Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
lunake
Topic Starter
Berichten: 9

Werk maakt soep van ontslagprocedure

#1 , 7 jaar 1 maand geleden (19 nov 2010 11:49)

Man man man... Heel verhaal getypt -> Bevestig -> Foutmelding -> Alles weg

Korte samenvatting dan maar...

Ik werk sinds 31 mei 2010 onder een vervangingscontract van onbepaalde duur met een proefperiode van 6 maanden. Nu heb ik op 18/10/10 mijn opzeg mondeling gegeven bij mijn diensthoofd doordat ik een vaste functie aangeboden gekregen heb nabij mijn woonplaats. Ik had nog enkele projecten te voltooien, dus ik stelde 10/12/10 voor als einddatum. Volgens haar kon ik geen eenzijdige opzeg geven, maar moest er tot een onderlinge overeenkomst gekomen worden. Ik moest geen brief schrijven, ze gingen zelf een document opstellen dat beide partijen konden tekenen. Dit ging ze met de personeelsdienst regelen en ze vroeg me nog eens een mailtje te sturen met mijn einddatum. Dit deed ik, maar ik kreeg nadien geen antwoord meer. Ik stuurde een herhalingsmail... geen antwoord. Ik belde uiteindelijk en ze kwam uit de lucht vallen en zei dat de directie wachtte op mijn brief. Grrrr... Dezelfde dag (9/11/10) een brief binnengestoken bij de directie HRM met vermelding van mijn datum van mondelinge opzeg. Zij heeft getekend voor ontvangst en dit ging de week nadien besproken worden op de directieraad. Op de directieraad was de directeur voor mijn departement echter niet aanwezig. Zij had een week verlof en zal pas komende maandag terug aanwezig zijn. Dus ik zal ten vroegste maandag bevestiging krijgen van mijn vraag tot opzeg in onderlinge overeenkomst <zucht>.

Ondertussen is mijn proefperiode op z'n einde aant lopen. Ik had als back-up plan nog steeds mijn 7 dagen opzeg tijdens mijn proefperiode voor mocht het mislopen bij de onderhandelingen, maar dat wordt nu heel nipt. Ik wil zo stilaan wel wat zekerheid...

Nu vroeg ik me enkele zaken af:
- Ik ben enkele dagen afwezig geweest wegens ziekte tijdens mijn proefperiode. Klopt het dat de proefperiode dan verlengd wordt met het aantal dagen afwezigheid? Dat zou me al wat meer marge geven...
- Ik weet dat het onzin is dat ik mijn contract niet eenzijdig kan beëindigen. Een vervangingscontract van onbepaalde duur volgt gewoon de voorwaarden van een gewoon contract van onbepaalde duur. Dit betekent dus dat ik recht heb op 6 weken opzeg. Nu is het juist 6 weken van 18/10 tot 10/12 (mijn gewenste einddatum). Kan ik dit eventueel inroepen mochten ze moeilijk doen? Of kan ik mijn aanvraag tot verbreking in onderlinge overeenkomst niet gebruiken als een eenzijdige verbreking met opzeg van 6 weken?
- Kan de werkgever een werknemer zo lang in onzekerheid laten? Moet er niet een redelijke antwoordtermijn gerespecteerd worden?

Toch nog een redelijke lap tekst geworden :') Sorry daarvoor!

Groetjes


TomVDJ
Berichten: 8812

#2 , 7 jaar 1 maand geleden (19 nov 2010 14:14)

Moest ik jou zijn, ik zou zo stilaan gebruik gaan maken van het back-up plan. Mogelijk wordt de zaak zolang getrokken om de proeftijd te laten verstrijken en u te verplichten de opzeg van 6 weken uit te doen.

Stel een beleefde en zakelijke brief op dat je wenst een einde te maken aan uw arbeidscontract, en dat je, aangezien je nog in de contractuele proefperiode van 6 maanden zit, je zult houden aan de wettelijke opzegperiode van 7 dagen die begint op... en eindigt op...

Stuur dit aangetekend op, of breng hem zelf langs en laat hen tekenen voor "ontvangst en goedkeuring".

Het is netjes van jou dat je het liever in onderling overleg wil doen, maar als ze met je voeten spelen, zou ik toch niet te braaf blijven, hoor...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

xena

#3 , 7 jaar 1 maand geleden (19 nov 2010 14:44)

TomVDJ schreef:Moest ik jou zijn, ik zou zo stilaan gebruik gaan maken van het back-up plan.


en wie zegt dat door het back-up plan het reeds geggeven ontslag schrapt ? zelfs indien het ontslag nietig is kan het overeind blijven met een schadevergoeding als gevolg . en waarom zou de werkgever zich niet kunnen beroepen op art 1134 bw 21/3/1804 ? uw goed hartje tonen word niet altijd goed beloond .

wat staat er in de ontslagbrief ?
is deze ondertekend ?

de foutmelding is allicht het gevolg dat je te lang aan je berichtje hebt gewerkt , tekst kopieren voor je bevestigd

TomVDJ
Berichten: 8812

#4 , 7 jaar 1 maand geleden (19 nov 2010 15:43)

Heu, ik ga er vanuit dat er nog helemaal geen ontslag gegeven is? Er is een brief naar de directie vertrokken, maar deze zal toch nog niet door de topic starter ondertekend zijn (hoop ik)?

Indien ik op mijn vorige werk mijn ontslag gaf (wel steeds in goede verstandhouding en met onderling overleg gebeurd), gaf ik mijn ontslagbrief af en eens de directie voor ontvangst en akkoord getekend had, kwam ook mijn handtekening erbij (meestal was dit op hetzelfde moment, aagezien in de brieven steeds persoonlijk ging bezorgen). Ik ging er van uit dat dit de normale procedure is, maar ik kan me natuurijk vergissen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

lunake
Topic Starter
Berichten: 9

#5 , 7 jaar 1 maand geleden (19 nov 2010 23:14)

Ik heb een brief afgegeven op 9/11 aan de directie HRM waarin ik vroeg naar verbreking van mijn contract in onderlinge overeenkomst en met vermelding van mijn datum van mondelinge ontslagname bij mijn diensthoofd (18/10). Hierin stelde ik 10/12 voor als einddatum voor mijn contract en vermelde ik dat deze datum bepaald was in samenspraak met het diensthoofd. Verder vroeg ik enkel nog naar goedkeuring van de directie.

Ik heb deze brief in tweevoud opgesteld, zelf ondertekend en onderaan "handtekening voor ontvangst" voor de directie HRM. Ik ben deze brief persoonlijk gaan afgeven en zij heeft beide exemplaren getekend. Ik heb hier nu een kopie van en zij heeft hier een kopie van. Er is nog niet getekend voor goedkeuring omdat zij hier niet alleen over kon beslissen blijkbaar (ook al werd ik naar die directeur doorverwezen door mijn diensthoofd). Deze brief moest vervolgens voorgelegd worden aan de directieraad en de directie van mijn departement moest hier ook voor tekenen. Ze maken het daar lekker ingewikkeld...

Dus het lijkt me wel alsof ik de juiste procedure gevolgd heb niet? Allez.... HUN procedure. Ik wou mijn eenzijdige opzeg geven, maar iedereen van de personeelsdienst bleef maar beweren dat ik dat niet kon met een vervangingsovereenkomst, ook al is deze van onbepaalde duur <zucht>. Of had ik die brief nog niet mogen ondertekenen? Ik vraag wel duidelijk naar een beëindiging van het contract in onderlinge overeenkomst.

Ok, maar nu word ik wel effe bang als je zegt dat ik mijn back-up plan misschien niet eens wettelijk mag gebruiken in dit geval. Wat zijn mijn opties dan nog als er maandag geen uitspraak of een negatieve uitspraak van de directie zou volgen?

xena

#6 , 7 jaar 1 maand geleden (20 nov 2010 12:07)

lunake schreef: Ok, maar nu word ik wel effe bang als je zegt dat ik mijn back-up plan misschien niet eens wettelijk mag gebruiken in dit geval.


nog gene schrik krijgen he, post de ganse tekst eens zonder namen, de vraag is heb je reeds uw ontslag gegeven . dat je de arbeidsovereenkomst nog kan verbreken als je uw ontslag hebt gegeven is mogelijk maar een tweede ontslag geven met een opzeperiode dat geen tegenontslag is mijne inziens niet mogelijk .


heb je vakantie genomen tijdens de proefperiode ? ziekte en vakantiedagen schorsen de proefperiode

lunake
Topic Starter
Berichten: 9

#7 , 7 jaar 1 maand geleden (20 nov 2010 17:11)

Ik heb niet echt mijn eenzijdig ontslag gegeven neen. Ik heb gewoon gevraagd naar een beëindiging van mijn contract in onderlinge overeenkomst. Misschien heb ik een verkeerde verwoording gebruikt... :?

En ja, ik ben wel een dag of 4 afwezig geweest wegens ziekte tijdens mn proefperiode.

Dit is de tekst:

Verzoek tot beëindiging contract in onderlinge overeenkomst

Geachte,

In navolging van mijn mondelinge ontslagname op donderdag 21 oktober 2010 bij het diensthoofd X, bezorg ik u mijn schriftelijk verzoek tot beëindiging van mijn contract in onderlinge overeenkomst. Graag had ik mijn vervangingscontract beëindigd op vrijdag 10 december wegens het aanbod van eeen vast contract in de nabijheid van mijn woonplaats. Deze datum is bepaald in overleg met diensthoofd X. Ik had hiervoor graag ook uw akkoord gevraagd.

Mvg

*Handtekening*

Handtekening voor ontvangst
Datum:

*Handtekening directie*

xena

#8 , 7 jaar 1 maand geleden (21 nov 2010 02:29)

lunake schreef:

Verzoek tot beëindiging contract in onderlinge overeenkomst

Geachte,

In navolging van mijn mondelinge ontslagname op donderdag 21 oktober 2010 bij het diensthoofd X, bezorg ik u mijn schriftelijk verzoek tot beëindiging van mijn contract in onderlinge overeenkomst. Graag had ik mijn vervangingscontract beëindigd op vrijdag 10 december wegens het aanbod van eeen vast contract in de nabijheid van mijn woonplaats. Deze datum is bepaald in overleg met diensthoofd X. Ik had hiervoor graag ook uw akkoord gevraagd.


u levert het bewijs dat u een mondeling ontslag hebt gegeven en een maand later doet een voorstel voor een onderlinge overeenkomst tot beeindiging dat is niet de normale gang van zaken hopen dat zij akkoord gaan met uw voorstel zoniet misschien toch best uw back-up plan toepassen en hopen dat zij niet al te best op de hoogte zijn hou er rekening mee dat een aangetekend schrijven pas uitwerking heeft de derde werkdag na verzending of laten tekenen voor ontvangst .
vermeld deze keer de begindatum van de opzegperiode en de duur van de opzeggingstermijn ben op verplaatsing dus geen cursus arbeidsrecht bij de hand als ik mij niet vergis moet uw laatste dag van de opzeggingstermijn binnen de (verlengde door schorsing)proefperiode vallen

j.demoor
Berichten: 10310

#9 , 7 jaar 1 maand geleden (21 nov 2010 09:05)

Ik ga ervan uit dat u bediende bent.

“Art.81.§ 1. Onverminderd...kan de overeenkomst tijdens de proeftijd zonder dringende reden niet eenzijdig worden beëindigd dan met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven dagen, waarvan kennis wordt gegeven in de vorm bepaald in artikel 37, tweede tot vierde lid...“(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

“Art.37.§ 1...Op straffe van nietigheid dient de kennisgeving van de opzegging het begin en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. Indien de opzegging uitgaat van de werknemer, geschiedt de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, door afgifte aan de werkgever van een geschrift. De handtekening van de werkgever op het duplicaat van dit geschrift geldt enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving. De kennisgeving kan ook geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot...”...“(3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

‘Nu heb ik op 18/10/10 mijn opzeg mondeling gegeven bij mijn diensthoofd’ en ’Dezelfde dag (9/11/10) een brief binnengestoken bij de directie HRM met vermelding van mijn datum van mondelinge opzeg. Zij heeft getekend voor ontvangst en dit ging de week nadien besproken worden op de directieraad’ is dus NIETIG.

Doe uw opzegging overeenkomstig voornoemd art.37 en maak bij tijdnood gebruik van gerechtsdeurwaarsexploot.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

xena

#10 , 7 jaar 1 maand geleden (21 nov 2010 12:45)

j.demoor schreef: ‘Nu heb ik op 18/10/10 mijn opzeg mondeling gegeven bij mijn diensthoofd’ en ’Dezelfde dag (9/11/10) een brief binnengestoken bij de directie HRM met vermelding van mijn datum van mondelinge opzeg. Zij heeft getekend voor ontvangst en dit ging de week nadien besproken worden op de directieraad’ is dus NIETIG.


enkel de opzegging is nietig maar het ontslag zelf blijft overeind

De nietigheid van de opzegging tast de geldigheid van het ontslag niet aan. ( Art. 37 - Thans art. 37, alinéa 1 - Arbeidsovereenkomstenwet. )hof van cassatie 14/12/1992 roln.8077

lunake
Topic Starter
Berichten: 9

#11 , 7 jaar 1 maand geleden (22 nov 2010 13:46)

Bedankt allemaal voor het advies!

Goed nieuws ondertussen: De directie gaat ook akkoord met de beëindiging in onderlinge overeenkomst. OEF! Er wordt nu een document opgesteld en dat komt dus allemaal in orde :-)

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”