Ik word ontslagen zonder dringende redenen met als titel B2B Sale. Word ik aanschouwd als handelsvertegenwoordiger?

Joey3000
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Ik word ontslagen zonder dringende redenen met als titel B2B Sale. Word ik aanschouwd als handelsvertegenwoordiger?

#1 , 03 jun 2019 22:22

Beste,


Ik heb ontslag gekregen zonder dringende redenen, vandaag 3 Juni gaat mijn opzeg van 10 weken in.
Ik ben dan maar even gaan bereken wat mijn opzeggingsvergoeding zou bedragen via een simulator.

Nu is er een immens verschil tussen de opzeggingsvergoeding voor een bediende en een bediende dat als 'handelsvertegnwoordiger functioneert en als ik het goed begrijp functioneerde ik als handelsvertegenwoordiger.


Op verschillende sites ben ik dit gaan opzoeken en ik ben er van overtuigd dat ik ook onder dit statuut val.

Mijn functie was telefonisch prospecteren om afspraken vast te leggen en vervolgens de potentiële klanten te bezoeken, ik had een bediendecontract met als hoedanigheid 'B2B SALES' en werkte van thuis uit.

In mijn contract heb ik een confidentialiteit- en niet concurrentie beding moeten tekenen.


Kan iemand me hier meer uitleg over geven?Dank bij voorbaat en met vriendelijke groeten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15431
Juridisch actief: Nee

#2 , 04 jun 2019 06:37

Hang je loon af van je omzet
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Joey3000
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 04 jun 2019 13:59

Beste,

Bedankt voor de reactie, mijn loon hangt niet van prestaties af ik heb een vast loon.

Volgens het CLB moet het letterlijk in mijn contract staan dat ik in hoedanigheid van handelsvertegnwoordiger functioneer en dat dit over speciale contracten gaat.

Dit staat niet letterlijk in mijn contract maar is wel de functie dat ik uitvoerde.
Ik kan ook aangeven dat ik duizenden bedrijven heb geprospecteerd en dat ik honderden bedrijven heb bezocht voor mijn werkgever.


Met vriendelijke groeten.

Reclame

Mathieu Rutten

#4 , 04 jun 2019 14:00

Dan gelden voor u de regels van bediende en niet van handelsvertegenwoordiger.

denlowie
Berichten: 15431
Juridisch actief: Nee

#5 , 04 jun 2019 16:23

Dit soort opzegvergoedingen is voor vertegenwoordigers met een variabele loon, dus vastloon + fixe op verkoop.

concurrentie beding is enkel van toepassing wanneer je vertrekt men u een premie geeft.

Art. 65.§ 1. Onder concurrentiebeding wordt verstaan het beding waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming, die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden.
§ 2. Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon 33211€ index 1/0/2016 niet overschrijdt.


De geldigheid van elk concurrentiebeding is bovendien ondergeschikt aan de navolgende voorwaarden :


4° het moet voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding.
Het minimumbedrag van die vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werkman dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding. De basis van dat bedrag wordt gevormd door het brutoloon dat de werkman heeft ontvangen gedurende de maand voorafgaand aan de dag waarop de dienstbetrekking een einde heeft genomen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”