Tijdelijk werkloos en ontslag

corona589
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Tijdelijk werkloos en ontslag

#1 , 19 mar 2021 13:41

Dag iedereen,

ik zit thuis al enkele weken als tijdelijk werkloos, ik kreeg een telefoontje dat
de personeelsdienst wil met me bespreken, ik vraag me af of ze de contract wil beëindigen,
indien zo, zit er nog een opzegtermijn?

Maar ik zie dat ze ook mensen blijven aanwerven, dus ik kan de situatie moeilijk inschatten.

Bedankt voor jullie hulp.

Maaike

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Christianed
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#2 , 22 mar 2021 08:32

Tenzij de werkgever u ontslaat met een contractbreuk (en de bijhorend contractbreukvergoeding) uitbetaald, zal u bij ontslag een opzegtermijn moeten uitdoen. Een dag werkloosheid wegens Corona, schorst de opzegtermijn.

Marcus Aurelius
Berichten: 2753
Juridisch actief: Nee

#3 , 22 mar 2021 09:20

BELGISCH STAATSBLAD — 22.06.2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG [2020/202718] 15 JUNI 2020.
— Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Bij opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens de in het eerste lid bedoelde schorsing, loopt de opzeggingstermijn tijdens die schorsing. Bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens de in het eerste lid bedoelde schorsing, houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de schorsing. In afwijking van het voorgaande lid loopt de opzeggingstermijn door indien deze reeds lopend was voor 1 maart 2020.
Art. 3. Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 15 juni 2020. FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE
Met ’s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”