sollicitatie verlof

gbuyle
Topic Starter
Berichten: 6

sollicitatie verlof

#1 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 14:43)

Hallo,

Ik heb onlangs ontslag genomen en ik heb hier een ontslagbrief voor opgemaakt welke voor acceptatie werd ondertekend door mijn werkgever.
Nu wenst mijn werkgever deze ontslagbrief nog aan te passen.
1. Kan dat zomaar aan een opgemaakte brief welke voor ontvangst werd getekend nog aanpassingen doen?
2. De aanpassingen die men wil doen is er in vermelden om aftezien van sollicitatieverlof tijden opzeg periode.

Wat indien ik niet akkoord ga met deze nieuwe aanpassingen?
Behoud ik het recht om sollicitatieverlof te nemen?

Met vriendelijke groeten,
Guy

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 15:16)

Je hoeft niet akkoord te gaan, je blijft het recht houden. Dit recht is zelfs van dwingende aard, je kan er dus bij overeenkomst niet van afwijken.

gbuyle
Topic Starter
Berichten: 6

#3 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 15:19)

Indien ik niet akkoord ga, en dus wel sollicitatieverlof neem kan mijn werkgever dan eisen dat ik de maximale opzegtermijn moet uitdoen ipv. de afgesproken verkorte termijn?

Reclame

gbuyle
Topic Starter
Berichten: 6

#4 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 15:31)

Recht op sollicitatieverlof
In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, heb je wel degelijk recht op sollicitatieverlof wanneer je zelf je opzeg geeft en dit vanaf het moment dat je opzegperiode start. Tijdens deze afwezigheid heb je recht op de doorbetaling van je loon alsof je gewerkt zou hebben. Sollicitatieverlof is dus met andere woorden betaald verlof. Uiteraard is het de bedoeling dat je tijdens deze dagen of halve dagen effectief op zoek gaat naar een nieuwe job, je hoeft hiervoor geen bewijs te bezorgen aan je werkgever. Wanneer je werkgever echter vermoedt dat je betaalde sollicitatiedagen opneemt zonder dat je op zoek gaat naar nieuw werk, dan moet hij hiervoor zelf het bewijs leveren.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 17:28)

heb je het akkoord over die verkorte termijn al op papier (getekend)?

gbuyle
Topic Starter
Berichten: 6

#6 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 21:52)

In mijn ontslag brief welke ondertekend is voor ontvangst staat het volgende vermeld:

"... In onderling overleg werd de opzeggingstermijn ingekort tot 7 weken.
Deze zal ingaan op maandag 29 september 2014 en eindigen op vrijdag 14 november 2014"

De HR dienst wenst hier nu volgende voorwaarden aan toevoegen:
- Het aantal nog te nemen verlofdagen tijdens de opzegtermijn.
- Betrokken ziet af van het nemen van sollicitatieverlof.

=> kunnen deze extra voorwaarden nog toegevoegd worden aan een ondertekende brief voor ontvangst?
=> indien ik niet akkoord ga met deze extra voorwaarden kan mijn huidige werkgever eisen dat ik de volledig maximale opzeggingstermijn
uit doe?
=> dit lijkt me een soort van chantage of drukkingsmanier en een aantasting van een verworven recht.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#7 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 22:07)

is de brief nu voor acceptatie (=aanvaarding) getekend of voor ontvangst? Wie heeft die ontslagbrief getekend voor ontvangst/acceptatie? Is de brief/opzegtermijn door de werkgever eerder dan vandaag betwist?

Turaki
Berichten: 6870

#8 , 4 jaar 4 maand geleden (07 okt 2014 22:11)

Waarom wil u uw opzegtermijn inkorten? Als u al een andere job heeft, heeft u in principe geen recht meer op sollicitatieverlof.

gbuyle
Topic Starter
Berichten: 6

#9 , 4 jaar 4 maand geleden (08 okt 2014 07:47)

- De brief werd "voor ontvangst" ondertekend.
- ondertekend in opdracht door een HR verantwoordelijke.
- Mijn directe manager heeft zijn akkoord gegeven over de opzegtermijn tot 7 weken te beperken.
- Er is geen betwisting geweest betreffende de opzegtermijn, in onderling overleg is dit gebeurt.
Ik had voorgesteld om eind van de maand (31 oktober) als einde opzegtermijn en mijn manager stelde het compromis voor van 15 november.

de reden
Berichten: 2430
Juridisch actief: Nee

#10 , 4 jaar 4 maand geleden (08 okt 2014 09:57)

In mijn ontslag brief welke ondertekend is voor ontvangst staat het volgende vermeld:

"... In onderling overleg werd de opzeggingstermijn ingekort tot 7 weken.
Deze zal ingaan op maandag 29 september 2014 en eindigen op vrijdag 14 november 2014"

De HR dienst wenst hier nu volgende voorwaarden aan toevoegen:
- Het aantal nog te nemen verlofdagen tijdens de opzegtermijn.
- Betrokken ziet af van het nemen van sollicitatieverlof.

=> kunnen deze extra voorwaarden nog toegevoegd worden aan een ondertekende brief voor ontvangst?
opzeggingstermijn kan je niet inkorten. je kan de arbeidsovereenkomst wel vroeger beeindigen met onderlinge overeenkomst maar hoe kan je een onderlinge overeenkomst bewijzen als er enkel is ondertekend voor ontvangst?

mijne inziens heeft je werkgever recht op een verbrekingsvergoeding voor minstens de resterende duur van de opzeggingstermijn. je ontslagbrief moet het begin en duur van de opzeggingstermijn bevatten. je zal best het aanbod aanvaarden
gelet op art 44 , 25/11/1991 heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering wegens vrijwillig werkloos
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#11 , 4 jaar 4 maand geleden (08 okt 2014 15:11)

eens de opzegtermijn gegeven is, kan je deze wel degelijk inkorten.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#12 , 4 jaar 4 maand geleden (08 okt 2014 15:15)

- De brief werd "voor ontvangst" ondertekend.
- ondertekend in opdracht door een HR verantwoordelijke.
- Mijn directe manager heeft zijn akkoord gegeven over de opzegtermijn tot 7 weken te beperken.
- Er is geen betwisting geweest betreffende de opzegtermijn, in onderling overleg is dit gebeurt.
Ik had voorgesteld om eind van de maand (31 oktober) als einde opzegtermijn en mijn manager stelde het compromis voor van 15 november.
voor ontvangst en nadien geen betwisting van de opzegtermijn? Dan is er geen probleem. De werkgever heeft de eventuele te korte opzegtermijn zelf gedekt, deze opzeg is dus niet nietig zoals "de reden" beweert.

gbuyle
Topic Starter
Berichten: 6

#13 , 4 jaar 4 maand geleden (08 okt 2014 15:51)

inderdaad, het geschil is opgelost en er werden geen aanpassingen gemaakt.
Hartelijk dank voor het advies en snelle reacties.

Guy

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”