ontslag nemen en goedkeuring krijgen met onderling akkoord ?

Poll
Topic Starter
Berichten: 1

ontslag nemen en goedkeuring krijgen met onderling akkoord ?

#1 , 4 jaar 2 maand geleden (20 nov 2014 17:37)

Hallo,
ik heb zelf mijn ontslag ingediend op het werk (openbare sector) en duidelijk vermeld in mijn ontslagbrief dat ik mijn wettelijk opgelegde vooropzegtermijn wens uit te doen van 14 dagen en 2 weken tot en met 3 december.
Daarop heb ik een brief ontvangen met goedkeuring van het schepencollege met onderling akkoord. In deze brief staat ook dat ik mijn ontslag heb aangevraagd met onderling akkoord met ingang op 3 december. En op 3 december moet ik niet meer komen werken, terwijl men vooropzegtermijn normaal gezien zou lopen tot en met 3 december.
Ook kon ik nog mijn laatste verlofdagen opnemen in mijn vooropzegtermijn omdat ik volgens hen geen opzegtermijn heb door dat onderling akkoord.

Ik versta dit niet zo goed, ik vermeld duidelijk dat ik mijn opzegtermijn zal uitdoen tot en met 3 december en vraag niet om onderling akkoord en stuur de brief ondertekend en aangetekend zoals het allemaal hoort. Maakt dit nu voor mij enig verschil uit dat ik die door hen ondertekende brief krijg waarop staat "goedkeuring met onderling akkoord" en waarin letterlijk staat dat ik onderling akkoord aanvraag terwijl dat niet zo is. Is deze brief van hen dan ook wettelijk? En maakt dit enig verschil, wordt alles nog correct uitbetaald, kan ik dan mss wel een C4 aanvragen en eventueel een uitkering ontvangen?

Hopelijk kan iemand mij hier wat duidelijkheid in scheppen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 2 maand geleden (20 nov 2014 21:22)

zal beetje afhangen van de volledige inhoud van de brief, maar langer dan 3 december zal je nooit moeten werken. Recht op werkloosheid heb je in principe niet.

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 4 jaar 2 maand geleden (22 nov 2014 12:07)

“Art.32.Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, nemen de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde :1° door afloop van de termijn;2° door voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst werd gesloten;3° door de wil van een der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is;4° door de dood van de werknemer;5° door overmacht.”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Beëindiging met wederzijds akkoord is zulke algemene wijze waarop de verbintenissen te niet gaan .Bij ontbreken van opzegging ontbreekt dan eveneens een opzeggingstermijn.
Het volstaat die brief niet te tekenen en u verder te beroepen op uw eventueel te corrigeren ‘opzegging’
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”