recht of geen recht op verbrekingsvergoeding?

Marie-José
Topic Starter
Berichten: 19

recht of geen recht op verbrekingsvergoeding?

#1 , 4 jaar 2 maand geleden (01 dec 2014 10:45)

Op 31 december 2014 loopt mij vervangingscontract af, zieke collega gaat dan met pensioen dus de reden van vervanging valt dan weg.
Echter deze einddatum is 9 maanden buiten de wettelijke termijn van maximum duur van 2 jaar (vervangingscontract wegens ziekte), dus normaal liep mijn vervangingscontract al ten einde op 22 maart 2014 daar ik dit contract getekend heb met ingang van 23 maart 2012.

Is men mij dan een verbrekingsvergoeding verschuldigd daar er geen wettelijke opzeg gebeurd is door de werkgever en ik nu eigenlijk onder de arbeidsvoorwaarden van een contract met onbepaalde duur val?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 2 maand geleden (01 dec 2014 19:59)

klopt

Marie-José
Topic Starter
Berichten: 19

#3 , 4 jaar 1 maand geleden (21 jan 2015 01:24)

Of kan men mij verplichten mijn opzeg alsnog te komen uitdoen ondanks ik mijn C4 en nodige documenten al ontvangen heb op 2 januari 2015. Ben nu dus al thuis sinds 1 januari

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 jaar 1 maand geleden (21 jan 2015 08:03)

Als men je naar huis gestuurd heeft, kan men je later niet verplichten nog je opzeg te doen.

Marie-José
Topic Starter
Berichten: 19

#5 , 4 jaar 1 maand geleden (22 jan 2015 05:52)

Maar zijn nog wel verplicht de verbrekingsvergoeding te betalen dan?

Alvast thx JPV

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#6 , 4 jaar 1 maand geleden (22 jan 2015 06:10)

Maar zijn nog wel verplicht de verbrekingsvergoeding te betalen dan?

Alvast thx JPV
De sanctie voor een foutieve beeindiging van de overeenkomst is het betalen van een verbrekingsvergoeding, jij hoeft die fout niet te dekken door alsnog een opzegtermijn te gaan presteren. Ga morgen naar uw vakbond om uw ex werkgever ingebreke te laten stellen.

Als je werkloos blijft en een uitkering gaat trekken
wet 28-12-1944
art 7 [§ 12. De werknemer heeft geen recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende de periode gedekt door een vergoeding of een schadevergoeding, met uitzondering van de vergoeding wegens morele schade, waarop hij aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Nochtans, wanneer hij de vergoeding of schadevergoeding waarop hij eventueel recht heeft, niet of slechts gedeeltelijk ontvangen heeft, kan hij voor de overeenstemmende periode voorlopig werkloosheidsuitkeringen genieten, indien hij, naast de gewone voorwaarden voor het verkrijgen van laatstgenoemde uitkeringen, de volgende voorwaarden vervult :
1° zich ertoe verbinden van zijn werkgever de betaling te eisen, indien nodig langs gerechtelijke weg, van de vergoeding of schadevergoeding waarop hij eventueel recht heeft;
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”