brief versturen of niet? - recht op werkloosheidsvergoeding

MoonlightDust
Topic Starter
Berichten: 6

brief versturen of niet? - recht op werkloosheidsvergoeding

#1 , 4 jaar 1 maand geleden (15 jan 2015 18:04)

Situatie:
Na afstuderen ben ik aan de slag gegaan bij bedrijf X, contract bepaalde duur 1 jaar. Ik ging hierna een contract onbepaalde duur krijgen, maar kreeg een doctoraatsvoorstel. Na lang twijfelen besloot ik het aan te nemen, aangezien het een unieke kans was. Nu, doe ik het absoluut niet graag, het is allesbehalve wat me voorgeschoteld werd door mijn promotor en collega's voor ik startte, en ik wil dus niet verder doen. Het is ook heel specifiek (nadien ben ik niets met dit doctoraat) en bovendien kost het de universiteit ook handenvol geld, aangezien ik met zeer dure medische toestellen werk, de kosten van mijn experimenten etc. lopen dus in de miljoenen en ik wil dit geld ook niet nodeloos blijven verspillen.
Dit besliste ik reeds 5-6 maanden na aanvang (ik startte in februari 2014), dus dit was +- juli/augustus.

Aangezien ik niet zonder inkomen kan, kon ik niet zomaar ontslag nemen. Mijn promotor was wel akkoord een einde te maken aan het contract, maar enkel met "onderlinge overeenkomst", maar dit zou dus betekenen dat ik geen werkloosheidsvergoeding kon krijgen. Nu, mijn eerste contract is van 1 jaar en loopt midden februari af. Er werd toen dus afgesproken dat ik mijn contract gewoon zou uitlopen, en intussen een en ander zou afwerken.

Ondertussen ben ik dus al 5 maanden op zoek naar werk, maar tot nu toe heb ik nog niets gevonden. Dus ik zal beroep moeten doen op een werkloosheidsuitkering zodra mijn contract afloopt. Hopelijk kan ik met de vrijgekomen tijd tienvoudig veel beter/meer solliciteren en vind ik snel een job.

Nu het einde nadert, ben ik praktische zaken aan het proberen regelen om ervoor te zorgen dat alles in orde komt. Personeelsdienst zegt dat ik op mijn laatste dag pas om een C4 mag vragen dat ze in de loop van de weken erna zullen opmaken en aangetekend versturen. Dat vind ik wel wat laat, maar ok.
Er wordt me ook gevraagd een korte brief op te stellen en die naar de departementsvoorzitter, de doctoral school en de personeelsdienst te sturen, ondertekend door mezelf en mijn promotor, waarin het volgende staat:

"Aan wie het aanbelangt,
Ondergetekenden, mijn naam en Prof. promotor , geven hierbij aan dat mijn naam de doctoraatsopleiding zal stopzetten vanaf 15 februari 2015. Deze stopzetting gebeurt in onderling overleg.
Opgesteld te Leuven op 14 januari 2015.
Datum en handtekening."

Toen ik meer info vroeg voor ik mijn handtekening hieronder zet, vertelde de administratief medewerker me, na contact met de personeelsdienst, dat deze brief onafhankelijk is van het einde van mijn contract, het gaat er puur en alleen om de doctoral school en het departement ervan op de hoogte te brengen dat ik mijn doctoraat zelf niet verder zal doen, het gaat dus niet om mijn tewerkstelling op zich. Voor de doctoral school is het belangrijk te weten dat het in "onderlinge overleg" is.

Nu, bij het lezen hiervan krijg ik weer heel wat schrik. Ik heb nu net 5-6 maanden langer hier gewerkt om toch mijn contract uit te lopen zodat ik me van een inkomen kan verzekeren, in de plaats van toen als voltijds werkloze veel actiever te kunnen solliciteren. Maar wat als ik deze brieven verstuur? Ook al loopt mijn contract ten einde, staat deze brief me niet in de weg een werkloosheidsvergoeding te kunnen aanvragen?

Volgens de administratief assistente die het ook met de personeelsdienst besproken had heeft deze brief dus niets met de werkloosleidsvergoeding te maken en heb ik er wel degelijk recht op zodra mijn contract afloopt, maar ik ben er dus absoluut niet gerust in en weet dus niet wat ik moet doen i.v.m. deze brief.

Wat raden jullie me aan te doen?
Toch gewoon die brief versturen aan de 3 partijen, of dit weigeren? Ze kunnen me toch niets doen, want mijn contract loopt toch af, ze kunnen me toch moeilijk verplichten die brief te ondertekenen en te versturen of om een nieuw contract te tekenen?

Ik denk dat ik verschillende mensen/partijen, waaronder mijn promotor, echt niet tevreden zal stellen als ik deze brief niet onderteken/verstuur, maar langs de andere kant moet ik toch in de eerste plaats aan mezelf denken en ervoor zorgen dat ik rond kan komen en de rekeningen kan betalen...

Dilemma!

Alvast bedankt voor de tips...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 4 jaar 4 weken geleden (17 jan 2015 10:56)

“Art.51.§ 1. De werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil kan uitgesloten worden van het genot van de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot 54. Onder “werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer " wordt verstaan :1° het verlaten van een passende dienstbetrekking zonder wettige reden...De bepalingen inzake werkverlating en ontslag zijn niet van toepassing :1° wanneer de werknemer vóór zijn uitkeringsaanvraag een nieuwe dienstbetrekking heeft uitgeoefend gedurende ten minste vier weken...”(25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering)

‘...maar kreeg een doctoraatsvoorstel. Na lang twijfelen besloot ik het aan te nemen...en ik wil dus niet verder doen.’

Ik ga ervan uit dat dit ’doctoraatsvoorstel’ onder toepassing valt van voornoemd art.51 en dat u geen gebruik kan maken van de ‘bijzondere regelingen’ uit art.73 e.v. van voornoemd Koninklijk besluit. Indien u niet afdoende kan aantonen dat de verlaten dienstbetrekking ‘niet passend’ was ,rest enkel nog de vier weken nieuwe dienstbetrekking.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

de reden
Berichten: 2423
Juridisch actief: Nee

#3 , 4 jaar 4 weken geleden (17 jan 2015 12:53)

ik ben het er niet volledig met eens

wet 3-7-1978
Art. 32. Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, nemen de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde :
1° door afloop van de termijn;

kb 25-11-1991
Afdeling 1. - Onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn.

Art. 44. Om uitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.


als de arbeidsovereenkomst afloopt door termijn, is hiervoor geen motivatie nodig.
het probleem zit hem in het weigeren van een passende dienstbetrekking zijnde een contractverlenging.

als die verlenging eentje is van onbepaalde duur zou je deze kunnen aanvaarden de opzegtermijnen zijn door de nieuwe regeling niet zo lang
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”