procedure ontslag medische redenen

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

procedure ontslag medische redenen

#1 , 6 jaar 2 maand geleden (18 dec 2012 11:57)

Mijn specialist gaat een attest schrijven voor mij medisch te laten ontslaan. Ze gaat schrijven: 'definitief arbeidsongeschikt voor deze job'. Moet er daar een reden bij vermeld worden? Of moet het nog specifieker omschreven worden? Of moet er nog iets anders opstaan? En moet ik dat attest opsturen naar mijn werkgever die me vervolgens doorstuurt naar de arbeidsgeneesheer? Of stap ik op eigen initiatief met dit attest naar de arbeidsgeneesheer?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#2 , 6 jaar 2 maand geleden (18 dec 2012 16:32)

De moed zakt me in de schoenen. Ik belde naar de arbeidsgeneesheer en blijkbaar moet ik eerst dat attest van mijn specialist opsturen naar mijn werkgever. Mijn werkgever maakt dan een afspraak met de arbeidsgeneesheer. Aangezien dat er absoluut geen sprake meer is van een goede verstandhouding tussen mijn werkgever en ik, vrees ik dat ze zich niet gaan haasten om me door te sturen naar de arbeidsgeneesheer. En zolang blijf ik op mutualiteit staan en ontvang ik 850 euro! Ben alleenstaande met een kind ten laste en ik zit met een huur van 500 euro!! Hoe moet het nu financieel???:-(IK WEET HET ALLEMAAL EFFE NIET MEER!!!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#3 , 6 jaar 2 maand geleden (18 dec 2012 17:10)

1) indien je gezinshoofd bent en langer dan 6 maand ziek, moet je minimaal 1047,54 euro krijgen van je mutualiteit. Raadpleeg dus je mutualiteit, gezien er daar waarschijnlijk een probleem is.

2) Je specialist moet gewoon een attest schrijven dat je definitief arbeidsongeschikt bent voor je huidige job. Dit attest stuur je aangetekend aan de werkgever. Als je werkgever niks doet, neem je contact op met de (externe) dienst voor bescherming en preventie op het werk. Je vertelt dat je bewust door de werkgever geweigerd wordt om naar de arbeidsgeneesheer te gaan en je voelt dat je gepest wordt. Dan zal die dienst wel verder stappen ondernemen.

Kan je dit allemaal zelf niet (of voel je je niet zeker genoeg), neem dan contact op met je vakbond.

Reclame

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#4 , 6 jaar 2 maand geleden (19 dec 2012 12:46)

ik ben nog geen 6 maanden ziek. kan ik terecht bij het ocmw om een bijpassing tot aan het leefloon dan?

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 6 jaar 2 maand geleden (19 dec 2012 18:50)

u kan dat vragen aan het OCMW. Zij zullen kijken wat haalbaar is.

j.demoor
Berichten: 10362

#6 , 6 jaar 2 maand geleden (20 dec 2012 08:22)

“Art.31.§ 1. De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst de uitvoering van de overeenkomst. § 2. De werknemer is verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. INDIEN een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of bij ontstentenis van dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever, legt de werknemer aan deze laatste een geneeskundig getuigschrift voor...§ 3. Bovendien mag de werknemer niet WEIGEREN een door de werkgever gemachtigd en betaald arts...te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. Behoudens wanneer diegene die het geneeskundig getuigschrift aan de werknemer heeft afgeleverd oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere plaats te begeven, moet de werknemer zich DESGEVRAAGD bij de controlearts aanbieden...”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

“Mijn specialist gaat een attest schrijven voor mij medisch te laten ontslaan. Ze gaat schrijven: 'definitief arbeidsongeschikt voor deze job'“.

Het neerleggen van voornoemd geneeskundig getuigschrift bij uw werkgever VERPLICHT deze niet u door een arts te laten onderzoeken.

Art.38.§ 1. De werknemer KAN de overeenkomst opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering daarvan, als bedoeld in de artikelen...31...§ 2. Onverminderd...KAN ook de werkgever in de in § 1 bedoelde gevallen de overeenkomst opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering daarvan...”(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.).

‘KAN’ houdt in dat beide opzeggingen niet verplicht zijn.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#7 , 6 jaar 2 maand geleden (22 dec 2012 10:28)

woensdag mag ik naar de arbeidsgeneesheer. maar ik heb nog een vraagje. ik sta op ziekte tem 15 januari. Wat gebeurt er als ik bvb ontslagen word op 5 januari. Dan moet ik naar RVA enzo maar ik sta dan toch nog op 'ziektekas'? Wat krijg ik dan vanaf 5 januari? Blijf ik op ziektekas staan tot 15/1 of krijg ik dan werkloosheidsuitkering vanaf 5/1? En hoe moet ik die papperassen in orde brengen dan?

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#8 , 6 jaar 2 maand geleden (22 dec 2012 12:52)

en misschien nog een vraagje...ik werk in de zorgsector als verzorgende. Stel nu dat mijn werkgever als alternatief een job aanbiedt als poetshulp? Ben ik dan verplicht om dat te aanvaarden? Want dat zie ik écht niet zitten!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#9 , 6 jaar 2 maand geleden (22 dec 2012 16:56)

Als je ontslagen bent, hoef je niet noodzakelijk op de werkloosheid. Bovendien zal je niet ontslagen worden, maar je arbeidsovereenkomst zal beëindigd worden wegens (medische) overmacht. Dat maakt een verschil in het feit dat je geen verbrekingsvergoeding kan krijgen.

Je statuut van ziekte verandert dus niet, tenzij je adviserend geneesheer (van de mutualiteit) je niet meer ziek verklaart. Ga sowieso eens na je beëindiging van de AO naar de sociale dienst van de mutualiteit. Zij zullen je met alles kunnen helpen.

En qua job: je werkgever moet je alternatief werk voorstellen indien mogelijk (meestal is dit niet mogelijk). Indien dit poetshulp is én je bent medisch geschikt, dan moet je dit aanvaarden, anders kan je, indien je ooit werkloosheid wil, eventueel geschorst worden.

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#10 , 6 jaar 2 maand geleden (23 dec 2012 22:28)

Dus dat wilt dan zeggen dat ik nog steeds op die 850 euro ziektetuitkering blijf staan ipv stempelgeld van 1170 euro???

Wat dat laatste betreft....in de zorgsector hebben ze ALTIJD poetshulpen nodig hé...wààr hebben ze dat niet nodig???!!! Maar ik vind het wel grof dat ik een job zou moeten doen waarvan ik altijd gezegd heb dat ik die NOOIT zal doen,simpelweg,omdat het nog deprimerender is dan mijn huidige job!

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#11 , 6 jaar 2 maand geleden (24 dec 2012 13:06)

Eerst even veronderstellen dat je door de arbeidsgeneesheer definitief ongeschikt verklaard wordt voor je huidige job.

Tot je jezelf arbeidsgeschikt verklaart, zal je dan effectief nog altijd ziekteuitkeringen krijgen. Vanaf het moment dat je arbeidsgeschikt bent, zal je werkloosheidsuitkeringen krijgen, maar word je ook verondersteld van elke job te aanvaarden waar je geschikt voor bent.

Het argument dat een bepaalde job deprimerend is, is géén geldig argument om een job te weigeren. Indien je dit dus zo tegen de VDAB/RVA vertelt, riskeer je door de RVA geschorst of uitgesloten te worden van de werkloosheid.

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#12 , 6 jaar 2 maand geleden (25 dec 2012 16:47)

Als je ontslagen wordt om medische overmacht,heeft mijn vakbond me gezegd dat ik recht heb op een werkloosheidsuitkering....Ze hebben me ook gezegd dat ik op ziekteuitkering moest blijven staan zolang de procedure loopt. Wat ik nu dus ook doe...Dus feitelijk is er toch geen enkele andere manier dan eerst op ziekenkas te staan en dan ontslagen te worden door medische overmacht????

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#13 , 6 jaar 2 maand geleden (26 dec 2012 06:53)

je hebt recht op werkloosheidsuitkering, onder de normale voorwaarden van werkloosheid: dat je niet ziek bent. Indien je ziek bent, kan je geen wlh krijgen.

Er bestaan andere manieren om dit te doen, maar die zijn bij jou niet van toepassing. Je moet je dus daar geen zorgen in maken. Je kan eventueel dezelfde dag dat je arbeidsongeschikt verklaard zijn voor job X, je ook terug arbeidsgeschikt maken voor alle andere jobs (en dus je ziekte doen stoppen). Dan kan je direct op de WLH.

elsjepelsje
Topic Starter
Berichten: 65

#14 , 6 jaar 2 maand geleden (26 dec 2012 08:23)

ok merci JPV...nu is alles duidelijk

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”