Andere werkgever na langdurig ziekte

Blaatpraat
Topic Starter
Berichten: 3642

Andere werkgever na langdurig ziekte

#1 , 13 jan 2022 12:17

Even gewoon wat raad vragen hier:

Mijn echtgenote is momenteel langdurig ziek.
In het begin van haar ziekte meermaals geprobeerd om progressief te werken, maar telkens gefaald.
Na veel onderzoeken is gebleken dat ze haar job nooit nog zou kunnen uitoefenen omwille van medische redenen.
De mutualiteit heeft, in overeenkomst met het RIZIV, een opleidingstraject opgestart zodat ze zich kon laten omscholen naar een job die ze medisch wel nog zou kunnen uitoefenen.
Dit traject loopt deze maand ten einde.

Mijn echtgenote heeft ondertussen zicht op een job, progressieve tewerkstelling, die ze medisch zou kunnen uitoefenen, dit bij een andere werkgever.
Ze heeft echter ook nog een arbeidsovereenkomst bij haar huidige werkgever, weliswaar al jaren geschorst met doktersattesten.

Wij vragen ons af wat voor haar nu de correcte volgende stappen zijn.
Zij zou willen dat de arbeidsgeneesheer van haar huidige werkgever haar medisch ongeschikt verklaard, maar dat zie ik niet gebeuren op haar vraag.
Ik zit zelf eerder te denken aan ontslag geven (met alle risico's die erbij betrokken zijn natuurlijk): haar ganse opzegtermijn is toch gedekt door een doktersattest.
Hier zit ik vooral gewrongen met het feit dat ze momenteel op ziekte staat, maar bij een andere WG toch aan de slag zou gaan.

Huidige werkgever is in de openbare sector, contractuele bediende, als dit er iets zou toedoen.

Marcus Aurelius
Berichten: 2748
Juridisch actief: Nee

#2 , 13 jan 2022 16:23

Een ontslag wegens medische overmacht behoort altijd tot de mogelijkheden en dit zal de huidige werkgever m.i. wel zien zitten. U kan uiteraard ook steeds zelf ontslag nemen indien u zeker bent van een nieuwe job, dus geen beroep moet doen op de werkloosheid. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

FDU
Berichten: 5
Juridisch actief: Ja
Contacteer: Website

#3 , 15 jan 2022 18:09

In principe is er geen probleem om een (inhoudelijk) andere functie uit te oefenen bij deze werkgever. Het is vooreerst aangeraden om de huidige werkgever hierover in te lichten. Indien u hem toelicht wat de situatie is, en ook aangeeft waarom de inhoud van de functie niet overeenstemt met uw huidige functie, voorkomt u dat uw huidige werkgever de arbeidsongeschiktheid zal betwisten, enerzijds, of de arbeidsovereenkomst zou beëindigen wegens een dringende reden, nl. het uitvoeren van eenzelfde activiteit bij een andere werkgever, anderzijds.

Het is daarnaast ook aangeraden om, ondanks het feit dat de arbeidsovereenkomst in de praktijk niet langer wordt uitgevoerd, deze niet zelf te beëindigen. Indien de huidige werkgever u niet langer wenst tewerk te stellen, kan hij zelf een re-integratietraject opstarten, om vervolgens (eventueel) de medische overmacht in te roepen. Het zelf opstarten van een re-integratietraject, lijkt mij niet aan te raden. U heeft hier geen enkel belang bij.

Ik ga ervan uit dat u voor deze progressie werkhervatting wél de toestemming hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Op die manier kunt u de uitbetaling behouden.

Indien u bijkomend advies wenst, kunt u mij altijd contacteren via privé-bericht en/of Jureca.

Hou er rekening mee dat dit slechts indicatief is. Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. Ik kan daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”