Deel verbrekingsvergoeding terug moeten betalen. Mag dat?

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

Deel verbrekingsvergoeding terug moeten betalen. Mag dat?

#1 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 12:29)

Hallo allemaal,

Ik probeer een lang verhaal kort te houden. Op 22/11/2012 heeft mijn werkgever ons contract met onmiddellijke ingang stopgezet, ik krijg een C4 met vermelding "past niet meer in de gewijzigde arbeidssituatie". Ik krijg een verbrekingsvergoeding van 3m + vakantiegeld + eindejaarspremie....alles volgens het boekje. Rond 20/12/2012 krijg ik telefoon van diezelfde werkgever dat hij een job heeft voor mij (weliswaar op een andere afdeling) en dat ik eens moet komen praten met degene die mijn chef zou worden. Zo gezegd, zo gedaan, sympathieke mens en ik mag starten per 01/02/2013. Er wordt met geen woord gerept over mijn ontslag, dat niet koosjer verlopen is (pesterijen.....).
Nu ging ik gisteren mijn uren ophalen voor de maand februari en eens zien of mijn contract klaar ligt om te tekenen, was niet het geval omdat 'de manager' bezwaar heeft tegen het feit dat hij mij in februari dubbel loon zal moeten betalen (verbrekingsvergoeding loopt tot 22/2). Ik zei dat dat niet mijn probleem was om dat hij degene is die mij ontslagen heeft EN mij nu weer in dienst neemt! Hij stelt voor dat ze mij telkens in februari, maart en april 1 week loon afhouden om zo zijn 3 weken te recupereren!! Ik wist niet wat ik hoorde! Als ik die bijlage bij mijn contract niet teken, mag ik niet starten!

Kan dit zomaar? Heeft hij het recht om dit van mij te eisen??

Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 13:53)

wat staat er EXACT in die bijlage (letterlijk)?

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#3 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:02)

Dat weet ik nog niet, is nog niet opgemaakt. Moneling is gezegd dat ze dus 3 maand na elkaar 1 week loon zullen afhouden.

Reclame

eylis
Berichten: 7450

#4 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:07)

ik denk dat dit wettelijk niet kan. Werkgever haalt nogal rare toeren uit (mensen ontslaan en weer aannemen, wat is me dat...)
Verbrekingsvergoeding gaat over contract A dat beeindigd is. Je kan een beeindigd contract niet terug inrioepen? Het is en blijft definiteif beeindigd.
Nieuw Loon gaat over nieuw contract B dat geen uitstaans heeft met contract A.
Stap eens binnen bij de vakbond. en luister eens hoe je aan je managher kan uitleggen dat hij vreemde dingen doet (zonder hem te beledigen)

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#5 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:14)

Gisteren al contact gehad met de vakbond, ze kennen hem daar als "iemand die voortdurend rare toeren uithaalt"! Ben ik vet mee natuurlijk. Vakbond raad me aan om er niet op in te gaan omdat ze vrezen dat hij nog toeren zal uithalen met mij/anderen. Als ik de bijlage teken, wil dat zeggen dat ik akkoord ga en dan mag hij doen wat hij wil.
Ik zei gisteren al tegen die manager dat het niet mijn schuld was dat hij nu 3 weken dubbel moet betalen, zij hebben het contract verbroken, niet ik. Weet ik wel, zei hij en daar komen we niet op terug! Maar ik heb destijds bij mijn ontslag nooit mijn verhaal kunnen/mogen doen bij hem!
Hele rare situatie en heb uiteraard niet veel zin om op die manier te moeten starten en voortdurend schrik te hebben om opnieuw ontslagen te worden zonder deftige reden! Maar aan de andere kant is werkloosheid ook niet iets om naar uit te kijken.

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#6 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:17)

afhankelijk van hoe men het opstelt, kan dit al dan niet toegelaten zijn.

Als de werknemer met de werkgever een dading opstelt waarin staat dat ze akkoord gaat dat de verbrekingsvergoeding in onderling akkoord beperkt wordt tot 3 maand - 3 weken, dan kan daarnaast een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld worden en de schuldbekentenis van die dading gebruikt worden om, mits akkoord met de werknemer, een inhouding te doen op het loon van 1 maand loon.

Stelt men dit als een bijlage van de huidige arbeidsovereenkomst en bepaalt men gewoon dat er 3 weken loon ingehouden wordt wegens dubbel loon, dan kan dit NIET. Alles hangt dus af van de manier van werken van de werkgever en werknemer.

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#7 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:28)

Bedankt voor de uitleg. Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer, ik verlies 3 weken loon waar ik wel degelijk recht op heb!
Toen ik daar 2 jaar geleden begon heb ik ook al een maand ouderschapsverlof laten vallen omdat ze dringend iemand nodig hadden! Ouderschapsverlof liep normaal tot 1 februari (2 jaar geleden) en ik ben gestart op 1 januari.

eylis
Berichten: 7450

#8 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:46)

maar als ik het goed snap moet er een DADING opgesteld worden (met instemming van de werknemer) voordat het nieuwe contract getekend wordt en waardoor die dading gebruikt kan worden als schuldbekentenis (en zo een stuk loon in te houden)

Maar vermits je werkgever het dus over een bijlage bij het contract heeft: zou ik het zo aanpakken:
je onderteken je arbeidsovereenkomst samen en zegt dan dat je de bijlage meeneemt om rustig na te lezen. Het zou me niet verwonderen dat hij zo dom is om dat te doen.
Later geef je hem de "bijlage" terug en meldt je dat je dit eingelijk niet kan/mag ondertekenen. cfr vakbond.
Het lijkt me dat de werkgever je persé toch wel wil....

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#9 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 14:55)

Beste Eylis,

Goede tactiek maar ik vrees dat dat niet gaat lukken, zo dom is die niet, geloof me! Het is een hele sluwe vos. Ik heb ook nog geen nieuw contract kunnen tekenen, degene die daar de admin doet is een beetje van het type schildpad. Ik heb haar nu een mail gestuurd om te vragen om alles naar mij thuis op te sturen VOOR ik begin te werken want ze verwachten van mij dat ik 1 februari 'gewoon' begin te werken en dat ik tussen de soep en de patatten eens naar boven ga om mijn handtekening te zetten. Mooi niet dus. Ik wil eerst zien wat er op die papieren staat voor ik 1 patiënt behandel!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#10 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 15:12)

ga gerust werken op 1 februari. Zonder getekend contract hebben ze gewoon opnieuw een mondelinge arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met je afgesloten, zonder bijlage dus :p.

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#11 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 15:15)

Ja dat is inderdaad zo, EN nog meer, zelfs zonder proefperiode! Maar aan het einde van de rit (eind februari dus) zal ik een loon van 3 weken krijgen ipv 4 weken! Niet wettelijk, neen, maar ik sta dan wel met mijn rug tegen de muur met voor mij een rechtszaak! Voor zo iemand wil ik niet werken maar dan zal ik waarschijnlijk zelf mijn ontslag moeten geven met alle gevolgen van dien!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#12 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 15:18)

je hoeft geen rechtzaak te starten, de werkgever zal door de inspectie voldoende gepord worden. Indien hij dan toch nog blijft bij z'n standpunt, kan je altijd een procedure starten voor de rechtbank, maar dat zal wss niet nodig zijn. U kan eventueel ook de verbreking van de arbeidsovereenkomst vaststellen bij herhaaldelijk tekort betalen en op die manier nog eens een verbrekingsvergoeding bekomen :).

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#13 , 6 jaar 2 maand geleden (15 jan 2013 15:24)

Wat ben ik blij te zien dat er nog slimme mensen bestaan :-). Wat een gedoe toch allemaal! Ik ga nu in 1e instantie die fameuze bijlage zien te pakken te krijgen om te zien wat daar nu eigenlijk juist in staat.
Inspectie? Over welke inspectie heb jij het??

Joke-Garry
Topic Starter
Berichten: 9

#14 , 6 jaar 1 maand geleden (18 jan 2013 10:08)

Ik heb ondertussen in de post de fameuze bijlage bij mijn arbeidsovereenkomst ontvangen en er staat in (ik typ letterlijk over):

Verklaring in wederzijds akkoord.

Tussen ondergetekenden,

De X, gevestigd te.........., vertegenwoordigd door de heer x, in de hoedanigheid van manager,
hierna genoemd de werkgever enerzijds,

en mevrouw Y, wonende te..........
hierna genoemd de werknemer anderzijds,

wordt overeengekomen dat de werknemer afziet van de verbrekingsvergoeding betaald voor de periode van 1 tem 22 februari 2013.

Opgesteld te......in 2 exemplaren op 15 januari 2013Er staat dus nergens bij dat ze mij gedurende 3 maand telkens 1 week TOEKOMSTIG loon zullen afnemen.

k.b.
Berichten: 876

#15 , 6 jaar 1 maand geleden (18 jan 2013 10:57)

Neen ...

Ik heb ook mijn vragen bij de relatie die hij legt tussen de verbrekingsvergoeding en de door hem voorgestelde periode van 1 tot 22 februari die je zou moeten laten vallen ...
De verbrekingsvergoeding is niet uw loon van die maand ... het is de wettelijke vergoeding die hij verschuldigd is omdat hij de overeenkomst heeft verbroken ...

Als je niet oplet is hij weg met 1/3 van de vergoeding ...

Anderzijds ...kan je deze werkgever niet een beetje volgen ... (of toch minimaal de indruk wekken en er het uwe van denken)
in zijn gedachtengang en als tegenprestatie zou ik op zijn minst vragen
- dat hij je ancieniteit overneemt van je vorige overeenkomst.
- De nieuwe overeenkomst geen proefperiode met verkorte opzeg / vergoeding bevat ...
- Dat hij je verlofrechten toekent voor die 2 maanden dat je niet in dienst bent geweest (of je hebt een jaar later enkele verlofdagen minder)

Kortom is zou dezelfde rekenkundige methodes toepassen als hem en het hem aldus niet gemakkelijk maken ...

Of zeg gewoon dat je ter beschikking bent vanaf 1 maart ... dat je momenteel aan je "grote kuis" bezig bent ...

k.b.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”