Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
bbvermeulen
Topic Starter
Berichten: 1
Locatie: Brugge

Opzegtermijn - anciënniteit

#1 , 4 jaar 2 weken geleden (29 jul 2014 21:55)

Beste,

Volgende doet zich voor:
Bediende neemt zelf ontslag.
Werkt sinds april 2009 voor zelfde werkgever
werkte eerder voor gelijkaardige firma, daarna 3 zelfstandig en is daarna bij huidige werkgever gestart (zelfde sector als 1ste job)

Bediende heeft via verschillende wegen laten berekenen dat de opzegtermijn 9 weken is, hetzij 1,5 maand vastgeklikt op 31 december 2013 en 3 weken extra voor het lopende jaar 2014 (1 week per begonnen kwartaal)

Werkgever is echter van mening dat de opzegtermijn 13 weken dient te zijn, daar de anciënniteit van de 1ste werkgever meegeteld dient te worden.

Er werd tijdens de jaren anciënniteitsverlof toegestaan, doch dit staat in geen enkel artikel van de arbeidsovereenkomst. Is hier sprake van stilzwijgende aanvaarding van overname anciënniteit?

Kan iemand mij meedelen of er inderdaad rekening dient gehouden te worden met de anciënniteit welke werd opgebouwd tijdens bij de werkjaren voor de eerste werkgever?

Alvast bedankt voor deskundig advies.

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 2 weken geleden (30 jul 2014 08:43)

Je hebt baremieke ancienniteit & wettelijke ancienniteit. Baremieke ancienniteit kan de werkgever, afhankelijk van de CAO, in grote mate zelf bepalen. Wil de werkgever dus 10 jaar meetellen bij start arbeidsovereenkomst, dan mag dit. Dit heeft echter geen invloed op de wettelijke ancienniteit die in dit geval effectief nu 5 jaar is (met de correcte berekening qua opzeg die hierboven gegeven wordt: 1,5 maand en 3 weken). De nieuwe wet is hierover héél duidelijk:

Art. 37/4. De opzeggingstermijnen worden berekend met inachtneming van de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat.
Onder anciënniteit wordt verstaan de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”