Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

Uitkering na opdracht als uitzendkracht

#1 , 4 jaar 1 week geleden (05 aug 2014 20:35)

Ik las dit topic: http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?f=9&t=56467

Mag ik hier nog even op inpikken, want ik heb hetzelfde voor.

Ik heb 3 jaar een vast contract gehad, en dan mijn ontslag genomen om aeen ndere job te doen (was starten via weekcontracten als uitzendkracht).

Deze nieuwe job blijkt echter helemaal mijn ding niet te zijn (job-inhoud is anders dan me tijdens sollicitatie werd verteld en het loon bleek op papier niet te zijn wat me mondeling was verteld, en de manier waarop personeel wordt behandeld laat echt te wensen over).
Ik wil daar zo snel mogelijk weg (en ook zo snel mogelijk elders aan de slag in een functie die mij weer beter ligt).

Ik moet echter 20 dagen dagen gepresteerd hebben als uitzendkracht vooraleer uitkeringsgerechtigd te zijn.
Ik heb nu 11 dagen gepresteerd, verspreid over 4,5 week (de derde week was een week "verlof" = geen contract bij interimkantoor).

Als ik nu nog 9 dagen presteer bij diezelfde werkgever, als uitzendkracht, en daarna een uitkering aanvraag, op welk loon zal mijn uitkering dan berekend worden?
Op het loon van mijn vorig werk (waar ik zeker 4 aaneensluitende weken heb, gezien ik daar 3 jaar werkte) of op het loon van deze uitzendopdracht, waar ik dan wel 20 dagen gepresteerd zou hebben, maar niet in "4 aaneensluitende weken", gezien de week verlof die ertussen zat.

Voor mij maakt dit veel verschil uit, gezien de lonen van beide jobs aanzienlijk verschillen....


En voor alle duidelijkheid: ik wil snel elders aan de slag, maar het is komkommertijd en ik vrees na die 20 dagen toch even op een uitkering te moeten terugvallen.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#2 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 07:25)

http://www.vdab.be/werkinzicht/uitkeringen.shtml

hier wordt nog het volgende gezegd:

Het bedrag van je uitkering wordt berekend op het geplafonneerd brutoloon dat je in de laatste 6 maanden gedurende tenminste 4 weken hebt ontvangen.

Maar dus weer "4 weken".
Is dat 20 dagen in eender welke periode, of 4 letterlijke kalenderweken zonder onderbreking?

Het gaat niet over uitkeringsgerechtigd zijn, maar over op basis van welke job je uitkering berekend wordt.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#3 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 11:06)

Iemand die hier raad mee weet aub?

Reclame

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 11:22)

er wordt gekeken naar de laatste C4 die zorgt voor een onderbreking van minstens 4 weken.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#5 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 11:36)

Maar waarvoor staan die 4 weken in geval van berekening van uitkering?

Voor 20 prestatiedagen?
Of 4 letterlijke kalenderweken?
En wat doet een onderbreking van één week zonder contract (verlof) met die 20 dagen/4 weken (ik heb 3 opeenvolgende weekcontracten, een week zonder contract en nu terug een week met een contract - 4 weken in totaal, maar wel onderbroken, of telt dat verlof niet als onderbreking in geval van de berekening van de uitkering)?

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#6 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 11:53)

Een C4 van 4 weken is een C4 die als begindatum bvb 1 augustus heeft en als einddatum 28 augustus.

MB 26/11/1991: art. 65 Voor de volledig werkloze is het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkering geldt het [gemiddeld dagloon, waarop hij normaal recht had op het einde (2) van de recentste ononderbroken periode van tenminste vier weken tijdens dewelke hij in dienst was bij dezelfde werkgever.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#7 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 11:59)

Dus 4 opeenvolgende letterlijke kalenderweken begrijp ik hieruit.

Gezien interimwerk van 7/7 - 25/7 was,
dan een week niet,
en dan terug vanaf 4/8 tot 22/8

zijn er geen 4 aaneensluitende werkweken bij deze werkgever en zal deze C4 niet in aanmerking worden genomen, maar wel de C4 van mijn vorig werk waar ik 3 jaar ononderbroken in vast dienstverband heb gewerkt.

Correct?

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#8 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 12:57)

het hangt er natuurlijk ook van af hoe een interimkantoor een C4 opmaakt?

In mijn geval bvb een C4 voor de periode van 7/7 tot 22/8?

Of een C4 voor de periode 7/7-25/7 + een C4 voor de periode 4/8 tot 22/5?

...........................

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#9 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 13:12)

interimkantoor kan (en moet) enkel een C4 opmaken voor de periode waarin je een arbeidsovereenkomst had.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#10 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 13:12)

Dus in 2 delen in mijn geval zodat die ene week zonder prestaties er zeker niet tussen zit.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#11 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 13:46)

Ik vroeg het na bij een interimkantoor en het is 1 document, waarop de ononderbroken periodes apart vermeld staan.
Dus in mijn geval één document met vermelding van periode 7/7-25/7 en periode 4/8 tot 22/8.

In beide periode samen heb ik 20 dagen gepresteerd, wat recht geeft op uitkering.

Maar de RVA ziet de periodes apart en geen van beide is noch 4 opeenvolgende kalenderweken, noch 20 opeenvolgende gepresteerde dagen, dus is de uitkering berekend op de C4 van mijn vorige werkgever waar ik vast in dienst was.

?

Ik hoor/lees zoveel verschillende dingen dat een mens het op den duur toch echt niet meer weet.

Mie34
Topic Starter
Berichten: 13

#12 , 4 jaar 1 week geleden (06 aug 2014 13:58)

http://www.interim4life.be/interim4life ... rkeerpunt9

Als je opdracht uit meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bestaat, dan is het niet nodig om na elke arbeidsovereenkomst je C4 te vragen. Maar als er een ‘gat’ (ook al is dat maar één dag) is tussen twee arbeidsovereenkomsten, dan vraag je best zo snel mogelijk je C4 (formulier van einde tewerkstelling) aan je uitzendkantoor. Hou dit vooral goed bij. Dit document is immers het officiële bewijs van je tewerkstelling en kan eventueel nuttig zijn bij herinschrijving in de werkloosheid of als bewijs van werk dat je kunt overleggen aan de RVA wanneer je, in het kader van de controle op de beschikbaarheid van de werklozen, uitgenodigd wordt.

Ik heb dus voor de eerste periode de C4 alvast aangevraagd nu.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”