Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
robbie2
Topic Starter
Berichten: 1

ontslag om dringende redenen

#1 , 4 jaar 1 maand geleden (26 jun 2014 10:22)

Voor zover ik begrijp heeft de werkgever 3 werkdagen de tijd vanaf kennisname van de feiten om het ontslag kenbaar te maken. In het arbeidsreglement staat echter dat, in geval van overtredingen op het arbeidsreglement, de werknemer uiterlijk de volgende werkdag moet gehoord worden over de feiten en de kans moet krijgen om zich te verdedigen, eventueel samen met een vakbondsvertegenwoordiger. Pas na het gesprek wordt er (in overleg met de vakbond) een beslissing genomen. Mogelijke sancties kunnen dan gaan van een vermaning tot ontslag om dwingende redenen.

Kan een werknemer dan enkel via deze weg op staande voet ontslagen worden? Of kan de werkgever hiervan afwijken? Ik kan me inbeelden als het om strafbare feiten gaat dat hier van kan afgeweken worden (bvb. bij diefstal, ...) of niet? En wat dan in andere gevallen?
Indien niet, als de werkgever dan bijvoorbeeld pas na drie werkdagen op de hoogte wordt gebracht, is het ontslag dan ongeldig?

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#2 , 4 jaar 1 maand geleden (26 jun 2014 10:45)

Als het over jezelf gaat, gelieve dan concreet te zijn, want de situatie hangt sterk af van wat de fout is. Bovendien is ook de bepaling uit het arbeidsreglement die spreekt over die overtredingen, woordelijk van belang.

De vraag is of het bvb al (uitsluitend) over een overtreding op het arbeidsreglement gaat, of over een contractuele wanprestatie.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”