voertuig NA einde arbeidsovereenkomst door de werknemer bestraft werd met een dwangsom én een schadevergoeding per verloren dag.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”