Opzegtermijn - anciënniteit

bbvermeulen
Topic Starter
Berichten: 1
Locatie: Brugge

Opzegtermijn - anciënniteit

#1 , 4 jaar 6 maand geleden (29 jul 2014 21:55)

Beste,

Volgende doet zich voor:
Bediende neemt zelf ontslag.
Werkt sinds april 2009 voor zelfde werkgever
werkte eerder voor gelijkaardige firma, daarna 3 zelfstandig en is daarna bij huidige werkgever gestart (zelfde sector als 1ste job)

Bediende heeft via verschillende wegen laten berekenen dat de opzegtermijn 9 weken is, hetzij 1,5 maand vastgeklikt op 31 december 2013 en 3 weken extra voor het lopende jaar 2014 (1 week per begonnen kwartaal)

Werkgever is echter van mening dat de opzegtermijn 13 weken dient te zijn, daar de anciënniteit van de 1ste werkgever meegeteld dient te worden.

Er werd tijdens de jaren anciënniteitsverlof toegestaan, doch dit staat in geen enkel artikel van de arbeidsovereenkomst. Is hier sprake van stilzwijgende aanvaarding van overname anciënniteit?

Kan iemand mij meedelen of er inderdaad rekening dient gehouden te worden met de anciënniteit welke werd opgebouwd tijdens bij de werkjaren voor de eerste werkgever?

Alvast bedankt voor deskundig advies.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 6 maand geleden (30 jul 2014 08:43)

Je hebt baremieke ancienniteit & wettelijke ancienniteit. Baremieke ancienniteit kan de werkgever, afhankelijk van de CAO, in grote mate zelf bepalen. Wil de werkgever dus 10 jaar meetellen bij start arbeidsovereenkomst, dan mag dit. Dit heeft echter geen invloed op de wettelijke ancienniteit die in dit geval effectief nu 5 jaar is (met de correcte berekening qua opzeg die hierboven gegeven wordt: 1,5 maand en 3 weken). De nieuwe wet is hierover héél duidelijk:

Art. 37/4. De opzeggingstermijnen worden berekend met inachtneming van de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat.
Onder anciënniteit wordt verstaan de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”