Ontslag, maar dwingende reden of verbreking?

puttemanp
Topic Starter
Berichten: 501

Ontslag, maar dwingende reden of verbreking?

#1 , 4 jaar 6 maand geleden (06 aug 2014 18:00)

Een vraagje voor de specialisten:

- Bediende schiet op vrijdag 18/7 in een spaanse collère na een simpele
opmerking. Er worden ons allerlei verwijten naar het hoofd gegooid, niet
alleen over het werk, maar ook over ons privé leven.
- Dag erna valt bediende met attest ziek gedurende 14 dagen (attest 19/7 tem.
2/8).
- Bediende heeft verlof gepland van 4/8 tem 9/8.
- Maandag 4/8 krijgen wij een verlenging van dit ziekteverlof tem. 16/8
- Bij het verwittigen van de collega's over de afwezigheid van eerstgenoemde,
meldt één van hen dat bediende op vrijdag 18/7 gedreigd heeft tov. hem met
afwezigheid (ze zullen wel zien of ze zonder mij kunnen. Als ze echt denken
dat ze zonder mij kunnen gaan ze nog hun ogen open trekken. Zonder mij draait
den boel hier niet).
- Opvallend is ook dat vorig jaar, dezelfde periode net hetzelfde gebeurd is.
24/7 woordenwisseling, 26/7 ziek gevallen tot 3/8. Daarna verlof van 5/8 tem.
17/8. Maw: identiek dezelfde periode als dit jaar.

Gezien dit alles zijn wij uiteraard alle vertrouwen in deze persoon kwijt. Is
een ontslag om dringende redenen hier mogelijk (gezien de bedreigingen die ze
ook uitgevoerd heeft).

Ik vond uit verschillende bronnen dat een 'comfort medisch attest' genoeg is om een ontslag om dwingende reden te rechtvaardigen. Dit gecombineerd met haar dreigingen en dezelfde periode ziekte vorig jaar lijkt mij toch een aanwijzing dat ze tenminste de kantjes ervan af loopt.

Een controlearts werd vandaag op pad gestuurd. Hier wist het sociaal secretariaat te melden dat indien ze niet aanwezig is, noch verschijnt op de afspraak die de controlearts in zo'n geval maakt, we hoogstens het gewaarborgd loon (sinds het begin van de ziekte) kunnen inhouden. Ook hier lees ik hier en daar andere dingen. Er zou blijken dat het voor de werknemer verplicht is, bij het niet aanwezig zijn (op vakantie zijn vermits ze deze week eigenlijk verlof had) tijdens periode van ziekte, dit te melden aan de werkgever en te melden waar de controlearts dan wel terecht kan voor het controlebezoek. Dit verzuimen zou een zware fout kunnen betekenen die een ontslag om dwingende reden rechtvaardigd.

Meningen graag.

P.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 6 maand geleden (06 aug 2014 20:56)

Gezien dit alles zijn wij uiteraard alle vertrouwen in deze persoon kwijt. Is
een ontslag om dringende redenen hier mogelijk (gezien de bedreigingen die ze
ook uitgevoerd heeft).
nee, beantwoordt niet aan de vormfeiten. Je bent veel te laat om een DRINGENDE reden voor ontslag te baseren op feiten van 18/07.
Ik vond uit verschillende bronnen dat een 'comfort medisch attest' genoeg is om een ontslag om dwingende reden te rechtvaardigen. Dit gecombineerd met haar dreigingen en dezelfde periode ziekte vorig jaar lijkt mij toch een aanwijzing dat ze tenminste de kantjes ervan af loopt.
je moet natuurlijk dat "comfort medisch attest" kunnen bewijzen. Dat kan je zelf niet, moet een arts doen.
Een controlearts werd vandaag op pad gestuurd. Hier wist het sociaal secretariaat te melden dat indien ze niet aanwezig is, noch verschijnt op de afspraak die de controlearts in zo'n geval maakt, we hoogstens het gewaarborgd loon (sinds het begin van de ziekte) kunnen inhouden.
klopt, is wet vanaf 01/01/2014, vandaar wss dat je die andere zaken nog las.
Ook hier lees ik hier en daar andere dingen. Er zou blijken dat het voor de werknemer verplicht is, bij het niet aanwezig zijn (op vakantie zijn vermits ze deze week eigenlijk verlof had) tijdens periode van ziekte, dit te melden aan de werkgever en te melden waar de controlearts dan wel terecht kan voor het controlebezoek. Dit verzuimen zou een zware fout kunnen betekenen die een ontslag om dwingende reden rechtvaardigd.
sowieso diende je voor 1/1/2014 al kunnen bewijzen dat het moedwillig of stelselmatig gebeurde vooraleer je iemand om dringende reden kon ontslaan. Een eenmalig feit, in een periode waar je als werkgever sowieso kon verwachten dat iemand naar het buitenland is (had verlof gepland), kan geen dringende reden zijn. MAar na 1/1/2014 is er uitdrukkelijk een sanctie (zie hierboven) in de wet opgenomen, waardoor een rechter niet vlug geneigd zal zijn om daarnaast nog een extra sanctie (ontslag om dringende reden) te aanvaarden, tenzij je echt misbruik manifest kan bewijzen (dus niet gewoon "toevallig" onttrekken aan controle)

Dat een ziekteperiode zich herhaalt 2x na elkaar in dezelfde periode is niet noodzakelijk wijzend op misbruik. Periodes voor verlof zijn in veel bedrijven stresserender en kunnen zeker aanleiding geven tot meer ziekteverzuim.

puttemanp
Topic Starter
Berichten: 501

#3 , 4 jaar 6 maand geleden (07 aug 2014 06:15)

Ivm. de 3 dagen. De feiten dateren dan wel van 18/7, maar zijn ons pas bekend geworden op 6/8 toen we de collega's ingelicht hebben en gevraagd hebben wie er bereid was enkele kleine aanpassingen aan z'n uurrooster te maken. Toen kwam de aap uit de mouw dat ze tegen één van hen die bedreigingen geuit heeft..
De termijn van 3 dagen begint pas te lopen op het moment dat de werkgever voldoende zekerheid heeft over de tenlaste gelegde feiten.

P.

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 jaar 6 maand geleden (07 aug 2014 07:50)

Je uitspraak nu conflicteert wel met wat je eerst schreef: "Bediende schiet op vrijdag 18/7 in een spaanse collère na een simpele opmerking. Er worden ons allerlei verwijten naar het hoofd gegooid, niet alleen over het werk, maar ook over ons privé leven."

Dit doet duidelijk lijken dat je wél op de hoogte was op 18/07. Dan is een dringende reden zeker niet mogelijk. Maar over wat gaan de bedreigingen eigenlijk? En kan je die bedreigingen via getuigen bewijzen?

Mocht je pas gisteren op de hoogte zijn gesteld, zelfs dan nog zou ik géén ontslag om dringende reden inroepen voor de eenvoudige bedreiging dat ze zich ziek zou melden. Waarom? Omdat ze effectief attesten van dokters heeft. Haar ontslaan om dringende reden, betekent eigenlijk dat je haar dokter beticht van valsheid in geschrifte. Het zou anders zijn mocht de controle-arts vastgesteld hebben dat ze niet meer ziek is, ze daarvan op de hoogte was en toch "ziek" thuis bleef. Rechtspraak (weliswaar uit 1985, maar de enige die ik hierover concreet vind) bevestigt m'n stelling.

Mocht ik een werkgever zijn, zou ik het risico op een onterecht ontslag om dringende reden (die hier toch heel groot is) niet willen lopen. Je zit eerst al met de bewijslast van de datum die niet gegarandeerd is, daarnaast heb je nog eens de ernstige reden die de tegenpartij met medische attesten kan ontkrachten...

puttemanp
Topic Starter
Berichten: 501

#5 , 4 jaar 6 maand geleden (07 aug 2014 09:06)

- Bediende schiet op vrijdag 18/7 in een spaanse collère na een simpele
opmerking. Er worden ons allerlei verwijten naar het hoofd gegooid, niet
alleen over het werk, maar ook over ons privé leven.
- Dag erna valt bediende met attest ziek gedurende 14 dagen (attest 19/7 tem.
2/8).
- Bediende heeft verlof gepland van 4/8 tem 9/8.
- Maandag 4/8 krijgen wij een verlenging van dit ziekteverlof tem. 16/8
- Bij het verwittigen van de collega's over de afwezigheid van eerstgenoemde,
meldt één van hen dat bediende op vrijdag 18/7 gedreigd heeft tov. hem met
afwezigheid (ze zullen wel zien of ze zonder mij kunnen. Als ze echt denken
dat ze zonder mij kunnen gaan ze nog hun ogen open trekken. Zonder mij draait
den boel hier niet).
Conflicteert niet. Ze is inderdaad in een spaanse collère geschoten op 18/7, maar daana, toen ik intussen met een klant bezig was, heeft ze de bedreigingen geuit tov. een collega. Deze collega vertelde me dit gisteren toen we de uurroosters voor deze en volgende week bekeken en meldden dat er waarschijnlijk wat aanpassingen zouden zijn om haar afwezigheid op te vangen.

Intussen hebben we ook het rapport van de controlearts gekregen: ze was niet thuis, en heeft zich ook niet aangeboden op de afspraak in het cabinet van de arts.

P.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 4 jaar 6 maand geleden (07 aug 2014 09:33)

dan kan je het gewaarborgd loon voor de periode vanaf 19/07 terugvragen (maar niet aftrekken van het loon!).

De dringende reden zou ik nog altijd niet durven inroepen, omdat je geen opzet kan bewijzen. Je hebt wel die getuigenis (als hij dat wil doen), maar daarentegen heb je het medisch attest van de dokter die vaststelt dat ze effectief ziek is. Dat laatste sluit (in principe, zonder tegenbewijs) een opzet uit.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”