Franstalig arbeidscontract

Mi Sueno
Topic Starter
Berichten: 173

Franstalig arbeidscontract

#1 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 14:19)

Mag men aan een medewerker een nederlandstalig arbeidscontract weigeren. De hoofdzetel ligt in het Franstalig landsgedeelte. De vestigingszetel waar de medewerker zijn taken uitoefent ligt in het Nederlandstalig gedeelte. De medewerker is ook Nederlandstalig. En is een concurentiebeding dan opgenomen in dit Franstalig contract geldig?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 18:53)

waar woont de medewerker? (Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Duitstalig landsgedeelte of het buitenland?)

Mi Sueno
Topic Starter
Berichten: 173

#3 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 19:02)

Woont in Vlaanderen. Het is trouwens voor allen die in Vlaanderen wonen en werken zo. Geen één krijgt een Nederlandstalig.

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 19:36)

van waaruit worden de instructies gegeven? maw: waar is de chef, aan wie moet de medewerker congé vragen?

Mi Sueno
Topic Starter
Berichten: 173

#5 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 19:41)

De chef zit ook in hetzelfde kantoor in Vlaanderen, daaraan moet verlof worden aangevraagd, die stuurt dan het akkoord door naar de boekhouder ( die doet dienst als sociaal secretariaat :). ) het contract wordt dus ook daar opgemaakt.
Er is het hoofdkantoor in frans gedeelte, een vestiging in frans gedeelte, en 2 in Vlaanderen. Elk met zijn agentschapdirecteur en personeel.

VDG2
Berichten: 785

#6 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 19:43)

Mag men aan een medewerker een nederlandstalig arbeidscontract weigeren
NEEN. Dit moet in het Nederlands gezien de vestiging in het Nederlandse taalgebied ligt. Zoniet zijn de stukken nietig.


19 JULI 1973. _ Decreet tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben of die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen. Het regelt het taalgebruik van de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. <nota : de volgende bewoordingen "of die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen" worden vernietigd door het arrest van het Arbitragehof van 30-01-1986 (B.St. 12-02-1986)>

Art. 2. De te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, is het Nederlands.

Art. 5. Worden door de werkgever in het Nederlands gesteld: alle wettelijke voorgeschreven akten en bescheiden van de werkgevers, alle boekhoudkundige documenten, alle documenten welke bestemd zijn voor hun personeel. <nota : de volgende bewoordingen "alle boekhoudkundige documenten" worden vernietigd door het arrest van het Arbitragehof van 30-01-1986 (B.St. 12-02-1986)>

Art. 10. De stukken of handelingen, die in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet, zijn nietig. De nietigheid wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#7 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 20:24)

Correct, met 2 opmerkingen:
- exploitatiezetel is niet noodzakelijk de plaats waar gewerkt wordt, moet echt de plaats zijn waar beslissingen ivm personeel genomen worden (wat hier het geval lijkt)
- de nietigheid kan geen nadelige gevolgen hebben voor de werknemer.

VDG2
Berichten: 785

#8 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 21:09)

Volledig correct JPV. Dank voor de aanvulling. :)

Nog een kleine aanvulling betreft het tweede puntje: in het Franse taaldecreet kan de nietigheid daarentegen wél nadelige gevolgen hebben voor de werknemer! Er is daar geen tempering van de nietigheid voorzien.

Mi Sueno
Topic Starter
Berichten: 173

#9 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 21:14)

Ok dank je wel voor jullie antwoorden. Ik zal het niet in het nederlands krijgen, maar wou dit toch weten. Je weet maar nooit bij ontslag....

Mi Sueno
Topic Starter
Berichten: 173

#10 , 4 jaar 4 weken geleden (25 jan 2015 21:50)

Volledig correct JPV. Dank voor de aanvulling. :)

Nog een kleine aanvulling betreft het tweede puntje: in het Franse taaldecreet kan de nietigheid daarentegen wél nadelige gevolgen hebben voor de werknemer! Er is daar geen tempering van de nietigheid voorzien.
Wat wordt hiermee dan juist bedoeld?


En stel dat ik aan mijn directeur voor alles goedkeuring moet vragen, maar dat hij dit dan aan de grote baas :) moet voorleggen en deze de finale beslissing neemt ( en hij zit in het frans taalgedeelte ) gelden er dan andere regels? Dit is een puur hypothetische vraag.

Mi Sueno
Topic Starter
Berichten: 173

#11 , 4 jaar 1 dag geleden (21 feb 2015 12:34)

Ok het contract dus gekregen, en wel degelijk in Frans na vraag om Nederlands. En dan zie je dit erin:

L'emploi du français dans les relations de travail et dans tous documents, mêmes sociaux, ne peut être en aucun cas opposable à la société étant donné que celle-ci se trouve en province de Brabant-Wallon.

Is het in dit geval dan wettelijk? Let wel de vestiging waar ik werk ligt in Vlaanderen.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#12 , 4 jaar 1 dag geleden (21 feb 2015 21:35)

niet wettelijk

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”