HP CAO fraude bij ontslagen?

HPemp
Topic Starter
Berichten: 4

HP CAO fraude bij ontslagen?

#1 , 4 jaar 3 maand geleden (28 okt 2014 20:42)

Lang verhaal... maar ik zou eens graag horen wat jullie ervan denken.

In het kort... Hewlett-Packard (HP) in Belgie ontslaat vorig jaar 265 bedienden via "work force reduction" (met CAO). In de CAO staat dat als HP meer dan 265 mensen ontslaat binnen de periode van de CAO (die eindigt eind oktober 2014) HP 100 euro penalty betaalt per extra ontslag boven de 265 aan iedereen die ontslaan is onder de CAO. 264 mensen zijn ontslagen, inclusief vriendin. Nu in augustus 2014 begint HP met 243 nieuwe ontslagen, die gebeuren/gebeurd zijn voor eind oktober 2014. De ontslagen moesten waarschijnlijk gebeuren voor het einde van het fiskaal jaar (voor HP eind oktober) om welke reden dan ook. Wat HP doet: ze onderhandelen een nieuwe CAO met de vakbonden geldig vanaf augustus 2014 tot oktober 2016 die de vorige CAO en de financiele penalties vervangen.
Ze ontslaan dus extra mensen boven de quota in de originele CAO maar willen onder de penalties onderuit komen door een nieuwe CAO te onderhandelen. Onder de originele CAO zou HP aan 507 mensen 24200 euro extra moeten uitbetalen als penalty (minus wat correcties waarschijnlijk).

Reden om naar een arbeidshof te stappen? HP heeft 2 CAO's die elkaar overlappen in tijd (de laatste vervangt de vorige volgens HP), en de ontslagen werknemers worden benadeeld door de nieuwe CAO (met goedkeuring van de vakbonden dan nog). Voor mij voelt dit aan als een soort van contract breuk/fraude: "de penalties in het originele contract staan ons niet aan, dus maken we maar een nieuw contract".
Als HP had gewacht tot na oktober 2014 met de nieuwe ontslagen was er geen vuiltje aan de lucht geweest en hadden ze de originele CAO gerespecteerd.

Origineel wilde HP het nieuws van de nieuwe ontslagen niet in het nieuws zien, maar er zijn teveel lekken :wink: , de 2 CAO's zijn geparafereerd door management en vakbondsvertegenwoordiging en neergelegd (en heb ik in pdf formaat). En HR van HP is heel openlijk over het aantal mensen ze wanneer ontslaan hebben. Voor HP stopt de telling van de ontslagen voor de originele CAO bij de 264 zodat ze geen penalties moeten betalen en vallen de 243 nieuwe ontslagen onder de nieuwe CAO.

Wat extra informatie:


Extract van de originele CAO die gaat van februari 2013 tot en met oktober 2015
Financiele stimulans om aantal ontslagen te beperken
Het collectief ontslag heeft betrekking op 265 posities die verdwijnen voor het einde van het fiscaal jaar 2014 (tot en met oktober 2014).
Partijen erkennen de noodzaak van een financiele stimulans zodat alles wordt in het werk gesteld om verlies van meer jobs te vermijden.
Indien meer dan 265 ontslagen om economische of technische reden zouden plaats vinden in de periode van 17 oktober 2012 tot eind oktober 2014 dan gelden volgende boete-bedragen per overschrijding:
Het aantal van 265 wordt verminderd met elk van de posities die aanleiding geven tot het verminderen van het aantal ontslagen, zoals in dit hoofdstuk beschreven.
Deze vermindering wordt gecorrigeerd voor de medewerkers die een passende aangeboden functie weigeren. Een invulling van een open positie die in afwijking van de bovenstaande regels door de directie wordt geweigerd, verlaagt dit aantal.
Ten einde de berekening correct te kunnen maken, zal de directie nominatief rapporteren aan de syndicale afvaardiging over de door getroffen medewerkers ingevulde en geweigerde posities.
De Onderneming zal een bijkomende vergoeding bełalen aan elk van de werknemers die ontslagen worden łijdens de duurłijd van deze CAO, berekend ais volgt:
100 EUR x aanłal ontslagen boven het volgens dit hoofdstuk berekende maximum aantal ontslagen.
Niet voorziene ontslagen ten gevolge van het vroegtijdig beeindigen van bestaande klantencontracten of verminderde afname binnen klantencontracten, telkens op initiatief van de klant, worden niet verrekend bij de toekenning van deze bijkomende vergoeding, na bespreking van het dossier met de syndicale afvaardiging en mits voorafgaande toepassing van de maatregelen voorzien in dit hoofdstuk.
Deze vergoeding is betaalbaar op 1 november 2014.
Extract van de nieuwe CAO die gaat van augustus 2014 tot en met oktober 2016
Op een bijzondere vergadering van de ondernemingsraad van 10 juni 2014 heeft het management van HP de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties op de hoogte gesteld van haar intentie om over te gaan tot een collectief ontslag omwille van economische en technische redenen (hierna “het collectief ontslag”) van 300 werknemers.
Tijdens deze en hierop volgende vergaderingen van de ondernemingsraad hebben de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties vragen kunnen stellen en alternatieven kunnen formuleren. De Onderneming wenst nog steeds over te gaan tot 300 ontslagen.
De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties bevestigen dat aan de door artikel 66 e.v. van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en door CAO nr. 24 opgelegde voorwaarden en meer bepaald de voorafgaandelijke informatie- en raadplegingsprocedure voldaan werd, zoals bevestigd in een verslag van de ondernemingsraad dd 16 juni 2014.
Tussen partijen werd een akkoord bereikt over een sociaal plan met begeleidingsmaatregelen van toepassing op de bedienden die in het kader van het collectief ontslag ontslagen worden. Partijen wensen hun akkoord vast te leggen in deze collectieve arbeidsovereenkomst die de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2013, inclusief de financiele Stimulans om het aantal ontslagen te beperken, integraal vervangt met ingang van 1 augustus 2014.

Indien meer dan 300 ontslagen om economische of technische reden zouden plaatsvinden in de Periode van laugustus 2014 tot eind Oktober 2015 dan gelden volgende boete-bedragen per overschrijding:
Het aantal van 300 wordt verminderd met elk van de posities die aanleiding geven tot het verminderen van het aantal ontslagen, zoals in dit hoofdstuk beschreven. Deze vermindering wordt gecorrigeerd voor de medewerkers die een passende aangeboden functie weigeren. Een invulling van een open positie die in afwijking van de bovenstaande regels door de directie wordt geweigerd, verlaagt dit aantal.
Ten einde de berekening correct te kunnen maken, zal de directie nominatief rapporteren aan de syndicale afvaardiging over de door getroffen medewerkers ingevulde en geweigerde posities.
De Onderneming zal een bijkomende vergoeding betalen aan elk van de werknemers die ontslagen worden tijdens de duurtijd van deze CAO, berekend als volgt:
100 EUR x aantal ontslagen boven het volgens dit hoofdstuk berekende maximum aantal ontslagen.
Niet voorziene ontslagen ten gevolge van het vroegtijdig beendigen van bestaande klantencontracten of verminderde afname binnen klantencontracten, telkens op initiatief van de klant, worden niet verrekend bij de toekenning van deze bijkomende vergoeding, na bespreking van het dossier met de syndicale afvaardiging en mits voorafgaande toepassing van de maatregelen voorzien in dit hoofdstuk.
Deze vergoeding is betaalbaar op 1 november 2015.
Laatste extract spreekt over 300 ontslagen: dit zijn 243 voor eind oktober 2014, de rest in FY 2015.

Reden voor ontslagen werknemers om naar een arbeidshof te stappen? Of geen haalbare kaart?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 3 maand geleden (28 okt 2014 21:45)

imho niet haalbaar: de vorige CAO houdt op te bestaan op 01/08/2014, er kunnen voor zaken die nadien gebeuren dan ook geen bedragen geeist worden.

De CAO ziet er verder normaal uit: er wordt een voordeel gegeven (de kans is groot dat er effectief een vergoeding uitbetaald zal moeten worden) aan meer werknemers dan vroger, zodat de vakbond zeker een algemeen voordeel kan bepleiten.

HPemp
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 4 jaar 3 maand geleden (29 okt 2014 02:49)

De originele CAO liep normaal wel tot 31/10/2014, niet tot 01/08/2014. Nu komt HP onder de penalties uit door van de originele CAO 3 maanden "af te doen". Voor de mensen die ontslaan zijn is dat toch een nadeel? Het voordeel voor HP is dat ze niet +-10 miljoen euro extra moeten betalen om het ontslag quota te overschrijden (wat de bedoeling was van de financiele penalties).

De penalty clause van 300 in de nieuwe CAO is ook "dead letter", als HP het zint zullen ze het gewoon met de vakbonden over een half jaar op een akkoordje gooien en het quota verzetten naar bv 500 ontslagen door een nieuwe CAO te laten goedkeuren voor 500 en die de oude in tijd "inkort".

Reclame

HPemp
Topic Starter
Berichten: 4

#4 , 4 jaar 3 maand geleden (29 okt 2014 03:42)

Volgens de CAO is de intentie om over te gaan tot ontslaan (op een bijzonder ondernemingsraad) gebeurd op 10 juni 2014, neerlegging van de nieuwe CAO is 23 juni 2014. HP had gewoon de oude CAO kunnen laten uitdoen en dan de nieuwe CAO laten ingaan vanaf november 2014, en mensen pas ontslaan na oktober 2014. Omdat HP om fiskale redenen de mensen kwijt wilde zijn voor oktober 2014 hebben ze imho de huidige constructie opgezet.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 4 jaar 3 maand geleden (29 okt 2014 06:31)

De originele CAO liep normaal wel tot 31/10/2014, niet tot 01/08/2014.
maar die originele is in onderling akkoord gewijzigd.
Nu komt HP onder de penalties uit door van de originele CAO 3 maanden "af te doen". Voor de mensen die ontslaan zijn is dat toch een nadeel? Het voordeel voor HP is dat ze niet +-10 miljoen euro extra moeten betalen om het ontslag quota te overschrijden (wat de bedoeling was van de financiele penalties).
voor de mensen die ontslagen zijn is het een nadeel, maar check eens de volledige CAO (alle punten)?

De penalty clause van 300 in de nieuwe CAO is ook "dead letter", als HP het zint zullen ze het gewoon met de vakbonden over een half jaar op een akkoordje gooien en het quota verzetten naar bv 500 ontslagen door een nieuwe CAO te laten goedkeuren voor 500 en die de oude in tijd "inkort".
ik zie niet in waarom de vakbonden bij HP zomaar een slechtere CAO zouden goedkeuren.

HPemp
Topic Starter
Berichten: 4

#6 , 4 jaar 3 maand geleden (29 okt 2014 19:46)

maar die originele is in onderling akkoord gewijzigd.
Tussen vakbonden en HP mangement ja, maar daar heeft m'n ontslagen vriendin niet veel aan. Ik betwijfel ook of de vakbonden nog wel de rechten verdedigen van de mensen die al weg zijn uit het bedrijf.
voor de mensen die ontslagen zijn is het een nadeel, maar check eens de volledige CAO (alle punten)?
Wat bedoel je daar mee? De nieuwe CAO is een kopietje van de vorige met dezelfde voorwaarden, voor een nieuwe periode en dat de nieuwe CAO de penalty clause van de oude nietig maakt, ik denk niet dat ze lang aan de nieuwe CAO gewerkt of onderhandeld hebben. Normaal heb je een ook overlegperiode van maximum 2 keer 3 maand voor een CAO, die hebben ze bij deze ook overgeslagen met goedkeuring van de vakbonden. HP Belgie moest dringend mensen ontslaan om fiskale/monetaire redenen voor eind oktober 2014.
M'n vriendin is ontslagen onder de oude CAO, had HP geen nieuwe CAO bedongen en ze hadden de ontslagen uitgevoerd zoals nu, hadden ze de penalty clause van de oude CAO moeten uitbetalen. De nieuwe CAO is in mijn ogen een truukje om de penalty te vermijden van de oude CAO. Vraag is of je daar wat mee uithaalt bij een arbeidshof, maar in uw visie dus niet?
ik zie niet in waarom de vakbonden bij HP zomaar een slechtere CAO zouden goedkeuren.
De CAO is quasi hetzelfde, zelfde voorwaarden voor de extra mensen die ze ontslaan. Alleen dat ze de penalty clausule in de oude CAO ongedaan maken. De nieuwe mensen die ontslaan worden klagen niet omdat ze dezelfde voorwaarden krijgen als de laatste keer, en de mensen die eerder ontslaan zijn weten zelfs niet dat er een nieuwe CAO is. Vermoeden is dat de vakbonden wat onder druk gezet zijn in de stijl van... "we spreken niet meer over de boete clausule, en als jullie als vakbond vervelend doen ontslaan we 400 mensen ipv 300". En de vakbonden bij HP zijn wat "push-overs", het is niet de gewoonte dat HP bedienden bv staken.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#7 , 4 jaar 3 maand geleden (30 okt 2014 05:56)

maar die originele is in onderling akkoord gewijzigd.
Tussen vakbonden en HP mangement ja, maar daar heeft m'n ontslagen vriendin niet veel aan. Ik betwijfel ook of de vakbonden nog wel de rechten verdedigen van de mensen die al weg zijn uit het bedrijf.

Wat bedoel je daar mee? De nieuwe CAO is een kopietje van de vorige met dezelfde voorwaarden, voor een nieuwe periode
dat kan al een reden zijn. Als daar een tewerkstellingsgarantie instaat van bvb maw 300 ontslagen of een verlenging van bepaalde sociale voordelen, kan dit een reden zijn om dit te ondertekenen. Zomaar zal een vakbond dit immers nooit ondertekenen als er geen voordeel bij zou zijn.
ik zie niet in waarom de vakbonden bij HP zomaar een slechtere CAO zouden goedkeuren.
De CAO is quasi hetzelfde, zelfde voorwaarden voor de extra mensen die ze ontslaan. Alleen dat ze de penalty clausule in de oude CAO ongedaan maken. De nieuwe mensen die ontslaan worden klagen niet omdat ze dezelfde voorwaarden krijgen als de laatste keer, en de mensen die eerder ontslaan zijn weten zelfs niet dat er een nieuwe CAO is. Vermoeden is dat de vakbonden wat onder druk gezet zijn in de stijl van... "we spreken niet meer over de boete clausule, en als jullie als vakbond vervelend doen ontslaan we 400 mensen ipv 300". En de vakbonden bij HP zijn wat "push-overs", het is niet de gewoonte dat HP bedienden bv staken.
de 300 waren al aangekondigd in juni, ze zullen echt niet plotseling hoger gaan, hp zal zichzelf ook niet overkannabiliseren. Vakbonden zijn niet onder indruk van dergelijke dreigementen.

Het stond je vriendin overigens vrij om zelf kandidaat delegee/syndicaal afgevaardigde te zijn bij HP.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”