Nepvacatures

Forumuser
Topic Starter
Berichten: 15

Nepvacatures

#1 , 4 jaar 2 maand geleden (14 dec 2014 17:45)

46% van de uitzendkrachten verklaart in de enquête dat uitzendkantoren jobaanbiedingen faken om zo nieuwe kandidaat-uitzendkrachten aan te trekken en hun gegevensbank van uitzendkrachten uit te breiden.

Dit cijfer verontrust ons des te meer omdat uitzendfirma’s zich er vaak op beroepen dat ze ‘de inrijpoort zijn’ naar een vaste betrekking.
De wetgeving verbiedt dat nepvacatures worden verspreid. We moeten dus waakzaam zijn en er op toezien dat de uitzendkantoren de wet respecteren.

bron: https://www.acv-online.be/acv-online/Ik ... racht.html

Ik denk dat ik er eens in aanraking ben mee gekomen.

Is er iets wat we kunnen doen als er een vermoeden is van een nepvacature?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
ddanck
Berichten: 1517
Locatie: Antwerpen
Contacteer: Website

#2 , 4 jaar 2 maand geleden (18 dec 2014 12:19)

Uitzendbureaus mogen geen vacatures plaatsen waar geen reëel aanbod tegenoverstaat.

Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 21
1030 Brussel
telefoon : 02-553 44 73
fax :02-553 44 22
e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende
inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

21. Klachten kunnen ook worden ingediend bij :
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02 553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

22. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en
zijn uitvoeringsbesluiten :
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02-553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
Gratis je verkeersboete berekenen - www.overtreding.be
Verzoekschrift eerherstel - www.eerherstel.be
Hoeveel loonbeslag kan er bij jou gelegd worden? www.beslagcalculator.be

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”