Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Fiona_
Topic Starter
Berichten: 2

interim tijdens schorsing

#1 , 5 jaar 10 maand geleden (11 jan 2013 09:21)

Ik ben nieuw hier op dit forum, ik heb me geregistreerd omdat ik een vraag heb, puur uit interesse.

Ik werk in een groot bedrijf, waar 1 december iemand 2 maanden geschorst werd, wegens het niet naleven van de werkuren die vastgelegd zijn in het arbeidscontract. Hij ontvangt dus geen loon tijdens die schorsing. 1 februari kan hij terug komen werken bij ons.
Nu kwam ik hem toevallig tegen vorige week en hij zei dat hij via interim aan het werk was omdat 2 maand geen loon krijgen, financieel niet haalbaar was voor hem.

Nu mijn vraag, kan dit zomaar? Deze persoon ligt dan toch bij 2 bedrijven onder contract?? Wat kunnen daar eventuele gevolgen van zijn?

denlowie
Berichten: 11195
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 jaar 10 maand geleden (11 jan 2013 10:16)

Dit kan zeker, en iedereen mag ter gelijken tijd bij 2 bedrijven werken, als deze maar de rsz betalen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

de reden
Berichten: 2369
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 jaar 10 maand geleden (11 jan 2013 11:47)

Fiona_ schreef:Ik ben nieuw hier op dit forum, ik heb me geregistreerd omdat ik een vraag heb, puur uit interesse.

Ik werk in een groot bedrijf, waar 1 december iemand 2 maanden geschorst werd, wegens het niet naleven van de werkuren die vastgelegd zijn in het arbeidscontract. Hij ontvangt dus geen loon tijdens die schorsing. 1 februari kan hij terug komen werken bij ons.
Nu kwam ik hem toevallig tegen vorige week en hij zei dat hij via interim aan het werk was omdat 2 maand geen loon krijgen, financieel niet haalbaar was voor hem.

Nu mijn vraag, kan dit zomaar? Deze persoon ligt dan toch bij 2 bedrijven onder contract?? Wat kunnen daar eventuele gevolgen van zijn?


wat mij betreft ook nog eens 2 maanden loon opeisen van zijn werkgever , de werkgever kan niet eenzijdig de arbeidsovereenkomst schorsen en een werknemer 2 maanden zonder loon zetten

arbeidsovereenkomstenwet 3/7/1978
Art. 20. De werkgever is verplicht :
1° de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen

Art. 6. Alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen zijn nietig voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren.

Art. 25. Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig.


burgerlijk wetboek 21/3/1804
Art. 1134. Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet.
Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.
Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

Reclame

JPV
Berichten: 14719
Juridisch actief: Ja

#4 , 5 jaar 10 maand geleden (11 jan 2013 17:37)

niemand zegt dat de arbeidsovereenkomst eenzijdig geschorst werd. Er zijn 2 mogelijkheden:
- er werd een sanctie conform het arbeidsreglement opgelegd
- de arbeidsovereenkomst werd in onderling overleg geschorst (bvb bij een daging na fout die een reden voor ontslag wegens dringende reden uitmaakt)

Fiona_
Topic Starter
Berichten: 2

#5 , 5 jaar 10 maand geleden (11 jan 2013 18:12)

Ik wil er openbaar nu niet in detail over uitweiden, maar het betreft wel een zodanig geval waarbij ontslag om dringende reden zeker mogelijk was. De werknemer in kwestie werd onder andere betrapt op zwartwerken bij bedrijf x tijdens de werkuren waarvoor hij bij ons bedrijf betaalt wordt. Bovendien werden ook veel onregelmatigheden vastgesteld bij klanten... Het is dankzij de vakbond dat hij ontslagen is.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”