Pesterijen vanuit de werkgever

AVB
Topic Starter
Berichten: 3

Pesterijen vanuit de werkgever

#1 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 12:54)

Beste forumleden,

Graag even jullie advies.

Mijn vriendin is zwanger. Zij is een aantal maanden geleden begonnen bij een nieuwe werkgever in de privesector. Kort na de in diens treding bleek zij zwanger te zijn, echter is er in de sector geen werkverwijdering wegens geen risico. Zij wil zelf ook graag doorwerken tot kort voor haar bevalling. Voor een functie waar zij normaal gezien enkele weken opleiding dient te krijgen heeft zij 4 dagen opleiding genoten. Collega's die nu opstarten krijgen minstens 2 weken. In eerste instantie reageerde de werkgever goed op de zwangerschap, en waren zij blij met de belofte dat zij wil doorwerken tot vrij kort voor de bevalling. Echter hebben zij nu een vervanger in dienst genomen voor mijn vriendin en doen ze er alles aan om mijn vriendin het werk onmogelijk te maken. De verantwoordelijke van de vestiging heeft reeds letterlijk gezegd dat ze " dankzij haar nu met een dubbele loonkost zitten".
Er is dus sinds de zwangerschap een fundamentele verandering in het gedrag naar mijn vriendin.

Een onderzoek van het “Workplace Bullying Institute” (WBI) in de Verenigde Staten leverde een lijst op met de meest toegepaste pesterijen.
Ik highlight in het blauw waar de werkgever zich onder andere "schuldig" aan maakt.

1. Iemand valselijk beschuldigen van fouten die eigenlijk niet gemaakt zijn (71 %)
2. Staren, gadeslaan en non-verbale intimidatie met een duidelijke vijandige intentie (68%)
3. Het ridiculiseren van iemand zijn gedachten en gevoelens in vergaderingen (Dat is toch belachelijk …) (64%)
4. Het volledig negeren van iemand en afzonderen van de anderen (64%)
5. Het tentoonspreiden van onvoorstelbare stemmingswisselingen voor een groep mensen (61%)
6. Het terstond maken van eigen “regels” die hij/zij zelf niet volgt (61%)
7. Het negeren en niet in acht nemen van voorbeeldig werk van een goede kwaliteit ondanks bewijzen ervan (58%)
8. Zeer harde en gedurig aan kritieken uiten ten opzichte van het doelwit en een andere standaard hanteren voor die persoon (57%)
9. Starten of geen halt toeroepen aan destructieve geruchten en roddels over een bepaald persoon (56%)
10. Het aanmoedigen van mensen om zich te keren tegen het doelwit (55%)
11. Het isoleren en het uitpikken van één iemand ten aanstaan van zijn collega’s, sociaal of fysisch (54%)
12. Publiekelijk onwaardig en grof, maar niet illegaal, gedrag tentoonspreiden (53%)
13. Schreeuwen en roepen in het bijzijn van anderen om één iemand te vernederen (53%)
14. Het nemen van de erkenning voor werk dat gedaan werd door anderen (47%)
15. Het misbruiken van het evaluatieproces door het liegen over iemand zijn prestaties (46%)
16. Iemand als rebels of subversief verklaren na het niet opvolgen van willekeurige bevelen (46%)
17. Confidentiële informatie gebruiken voor het vernederen van iemand (privé of publiekelijk) (45%)
18. Represailles nemen ten aanzien van iemand die een klacht heeft neergelegd (45%)
19. Pijnlijke woorden en beledigingen uiten gebaseerd op geslacht, ras, accent, taal of handicap.
20. Ongewenste taken opleggen bij wijze van straf (44%)
21. Onrealistische verwachtingen scheppen voor iemand (werklast, deadlines, taken, …) (44%)
22. Een ongefundeerde campagne voeren om iemand te verjagen, deze poging wordt niet in vraag gesteld en tegengehouden door de werkgever (43%)
23. Het aanmoedigen van een persoon om ontslag te nemen of te muteren ten aanzien van verdere afstraffingen (43%)
24. Saboteren van de bijdrage van iemand tot een gemeenschappelijke doelstelling of verloning (41%)
25. Verzekeren dat iemand zijn project zal falen door het zelf niet uitvoeren van noodzakelijke taken (telefoontjes aannemen, tekenen van documenten, contact onderhouden met klanten, …) (40%)

Bovenstaande zaken zijn samen te vatten in het compleet isoleren en negeren van mijn vriendin tov collega's, het doelbewust zoeken naar niet gemaakte fouten om dringende redenen te hebben om mijn vriendin te ontslaan en hiermee dreigen, compleet strippen van het takenpakket zodat zij op dit moment niets anders krijgt te doen dan klasseren, constante opmerkingen die tot doel hebben het moraal te ondermijnen, en zo verder. De werkgever komt zijn/haar verplichting dus niet na om een werksfeer te creeeren voor de werknemer die werkbaar en constructief is.

Ikzelf mag mij wettelijk gezien niet bemoeien en de werkgever aanspreken op dit gedrag als ik me niet vergis aangezien die een zware beroepsfout is, en dit dus koren op de molen zou zijn van de werkgever. Echter wil ik wel graag jullie advies inwinnen, een advies dat verder gaat dan "laat haar door de dokter thuiszetten.". Voor alle duidelijkheid, mijn vriendin doet haar werk zeer graag maar deze situatie is zowel voor haarzelf als voor het ongeboren kindje niet gezond. Zij heeft altijd alle intenties gehad om te blijven werken tot voorbij de 8 maanden en terug te keren na haar zwangerschap.

Alvast bedankt voor jullie deskundig advies.

Met vriendelijke groeten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 13:04)

Ikzelf mag mij wettelijk gezien niet bemoeien
niemand kan je dat verbieden, maar het heeft imho geen enkel nut.
en de werkgever aanspreken op dit gedrag als ik me niet vergis aangezien die een zware beroepsfout is,
jij kan bij de werkgever geen beroepsfout maken.
en dit dus koren op de molen zou zijn van de werkgever. Echter wil ik wel graag jullie advies inwinnen, een advies dat verder gaat dan "laat haar door de dokter thuiszetten.". Voor alle duidelijkheid, mijn vriendin doet haar werk zeer graag maar deze situatie is zowel voor haarzelf als voor het ongeboren kindje niet gezond. Zij heeft altijd alle intenties gehad om te blijven werken tot voorbij de 8 maanden en terug te keren na haar zwangerschap.

Alvast bedankt voor jullie deskundig advies.

Met vriendelijke groeten.
advies: indien ze zélf aanvoelt dat ze gepest wordt, hiervan melding laten maken bij de dienst voor preventie en bescherming op het werk, met vermelding van de concrete klachten die ze heeft. Indien ze er aan onderdoor gaat, moet ze effectief wel thuisblijven.

AVB
Topic Starter
Berichten: 3

#3 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 13:35)

@ JPV dank voor de reactie. Naar wat ik weet kan ik geen beroepsfout kan plegen maar kan haar wel een beroepsfout worden aangewreven omdat ik op de hoogte ben van interne zaken en daarop reageer naar haar werkgever. Is deze veronderstelling niet correct?

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 16:26)

wat zou er intern zijn aan het feit dat je vriendin klaagt over pesterijen op het werk? Maar ik zie geen enkel nut in het lastig vallen van de werkgever als partner van iemand die gepest wordt. Dat zal de situatie niet verbeteren, zeker niet als de werkgever zelf pester zou zijn.

Het is jij niet die het dient op te lossen, het is je vriendin die het moet oplossen, zij moet daar blijven werken (als ze dat wil). En daar zijn maar enkele opties voor, geen enkele optie betekent dat jij daar nodig zou zijn. (sorry dat het mss aanvallend klinkt, maar ik heb de praktijkervaring dat partners van mensen die zich betrekken in ruzies, meestal het enkel nog erger maken).

Franciscus
Berichten: 31991

#5 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 16:32)

Kan dat laatste alleen maar bijtreden. Ben als diensthoofd verschillende malen geconfronteerd geweest met ouders ( moeder of vader) of vriend(in) die hun beklag kwamen doen over ofwel de partner van hun kind die bij ons werkte of die gunsten kwamen vragen....
Uiteraard werd er altijd beleefd geluisterd maar eindfase was steeds ... dit is werk ... wij moeien ons niet met uw of hun privé leven en u kan en mag zich niet moeien met hun werk en onze organisatie.

AVB
Topic Starter
Berichten: 3

#6 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 17:16)

Ik werk als kaderlid bij een speler op de retailmarkt en weet dus ook uit ervaring dat ik mij niet rechtstreeks in deze zaken mag mengen. In discussie gaan met de werkgever is niet alleen zinloos maar kan weldegelijk tegen haar gebruikt worden. En ik neem dat zeker niet aanvallend op. ;)

Franciscus
Berichten: 31991

#7 , 4 jaar 6 maand geleden (14 aug 2014 18:13)

Doen wat JVP zegt -- zij kan ook al de gesprekken opnemen is perfect wettelijk.
PS als mijn medewerker zelf kwam zeggen lastig gevallen te worden door bijna ex en ex schoonmoeder ...dat is iets anders en daar gingen wij wel op in. Ex schoonmoeder vriendelijk verzoeken bedrijfs'domein' te verlaten of dat anders politie zou ingeschakeld worden. Medewerker toelating geven via 'achterpoort' binnen en buiten te rijden enz...

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”