Mogelijk ontslag na 13 jaar werkervaring

Kristel1982
Topic Starter
Berichten: 4

Mogelijk ontslag na 13 jaar werkervaring

#1 , 4 jaar 4 maand geleden (21 okt 2014 10:25)

Beste,

Mijn vriend werkt reeds 13 jaar trouw bij een familiebedrijf waar hij aan een zeer laag loon werkt (barema). Hij heeft steeds correct zijn taken uitgevoerd en stelde regelmatig verbetervoorstellen voor om de werking binnen de firma te optimaliseren. Hier werd nooit een gevolg aan gegeven.

Na 13 jaar trouwe dienst is mijn vriend stilletjes aan het uitkijken naar een nieuwe uitdaging omwille van diverse redenen. Na al deze jaren werd opslag hem steeds geweigerd, de zaakvoerder communiceert enkel schriftelijk via e-mail of aangetekend schrijven, er wordt niets gedaan met verbetervoorstellen en bovendien krijgt mijn vriend meer en meer taken toegeschoven als er collega's afwezig zijn. Daarnaast zijn de collega's ook gedemotiveerd met de manier van werken binnen het bedrijf waardoor de samenwerking niet altijd optimaal verloopt.

Mijn vriend heeft vriendelijk bedankt voor deze bijkomende taken. Hierop heeft de zaakvoerder gereageerd met een aangetekend schrijven waarin hij uitdrukkelijk vermeldt dat hij een dergelijke houding niet aanvaardt en hij meegeeft dat mijn vriend de collega's via e-mail moet meegeven dat het om een 'vergissing' gaat dat hij deze taken niet wenste uit te voeren. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan dit 'wettig' verzoek, zal er zich een functioneringsprobleem voordoen.

Kan de zaakvoerder op basis van bovenstaande een ontslag bieden om dringende reden? Wat zijn hier de rechten en plichten van mijn vriend in deze situatie?

Een bijkomende en niet onbelangrijke opmerking is dat wij sinds kort een 2e kindje in ons gezin hebben wat maakt dat mijn vriend door de aangepaste situatie soms te laat komt. Een jaar geleden heeft hij voor het te laat komen al eens een tweetal aangetekende brieven ontvangen. Dit is helaas de manier van communiceren binnen dit bedrijf.
Nu is mijn vraag hierover of de zaakvoerder na een jaar hierop kan terugkomen op deze aangetekende brieven en dit mee mag opnemen in een ontslag om dringende reden.
Weet wel dat mijn vriend al deze uren telkens inhaalt en bovendien heeft hij een schriftelijke melding van de firma dat deze uren van zijn overuren worden afgetrokken. Er is hier dus geen sprake over te weinig werken en zal steeds al zijn wettelijke uren presteren.

Alvast dank voor jullie advies.

Mvg,

Kristel P

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
zertyx
Berichten: 216
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 4 maand geleden (21 okt 2014 11:41)

Een ontslag om dringende redenen moet volgen binnen de drie werkdagen nadat de werkgever kennis krijgt van de feiten die aanleiding zijn voor het ontslag.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#3 , 4 jaar 4 maand geleden (21 okt 2014 12:50)

als hij nu nog eens te laat komt en dit niet schriftelijk motiveert (en/of gebruik maakt van zijn dagen familiaal verlof) kan dit wel degelijk een probleem zijn, gezien uit wat je schrijft je man bij een volgende fout eventueel een opeenstapeling van kleine fouten kan verweten worden die wel degelijk een dringende reden kunnen uitmaken.

Ik zou zo vlug mogelijk reageren op de aangetekende zendingen om verdere problemen te vermijden.

Wat zertyx zegt klopt natuurlijk wel, enkel op basis van de vorige situaties kan hij dus nu normaal gezien niet om dringende redenen ontslagen worden.

Kan je overigens eens duidelijk maken wat je bedoelt met "door de aangepaste situatie soms te laat komt"? De wetgever ziet dit (zoals je het schrijft) niet direct als een geldige reden om te laat te komen, zelfs al haal je later je uren in. Dat hij 2 kinderen heeft is een situatie die hij ondertussen toch al zou moeten weten en waarop hij zijn leven dus reeds zou moeten afgestemd hebben (vroeger opstaan, vroeger vertrekken, ...)

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”