ontslag, opzegperiode, enz...

VIP
Topic Starter
Berichten: 6

ontslag, opzegperiode, enz...

#1 , 4 jaar 7 maand geleden (28 jun 2014 12:49)

Ik ben bediende en mijn werkgever heeft mij ontslagen (hij stopt om economische redenen met zaak). Ontslag ging in op 20/01/2014. Hij geeft mij opzeg van 12 maanden alhoewel ik 19 jaar bij hem werk en hij destijds een anciënniteit van 3 jaar heeft overgenomen (19 + 3 jaar dus maar hij betwist dat overname van die 3 jaar anciënniteit geldig is want document is ondertekent door echtgenote). Volgens vakbond mits toepassing formule Claeys zou het zelfs 221/2 maanden moeten zijn (formule Claeys zou niet bindend zijn ???). Daar hij de activiteit stopzet op 1/7/2014 op de plaats waar ik nu al 22 jaar werk vraagt hij mij om de rest van mijn opzeg te doen in ander bedrijf gelegen op 40 km afstand. Er is geen overname van personeel, geen overname van de zaak. Alle andere personeelsleden hebben zuiver ontslag gekregen en hebben opzeg kunnen uitdoen.
Wat mij betreft is er geen enkel document opgemaakt (ook niet ivm CAO 32 bis)wat betreft het eventueel uitdoen van opzeg bij andere firma (geen voorstel ivm woon/werkverkeer of ivm enige compensatie omdat ik dan minstens 2 uur per dag onderweg ben).

Kan hij mij zomaar verplichten om te gaan werken waar hij wil (is dit voldoende om te spreken over een éénzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden ???).

Wat de rest van opzegperiode betreft zegt hij dat hij liever boeken neerlegt dan mij die periode uit te betalen.

Zo en met andere argumenten wordt ik al maanden onder druk gezet. Ik weet niet meer wat doen om goed te doen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 7 maand geleden (30 jun 2014 07:54)

- hij kan je niet verplichten om je elders te doen werken zonder dat het bedrijf overgenomen wordt. Je hebt een contract met bedrijf X, niet met bedrijf Y. Is idd eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst
- formule Claeys is idd géén wet en is zelfs sinds 01/01/2014 totaal niet meer van toepassing.
- check eens in staatsblad of zijn vrouw enige bevoegdheid heeft in de onderneming. Heb je op loonfiche eventueel ook vermelding van ancienniteit?

VIP
Topic Starter
Berichten: 6

#3 , 4 jaar 7 maand geleden (07 jul 2014 20:48)

Ondertussen, ik ging vanaf 1 juli in jaarlijks verlof en ben op 30 juni in namiddag nog speciaal teruggekeerd naar kantoor voor gesprek met de baas (ik werk 20/38 ste en dus niet in de namiddag en baas was in voormiddag niet beschikbaar). Hij heeft mij op het einde van ons gesprek nog gezegd dat door mijn verlof de opzegperiode met 1 maand zou verlengd worden (wat ik al wist) en dat het bij mijn terugkeer uit verlof het met hem of de curator zou zijn. Tot grote verbijstering kreeg ik vrijdag een aangetekende brief met de vraag om te "justifiëren" waarom ik sinds 1 juli onwettig afwezig was. Echt vals en laag bij de grond. Lager kan niet. Hij zegt mij dat als ik dit niet kan "justifiëren" hij me mijn recht op gewaarborgd loon zal ontzeggen en stelt in zijn schrijven of ik de wil wil laten blijken éénzijdig de arbeidsovereenkomst te verbreken. En dit terwijl ik nog 5 1/2 dag recup heb,recht heb op sollicitatiedagen en nog 20 dagen verlof heb staan. Ik heb hierop de dag zelf eveneens aangetekend gereageerd en ben vanaf vandaag dan maar terug gaan werken.
Op een grijns en de melding dat het nu hard gespeeld zal worden (daar ben ik nu ook achter) is het al bij al rustig verlopen. Wat zal het morgen of ... zijn? Echt om ziek van te worden.

Reclame

VIP
Topic Starter
Berichten: 6

#4 , 4 jaar 7 maand geleden (07 jul 2014 21:02)

Nog vergeten te melden dat ik op 30 juni aan mijn baas verteld heb niet te willen ingaan op zijn voorstel om naar ander bedrijf te gaan en blijkbaar weet hij dat hij mij dit in de gegeven omstandigheden niet kan opleggen. Ik heb gezegd dat ik wel mijn opzeg wil uitdoen op mijn vertrouwde werkplaats. Ik ben nu, door mijn anciënniteit en lange opzegperiode, spijtig genoeg de enige overgebleven werknemer. Triestig om zo behandeld te worden na zovele jaren trouwe dienst en inzet (daarvoor werd ik betaald laten ze me verstaan).
Op mijn loonfiche staat mijn anciënniteit vermeld sinds ik bij hem werk. De 3 jaar die werden overgenomen, daarvoor heb ik een document getekend door zijn echtgenote die volgens Belgisch staatsblad al verschillende jaren ook bestuurder is maar ik kan niet checken of dit 19 jaar geleden al het geval was.

Dank aan JPV voor de reactie!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 4 jaar 7 maand geleden (07 jul 2014 22:46)

geen probleem, als ze dat nu is, kunnen ze alvast niet claimen dat ze van niks wist toen.

heb je iets van bewijs dat je verlof neemt op 1 juli (mail naar werkgever, gewoonte die al elk jaar bestond, ...)? Sowieso direct aangetekend reageren aan werkgever met elk begin van bewijs die je hebt én zeker ook verwijzen naar het feit dat de werkgever geen ander verlofaanvraag heeft gehad + het relaas van het gesprek van 30 juni doen.

VIP
Topic Starter
Berichten: 6

#6 , 4 jaar 5 maand geleden (29 aug 2014 10:04)

Ben dus in juli 1 week gaan werken op mijn gebruikelijke werkplaats. Baas liet mij weten dat ik na die week dan toch mijn verlof verder mocht/moest opnemen (gaf mij geen ander alternatief). tijdens dat verlof uitwisseling aangetekende brieven waar het telkens op neer komt dat ik opzeg moet doen in bedrijf gelegen op 45 km. Ondertussen bleek volgens de kruispuntbank ondernemingen dat mijn baas daar een vestigingseenheid heeft aangevraagd en ondertussen sinds +/- 18 augustus zou hebben. Na mijn verlof 3 weken ziek (ik zat en zit onder antidepressiva). Aangezien hij op dat adres nu een vestigingseenheid heeft ben ik op 25/08/2014 mij gaan aanbieden op dit adres en heb daar aan de balie gezegd wie ik was en dat ik mijn opzegperiode voor bedrijf X verder kwam presteren maar de bedrijfsleiders hebben mij daar geweigerd en terug naar huis gestuurd (kreeg van hen wel mail dat ik mij daar ben gaan aanbieden maar dat zij dit geweigerd hebben daar ze met mij geen arbeidsovereenkomst hebben). Vakbond heeft nu gereageerd naar mijn werkgever met diverse vragen. Het enige wat hij gedaan heeft is mij terug aangetekend gemeld dat hij mij zo vlug mogelijk terug verwacht in zijn nieuwe vestigingseenheid en dat al de rest in brief van vakbond irrelevant is. Vakbond heeft wel opnieuw reactie gevraagd voor 29/08/2014 anders gaan ze er van uit dat hij de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft verbroken. Tot nu geen reactie. Dus alleen afwachten, spanning, stress en pillen.

VIP
Topic Starter
Berichten: 6

#7 , 4 jaar 5 maand geleden (29 aug 2014 10:12)

Verder nog:
ondanks het feit dat hij in één van zijn brieven schreef dat hij de dagen onwettige afwezigheid als verlof ging beschouwen heeft hij mij voor juli 4 dagen loon afgehouden. De 5 en 1/2 dagen recup die ik had verwerpt hij ook als uren gepresteerd zonder medeweten van de directie en dat deze niet zouden gevraagd zijn. Toen ik in juli een week ben gaan werken werkte het tijdregistratiesysteem niet meer (afgesloten) dus ...

VIP
Topic Starter
Berichten: 6

#8 , 4 jaar 3 weken geleden (26 jan 2015 14:58)

Vakbond heeft eind augustus mijn werkgever in gebreke gesteld en hem 5 dagen gegeven om het nodige te doen om mij in de mogelijkheid te stellen mijn opzeg te doen op de plaats die hij aangeeft. Dit ondanks het feit dat noch ik noch de vakbond enig bewijs hebben gekregen dat die eis terecht is maar vakbond wil het zekere voor het onzekere nemen. Op 1 september ben ik mij daar nogmaals gaan aanbieden met zelde resultaat als 1ste maal nl. de bedrijfsleiders daar hebben mij opnieuw geweigerd en terug naar huis gestuurd (kreeg van hen wel opnieuw mail dat ik mij daar ben gaan aanbieden maar dat zij dit geweigerd hebben daar ze met mij geen arbeidsovereenkomst hebben). Daarop heeft de vakbond aan mijn werkgever laten weten dat hij hierdoor eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. De zaak zal nu beslecht worden door de arbeidsrechtbank. Ik ontving eind september een waarop staat dat ik vrijwillig het werk heb verlaten. Vakantieattesten, tewerkstellingsattest en individuele rekening heb ik tot hiertoe niet ontvangen. Ook het gedeelte eindejaarspremie en het gedeelte vakantiegeld waar ik ongeacht de uitspraak van de arbeidsrechtbank sowieso recht op heb werd niet betaald. Kan dit allemaal zomaar? Ik vermoed dat mijn werkgever de zaak aan het leegmelken is en daarna wellicht de boeken zal neerleggen. Kan ik eventueel beslag laten leggen op bezittingen (als die er nog zijn) van de zaak. Ik kreeg wel een brief van zijn advocaat met de eis om een deel loon terug te betalen en om een som van 10000 € te storten op rekening van de studie voor rechtsmisbruik. Ik heb dit natuurlijk niet gedaan. Vraag is opnieuw of dit zomaar kan ? Vakbond neemt dit allesbehalve ernstig maar ik voelde er mij niet goed bij. Dit is een hel en ik hoop dat het nu snel vooruitgaat.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”