Pagina 1 van 1

Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 10:41
door Mysh
Begin januari werd ik en mijn collega met onmiddellijke ingang ontslagen. Reden hiervoor was dat iemand een gesprek tussen mij en deze collega had opgenomen waarbij wij onze frustratie aan het uiten was over een medewerker die herhaardelijk zijn verantwoordelijkheid niet opnam. En een manier besproken hoe we dit kunnen aanpakken. Deze audio werd aan de directie gegeven en deze vond dit gedrag onprofessioneel voor een leidinggevende.
Nu is mijn vraag, wat kan ik doen.
Naar mijn mening is het opnemen van dit gesprek illegaal en werd duidelijk gebruikt om te schade te veroorzaken.
Wat zijn mijn kansen als ik een schadevergoeding eis?
Eis ik dit dan aan de werkgever of aan de (voorlopig ongekende) persoon die besloot dit op te nemen en tegen ons te gebruiken?
Alvast bedankt voor wat advies

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 10:57
door LYNX XX
Indien het gesprek opgenomen is zonder dat die collega in het debat is betrokken of heeft deelgenomen is deze opname ongeldig.
Of dit zelfs een ontslag met dringende reden rechtvaardigt daar twijfel ik sterk aan.

Schakel sofort uw vakbond in. En de voorlopig onbekende persoon is een zwakke schakel voor de directie.

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 11:33
door Thomas_A
Ik zou wel een onderscheid maken tussen het illegaal opnemen van de conversatie en het gebruik hiervan door de werkgever. Het is tenslotte niet de werkgever die de opname gemaakt heeft of zelfs akkoord is met dit gedrag.

Die derde mag een gesprek opnemen waar hij deelnemer van is. TS zal weten of dit al dan niet het geval is.

De werkgever kan echter moeilijk doen dat hij de opname niet gehoord heeft, zelfs indien onrechtmatig gemaakt. Het kan inderdaad goed zijn dat hierdoor het vertrouwen in een leidinggevende medewerker geschaad is.

Ik zou de werkgever dan eerder aanraden om opzeg te geven dan ontslag om dringende reden. Net omdat het bewijsmateriaal daarbij belangrijker is, en dat het feit dat dit mogelijk onrechtmatig gemaakt is een rol kan spelen.

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 11:48
door LYNX XX
Ik zou wel een onderscheid maken tussen het illegaal opnemen van de conversatie en het gebruik hiervan door de werkgever. Het is tenslotte niet de werkgever die de opname gemaakt heeft of zelfs akkoord is met dit gedrag.

Die derde mag een gesprek opnemen waar hij deelnemer van is. TS zal weten of dit al dan niet het geval is.

De werkgever kan echter moeilijk doen dat hij de opname niet gehoord heeft, zelfs indien onrechtmatig gemaakt. Het kan inderdaad goed zijn dat hierdoor het vertrouwen in een leidinggevende medewerker geschaad is.

Ik zou de werkgever dan eerder aanraden om opzeg te geven dan ontslag om dringende reden. Net omdat het bewijsmateriaal daarbij belangrijker is, en dat het feit dat dit mogelijk onrechtmatig gemaakt is een rol kan spelen.
@ Thomas Ik volg u zeker in uw reactie. Maar TS geeft duidelijk aan dat het een gesprek was tussen hem en en collega. En dat de opnemer nog anoniem is : dus geen deelnemer aan het debat.

Persoonlijk en uit ervaringen met allerhande ontslagen : vind ik het bewijs voor dringende reden totaal zwak en zal voor de arbeidsrechtbank niet stand houden. Een rechter van de arbeidsrechtbank is gewoonlijk doorwinterd in zulke zaken ( ook uit ervaring ).
Uit de topic maak ik geen enkele inbreuk uit : integendeel TS ( leidinggevende ?) en collega wilden een oplossing zoeken voor deze situatie. Indien relaas van TS correct, zou ik dit als directie zelfs op prijs stellen.

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 11:56
door Franciscus
Snap het niet goed. Als ik en mijn mede - leidinggevende aan het bespreken zijn dat een van onze medewerkers slecht presteert of er de kantjes afloopt of constant andere zaken aan het doen is ...die niet passen bij zijn functioneren en we bespreken wat en hoe wij dit gaan aanpakken ..dat is toch net de taak van een leidinggevende?
NB waar ik werkte kwam er dan een registratie van wat er was vastgesteld ..vervat in een functioneringsnota waarop betrokkene zijn elementen kon aandragen en een functioneringsgesprek met daarin de te behalen doel of doelen .. Als hulp werd daar dikwijls een of meerdere te volgen cursussen aan verbonden.
Kon ook zijn dat in mijn functie (taak) als mentor een stageperiode werd verlengd of dat er van de interne opleiding terug een gedeelte moest doorlopen worden. Die beslissingen werden steeds met meerdere mentors samen genomen.

Voor de rest lees wat @Lynx xx en @Thomas hebben geschreven.
Het opnemen van een gesprek zonder deelname en dat mededelen aan derden 'kan' op zich een strafbaar feit zijn.

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 15:31
door Marcus Aurelius
Alles hangt af van de inhoud van dit gesprek. Als deze inhoud duidt op wangedrag van beide deelnemers aan het gesprek en dit aanleiding heeft gegeven tot dit ontslag, dan zullen betrokken ontslagen werknemers wel weten waar het over gaat en dat mogelijk het vertrouwen tussen de werkgever en de werknemers in die mate is geschonden dat iedere samenwerking verder onmogelijk is. Jullie kunnen procederen als jullie het ontslag onrechtmatig vinden en/of de werkgever u geen vergoeding wil betalen omwille van eenzijdige beƫindiging van het contract. De manier waarop het kenbaar is gemaakt is m.i. dan ook niet zo belangrijk maar wel het feit dat er al dan niet een misstap is gebeurd of alle vertrouwen is geschonden. Jullie kunnen de persoon die zonder jullie medeweten een opname heeft gemaakt van jullie gesprek zonder zelf aan dit gesprek deel te nemen aanklagen wegen schending van jullie privacy, het zou immers betekenen dat deze persoon afluisterapparatuur heeft geplaatst/gelegd met het doel om jullie gesprek op te nemen en onrechtmatig te gebruiken. Aan het ontslag doet het m.i. geen afbreuk als aan de hogergenoemde voorwaarden is voldaan. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 15:39
door Mysh
Bedankt voor jullie reacties.
- opnemer was inderdaad geen deelnemer van het gesprek
- ik heb de echte reden van ontslag pas gekregen 1 week nadat ik naar huis werd gestuurd.
Tijdens die Hele week werden er veel spookverhalen rondgegaan, intern maar ook naar de buitenwereld, partners waar ik mee werkte.
Ik vind deze reputatieschade misschien nog wel het ergste van allemaal
- ik heb de audio nooit te horen gekregen maar kan het me gesprek wel herinneren. Wat er juist op te horen is weet ik niet maar in de zin van 'x is useless' zou wel kunnen.

Ondertussen toch aan het overwegen om verdere stappen te nemen.
Thx

Re: Ontslagen wegens opname prive gesprek tussen collega's

Geplaatst: 22 jan 2023 19:42
door Franciscus
Persoonlijk zou ik toch verdere stappen nemen . U kan via vakbond en de opname moet ook tgo jullie beiden boven water komen. Desnoods via bevoegde rechtbank.
Dit is een 'veroordeling' zonder 'aanvechtbaar' bewijs.
Dit ongeacht de inhoud van het gesprek ..